Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä palvelevaa tutkimusta ja koulutusta.

Pääosa säätiön rahoituksesta suunnataan jatko- ja täydennysopintojen apurahoihin. Perustutkintoon kuuluvia opintoja säätiö ei rahoita.

Säätiö voi myöntää apurahoja seuraaviin tarkoituksiin:

1. Apurahat jatko-opintoihin ja äskettäin väitelleiden täydennysopintoihin
Säätiön päärahoituskohde on jatko/täydennysopintojen tukeminen henkilökohtaisilla apurahoilla. Painopisteenä on nuorten lahjakkaiden perustutkinnon jo suorittaneiden henkilöiden jatko-opintojen (väitöskirjan laadinnan) tai äskettäin väitelleiden täydennysopintojen rahoitus.

2. Matka-apurahat
Matka-apurahojen tarkoituksena on tutkijoiden kansainvälisyyden ja verkostoitumisen lisääminen tukemalla henkilökohtaisilla matka-apurahoilla ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin, korkeakouluihin tai kongresseihin (edellyttää esitystä omasta tutkimuksesta) suuntautuvia suomalaisten tutkijoiden matkoja ja ulkomaisten huippututkijoiden kutsumista Suomeen lyhyeksi ajaksi, esim. jonkin luentosarjan pitäjäksi.

3. Kongressien tukeminen
Tieteellisten Suomessa järjestettävien kongressien tukemisen tavoitteena on lisätä verkottumista niin tutkijoiden kesken kuin tiedonvaihtoa tutkijoiden ja elinkeinon välillä.

4. Erilliset tutkimusprojektit
Säätiö voi tukea tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa työskentelevien tutkimusryhmien hankkeita, kun niiden aihe on tärkeä elintarviketeollisuuden monien toimialojen kannalta.

Harkinnan mukaan säätiö voi tukea myös muuta toimintaa, joka vahvistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä edesauttavaa tutkimusta ja koulutusta.

Vuosittain myönnettävien apurahojen yhteissumma määräytyy säätiön tulorahoituksen perusteella.

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön apurahahaku 2023 ja ohjeet hakemuksen tekemiseen

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahoista kerran vuodessa. Vuoden 2023 apurahojen hakuaika päättyy 12.2.2023. 

Hakijoita pyydetään kiteyttämään hakemuksensa keskeiset tiedot yhdelle Powerpoint-dialle suomeksi tai englanniksi. Käytettävä fonttikoko on 16. Suomenkielinen dia löytyy täältä ja englanninkielinen täältä.

Dian lisäksi hakijalta toivotaan liitteinä tutkimussuunnitelmaa, cv:tä ja mahdollisia suosituksia. Liitteisiin voi lisätä myös vapaamuotoisen hakemuksen.

Dia ja liitteet tulee nimetä muodossa Sukunimi_Etunimi_dia, Sukunimi_Etunimi_tutkimussuunnitelma jne.

Mikäli hakija hakee apurahaa toistamiseen tutkimukseen, johon Elintarvikkeiden Tutlkimussäätiö on jo aiemmin myöntänyt apurahaa, hakijan tulee laatia selostus aiemman apurahan käytöstä ja tutkimuksen edistymisestä. Tämä liite nimetään Sukunimi_Etunimi_apurahaselostus.

Diat ja muut liitteet lähetetään sähköpostilla osoitteeseen otto.vara@etl.fi ja kopiona säätiön asiamiehelle Marleena Tanhuanpäälle osoitteella marleena.tanhuanpaa@etl.fi Tekstiksi viestin aihekenttään Apuraha-anomus Elintarvikkeiden Tutkimussäätiölle.

Hakiessaan apurahaa hakija hyväksyy, että apurahan saaneiden nimet, tutkimusaiheet ja apurahan määrät julkaistaan säätiön sivuilla. Katso apurahojen hakijan tietosuojaseloste.

Apurahan saaja on velvollinen ilmoittamaan saamastaan apurahasta verottajalle silloinkin, kun apuraha on maksettu esimerkiksi tutkimuslaitoksen tilille. Näissä tapauksissa apuraha tulee ilmoittaa luonnolliselle henkilölle maksettuna apurahana. Apuraha tulee esitäytettynä henkilön veroehdotukseen, johon henkilö korjaa tiedot tarvittaessa oikeaksi.

Tarkempia tietoja antaa säätiön asiamies Marleena Tanhuanpää. Katso yhteystiedot täältä.

Elintarvikepäivä on säätiön jokakeväinen huipputapahtuma 

Elintarvikepäivän menestystarina alkoi vuonna 1970, jolloin tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran. Vuosien varrella Elintarvikepäivästä on kehittynyt suurin ja tärkein ammattilaisten koulutustapahtuma, joka kokoaa lähes tuhat elintarvikealan edustajaa kuulemaan uutta, tapaamaan tuttuja ja solmimaan uusia kontakteja.

Elintarvikepäivä järjestetään joka vuosi toukokuussa. Päivän runsaasta ohjelmatarjonnasta ja järjestelyistä vastaa Elintarviketeollisuusliitto tiiviissä yhteistyössä Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön kanssa.

Ohjelman ideointiin osallistuu monia sidosryhmiä, jotka osaltaan varmistavat, että päivän anti on kiinnostava ja ajankohtainen. Säätiö jakaa Elintarvikepäivän tuoton elintarvikealan tutkimukseen.

Elintarvikepäivä järjestetään seuraavan kerran 23.5.2023

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Elintarvikepäivä

Elintarviketeollisuusliiton ja Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön yhdessä järjestämä Elintarvikepäivä on vakiinnuttanut asemansa alan ammattilaisten keskuudessa vuoden merkittävimpänä koulutus- ja ajankohtaistapahtumana.

Seuraava Elintarvikepäivä järjestetään 23.5.2023. Lisätietoa tapahtumasta päivitetään ETL:n verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Pysythän kuulolla!

Lisätietoja myös johtaja Marleena Tanhuanpäältä, puh. 040 528 2207, marleena.tanhuanpaa(at)etl.fi