Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen linkittyy elintarviketeollisuudessa raaka-aineisiin ja alkutuotantoon. Monimuotoisuudesta huolehditaan alkutuotannossa esimerkiksi maatalouden ympäristöohjelmilla. Maatalouden ympäristötuella puolestaan vähennetään maatalouden ympäristövaikutuksia, kuten pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvaa kuormitusta.

Monimuotoisuuden vaalintaa alkutuotannosta asti

Ympäristöstä riippuvainen elintarvikeala haluaa turvata jatkuvuutensa ja vaalia siksi luonnon monimuotoisuutta. Suomessa maataloudessa monimuotoisuutta ylläpidetään esimerkiksi peltojen vuoroviljelyllä sekä viljelemällä erilaisia erikoiskasveja kuten sokerijuurikasta, perunaa, pellavaa ja härkäpapua. Kasvien lisäksi luonnon monimuotoisuuden vaaliminen liittyy myös eläimiin. Suomessa alkuperäisiä maatiaiseläinlajeja on saatu säilymään esimerkiksi kanojen, lampaiden, hevosten ja nautojen joukossa.

Elintarviketeollisuuden tarvitsema maatalous myös hyödyttää luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi maitotiloilla tapahtuva karjan laiduntaminen edistää monien hyönteisten, kasvien ja lintujen lisääntymistä.

Sinebrychoff tekee yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa. Pääteema on hiili arvoketjussa ja se linkittyy vahvasti BSAG:n Carbon Action -alustaan, jonka tarkoituksena on tutkia ja todentaa hiilen sitoutumista ja torjua ilmastonmuutosta tuottamalla globaalisti sovellettava toimintamalli hiilen sitomiseksi maatalousmaahan. Sinebrychoffin oman tuotantotoiminnan lisäksi sitoumuksen keskiöön on valittu merkittävimmän raaka-aineen eli mallasohran alkutuotanto. Alkutuotannon kannalta merkittävässä roolissa on tavoite hiiliviljellystä jouluoluesta.

Honkajoki-konsernin ympäristöpolitiikkaan on sisällytetty luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja sen edistäminen eli biodiversiteettiajattelu. Työskentelemme luontopääoman säilyttämiseksi yhtä huolellisesti kuin teemme töitä taloudellisen pääoman kasvattamisen eteen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on kirjattu maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 14 ja 15, joissa kehotetaan hallitsemaan ja suojelemaan kestävästi maata ja valtameriä koskevaa elämää. Me Honkajoella sitoudumme konsernitasolla kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Maidontuotanto vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, ja maitotiloilla voidaan lisätä monimuotoisuutta eri tavoin. Kartoitimme noin 50 maitotilalla kesällä 2019 ja 2020 arvokkaita luontokohteita yhdessä Maa- ja kotitalousnaiset ry:n maisema-asiantuntijoiden kanssa. Tilat saivat konkreettisia ohjeita siitä, miten monimuotoisuutta voisi lisätä, ja moni tila on jo lähtenyt toteuttamaan toimenpiteitä. Kesällä 2019 seurasimme maatalousympäristöjen indikaattorilajeja yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Ensimmäisenä kesänä havaintoja kertyi 40 lajista. Kesällä 2020 projekti jatkui.

Takaisin ylös