Henkilöstö

Raisio on yrityksenä sitoutunut turvallisuuden aktiiviseen kehittämiseen suojellakseen henkilöstöään, omaisuuttaan sekä ympäristöä onnettomuuksilta ja vahingoilta. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia tuetaan järjestelmällisillä toimintamalleilla ja turvallisuustyön painopisteenä on tapaturmien ennaltaehkäisy.

Tasoluokitus ’Taso I – Maailman kärjessä’ on Pauligin Suomen toimintojen saavutus Työterveyslaitoksen ylläpitämässä Nolla tapaturmaa -foorumissa. Foorumi on 440 suomalaisen työpaikan vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Paulig on ollut jäsen vuodesta 2009 saakka. Lue lisää Nolla tapaturmaa -foorumista.

Apetit panostaa turvalliseen työympäristöön: tavoitteena on laskea työtapaturmien määrä nollaan ja vähentää sairauspoissaoloja. Ennaltaehkäisevään työturvallisuusmalliin kuuluu työturvallisuusviestinnän lisääminen, systemaattinen turvallisuushavainnointi ja työsuojelutoimikuntien kehittäminen. Kaikilla Apetitin toimipisteillä järjestetään myös työturvallisuuskoulutuksia - niiden myötä esimerkiksi työturvallisuushavaintojen määrä on lähtenyt selvään nousuun.

Saarioisten tavoite on saavuttaa nolla työtapaturmaa. Vuonna 2019 tapaturmia tapahtui vain muutamia ja niiden määrä laski 25 % verrattuna vuoteen 2018. Työturvallisuustyössä yritys painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Saarioinen on myös sitoutunut kohtelemaan kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti sukupuolesta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai iästä riippumatta.

Altian Rajamäen tehtaan tavoitteena on toimia työturvallisuuden eläkävijänä. Jokainen operatiivinen palaveri käynnistetään turvallisuuskatsauksella ja säännöllisillä turvallisuuskävelyillä pyritään havaitsemaan mahdollisuuksia turvallisuuden kohentamiseksi. Altian tavoitteena on nollan tapaturman taso vuoteen 2030 mennessä, minkä takia on tärkeää, että kynnys työtapaturma- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamiseen on matala ja niiden pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä systemaattisesti. Turvallisuusajattelusta pyritään tekemään osa työntekijöiden arkea, niin työpaikalla kun sen ulkopuolellakin.

Sinebrychoff tavoittelee nollaa työtapaturmaa. Työtapaturmat ovat olleet jo vuosia laskussa aktiivisen ennaltaehkäisyn ja kampanjoinnin vuoksi, mutta työtä on vielä tehtävänä. Välitavoitteena on, että joka vuosi työtapaturmat vähenevät sekä määrässä että vakavuudessa.

Takaisin ylös