Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä palvelevaa tutkimusta ja koulutusta.

Pääosa säätiön rahoituksesta suunnataan jatko- ja täydennysopintojen apurahoihin. Perustutkintoon kuuluvia opintoja säätiö ei rahoita.

Painopisteenä ovat henkilökohtaiset apurahat, joita myönnetään perustutkinnon suorittaneille väitöskirjan laadintaan tai jo väitelleille täydennysopintoihin.

Säätiö voi myöntää apurahoja myös seuraaviin tarkoituksiin:

  • Ulkomaisten huippututkijoiden kutsumiseen lyhyeksi ajaksi Suomeen.
  • Suomessa järjestettäviin tieteellisiin kongresseihin, jotka lisäävät tutkijoiden verkostoitumista sekä tiedonvaihtoa tutkijoiden ja elintarviketeollisuuden kesken.
  • Tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa tehtäviin hankkeisiin, jotka hyödyttävät laajasti elintarvikealaa.

Harkinnan mukaan säätiö voi tukea myös muuta toimintaa, joka vahvistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä edesauttavaa tutkimusta ja koulutusta. Vuosittain myönnettävien apurahojen yhteissumma määräytyy säätiön tulorahoituksen perusteella.

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön apurahahaku 

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahoista vähintään kerran vuodessa. Seuraava määräpäivä hakemusten jättämiselle on 5.2.2021.

Hakijoita pyydetään kiteyttämään hakemuksensa keskeiset tiedot yhdelle Powerpoint-dialle (ohessa) suomeksi tai englanniksi. Käytettävä fonttikoko on 16. Suomenkielinen dia löytyy täältä ja englanninkielinen täältä.

Dian lisäksi hakijalta toivotaan liitteinä tutkimussuunnitelmaa, cv:tä ja mahdollisia suosituksia. Liitteisiin voi lisätä myös vapaamuotoisen hakemuksen.

Dia ja liitteet tulee nimetä muodossa Sukunimi_Etunimi_dia, Sukunimi_Etunimi_tutkimussuunnitelma jne. 

Mikäli hakija hakee apurahaa toistamiseen tutkimukseen, johon Elintarvikkeiden Tutlkimussäätiö on jo aiemmin myöntänyt apurahaa, hakijan tulee laatia selostus aiemman apurahan käytöstä ja tutkimuksen edistymisestä. Tämä liite nimetään Sukunimi_Etunimi_apurahaselostus.

Diat ja muut liitteet lähetetään sähköpostilla säätiön asiamiehelle Marleena Tanhuanpäälle osoitteella marleena.tanhuanpaa@etl.fi Tekstiksi viestin aihekenttään Apuraha-anomus Elintarvikkeiden Tutkimussäätiölle.

Hakiessaan apurahaa hakija hyväksyy, että apurahan saaneiden nimet, tutkimusaiheet ja apurahan määrät julkaistaan säätiön sivuilla. Katso apurahojen hakijan tietosuojaseloste.

Tarkempia tietoja antaa säätiön asiamies Marleena Tanhuanpää. Katso yhteystiedot täältä.

Elintarvikepäivä on säätiön jokakeväinen tapahtuma 

Elintarvikepäivän menestystarina alkoi vuonna 1970, jolloin tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran. Vuosien varrella Elintarvikepäivästä on kehittynyt suurin ja tärkein ammattilaisten koulutustapahtuma, joka kokoaa lähes tuhat elintarvikealan edustajaa kuulemaan uutta, tapaamaan tuttuja ja solmimaan uusia kontakteja.

Elintarvikepäivä järjestetään joka vuosi toukokuussa. Päivän runsaasta ohjelmatarjonnasta ja järjestelyistä vastaa Elintarviketeollisuusliitto tiiviissä yhteistyössä Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön kanssa.

Ohjelman ideointiin osallistuu monia sidosryhmiä, jotka osaltaan varmistavat, että päivän anti on kiinnostava ja ajankohtainen. Säätiö jakaa Elintarvikepäivän tuoton elintarvikealan tutkimukseen.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Elintarvikepäivä

Elintarviketeollisuusliiton ja Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön yhdessä järjestämä Elintarvikepäivä on vakiinnuttanut asemansa alan ammattilaisten keskuudessa vuoden merkittävimpänä koulutus- ja ajankohtaistapahtumana. Seuraava Elintarvikepäivä järjestetään 18.5.2021 Finlandia-talolla. 
Vuonna 2020 tapahtuma jää pois koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi.
Lue juttu vuoden 2019 Elintarvikepäivästä.