Ympäristövastuu

Ilmasto ja energia

Elintarvikealan toimijoilla on jaettu vastuu osallistua ilmastomuutoksen hillintään. Vähähiilisen ruoantuotannon edistäminen on siksi osa elintarviketeollisuuden arkea.

Kiertotalous

Elintarviketeollisuudessa kiertotalous on hävikinhallintaa sekä sivuvirtojen hyödyntämistä. Yritykset edistävät kiertotaloutta monin keinoin omassa tuotannossaan ja elintarvikkeiden elinkaaren eri vaiheissa.

Vesi

Vedenkulutus ja jätevedet ovat yksi merkittävimmistä elintarviketeollisuuden aiheuttamista ympäristökuormituksen lähteistä. Työtä vedenkäytön tehokkuuden parantamiseksi sekä jätevesien määrän vähentämiseksi on tehty alalla pitkään.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on elintarviketeollisuudelle elinehto. Ala haluaa huolehtia siitä, että ympäristössä kasvavat raaka-aineet voidaan jatkossakin tuottaa kestävästi ja luontoa kunnioittaen.

Takaisin ylös