Vastuullinen toimitusketju

Yritystoiminnan vastuullisuutta arvioidaan usein yrityksen oman toiminnan ohella myös alihankkijoiden ja muiden toimijoiden kautta. Toimitusketjun vastuullisuus kattaa tuotteen koko elinkaaren raaka-aineesta kuluttajalle asti. Vastuullisuus toimitusketjussa kytkeytyy elintarviketeollisuudessa moniin teemoihin, kuten eläinten hyvinvointiin, ihmisoikeuksiin sekä raaka-ainetuotannon ympäristönäkökohtiin.

Kuluttajien ja asiakkaiden ohella toimitusketjua edustavat yhteistyökumppanit ovat keskeisiä elintarviketeollisuusyritysten sidosryhmiä. Alan yritykset toteuttavat vastuullisuutta tekemällä yhteistyötä luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kannustamalla heitä edelleen vastuullisiin toimintatapoihin. Vastuulliset ja luotettavat tavarantoimittajasuhteet korostuvat erityisesti tiettyjen tuontiraaka-aineiden sosiaalisten ja ympäristöriskien hallitsemisessa.

Yrityksillä on käytössään useita menetelmiä toimitusketjun hallintaan, riskien kartoittamiseen ja arviointiin sekä sidosryhmien luottavuuden todentamiseen.

Vastuullisuus kulkee Apetitilla läpi koko arvoketjun pellolta pöytään. Muun muassa viljelykehitys, toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutukset, vastuullisesti tuotetut kasvipohjaiset tuotteet sekä ruokahävikin minimointi kuuluvat Apetitin yritysvastuun tunnistettuihin olennaisuuksiin.
Vastuullinen ruokaketju tarkoittaa Apetitilla kestäviä toimintatapoja yrityksen kaikissa toiminnoissa sekä ravitsevia ja turvallisia tuotteita, joiden raaka-aineet kasvatetaan ja hankitaan kestävästi.

Kotimaisten laatulihojen vastuullinen matka perhetiloilta suomalaisten ruokapöytiin on Snellmanille kunnian asia. Snellmanin alkutuotannon vastuullisuuslupaus sisältää vahvan kannanoton eläinten hyvinvointiin ja sen kunnioittamiseen. Lupaus muuttuu todeksi esimerkiksi silloin, kun eläimiä kuljetetaan tiloilta teurastamoon. Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit takaavat jatkuvuuden ja laadun, jonka varaan toimintaa on hyvä rakentaa. Kaiken keskiössä on osaaminen ja aito omistautuminen sekä eläinten hyvä kohtelu.

Arlan toiminnan sydän on maitotila ja siellä hyvinvoivat eläimet. Eläinten hoidon vastuulliset periaatteet ja maitotiloja velvoittavat kriteerit on kirjattu Arla Suomi -yhteistyöryhmän Maitotilan Johtamisohjelmaan, jossa huomioidaan eläinten, ympäristön ja tilaa pitävien yrittäjien hyvinvointi. Arla myös haluaa kertoa eläinten hyvinvoinnista ja tuotteidensa valmistusketjusta avoimesti ja on siksi avannut maidon syntymatkan maitotilalta kaupan hyllylle maailman mittakaavassa ainutlaatuisella tavalla kaikkien nähtäville.

Altia on toteuttanut amfori BSCI -aloitteen vastuullisen hankinnan periaatteita jo vuodesta 2012. Vuonna 2017 Altia liittyi osaksi kansainvälistä amfori BSCI -aloitetta lisätäkseen osaamista ja mahdollisuuksia kehittää vastuullista hankintaa pitkällä aikavälillä mm. ihmisoikeuksien, ympäristövastuun sekä työturvallisuusperiaatteiden osa-alueilla. Altia on laatinut omat toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille, jotka kuuluvat amfori BSCI Code of Conductin ohella Altian hankintasopimuksiin.

Yhtenä ensimmäisistä suurista paahtimoista maailmassa Paulig käyttää vain kahvia, joka on vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Se tarkoittaa, että Paulig käyttää tuotteissaan vain Reilu Kauppa ja Luomu tai UTZ-vastuullisuussertifioitua kahvia sekä vastuulliseksi varmennetuista kumppanuushankkeista ostettua kahvia.

Raision tuotteet valmistetaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista. Kestävät raaka-ainevalinnat ja toimitusketjun sitouttaminen yrityksen eettisiin periaatteisiin edistävät koko ruokaketjun vastuullista toimintaa. Raaka-ainehankinnan läpinäkyvyys ja raaka-aineiden vastuullinen tuotanto ja jäljitettävyys ovat meille tärkeitä. Suurin osa raaka-aineista hankitaan Pohjois- ja Keski-Euroopasta. Viljoista 95 prosenttia hankitaan Suomesta, pääosin suoraan viljelijöiltä. Kiinnitämme toiminnassamme huomiota myös palmuöljyn ja soijan alkuperään ja olemme sitoutuneet GMO-vapaiden raaka-aineiden käyttöön.

Valio ostaa paikallisia raaka-aineita aina, kun niiden laatu, kilpailukyky ja saatavuus täyttävät niille määritellyt kriteerit. Vuonna 2019 Valion hankinnan kotimaisuusaste maitoraaka-aine huomioituna oli yli 90 prosenttia.

Valio on sitoutunut Code of Conductissaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja liiketoiminnan eettisyyteen. Jokainen Valion työntekijä perehtyy käytäntöihin. Myös Valion toimittajat ovat sitoutuneet periaatteisiin Valion Toimittajien ja jakelijoiden Code of Conductin kautta. Lue lisää tästä.

Takaisin ylös