Henkilöstö

Jotta elintarviketeollisuuden työntekijät olisivat sitoutuneita ja alalle saataisiin tulevaisuudessakin työntekijöitä, tulee yritysten ottaa vastuu henkilöstöstään ja sen hyvinvoinnista. Yritykset huolehtivat työntekijöistä koko työsuhteen elinkaaren ajan rekrytoinnista alkaen aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Vastuullinen toiminta on työnantajalle myös erinomainen kilpailuvaltti: vastuulliset, työntekijöistään kiinnostuneet ja monimuotoisuutta tukevat työnantajat kiinnostavat etenkin nuoria työnhakijoita.

Työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtimisen lisäksi työnantajat pitävät huolen myös henkilöstönsä osaamisesta ja sen kehittämisestä erilaisin keinoin. Itse työtehtäviin ja yrityksen toimintatapoihin liittyvien koulutusten ohella työntekijöitä koulutetaan usein myös ympäristö- ja talousvastuullisuusiin toimintatapoihin.

Saarioisten tavoite on saavuttaa nolla työtapaturmaa. Vuonna 2019 tapaturmia tapahtui vain muutamia ja niiden määrä laski 25 % verrattuna vuoteen 2018. Työturvallisuustyössä yritys painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Saarioinen on myös sitoutunut kohtelemaan kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti sukupuolesta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai iästä riippumatta.

Apetit panostaa turvalliseen työympäristöön: tavoitteena on laskea työtapaturmien määrä nollaan ja vähentää sairauspoissaoloja. Ennaltaehkäisevään työturvallisuusmalliin kuuluu työturvallisuusviestinnän lisääminen, systemaattinen turvallisuushavainnointi ja työsuojelutoimikuntien kehittäminen. Kaikilla Apetitin toimipisteillä järjestetään myös työturvallisuuskoulutuksia - niiden myötä esimerkiksi työturvallisuushavaintojen määrä on lähtenyt selvään nousuun.

Altian Rajamäen tehtaan tavoitteena on toimia työturvallisuuden eläkävijänä. Jokainen operatiivinen palaveri käynnistetään turvallisuuskatsauksella ja säännöllisillä turvallisuuskävelyillä pyritään havaitsemaan mahdollisuuksia turvallisuuden kohentamiseksi. Altian tavoitteena on nollan tapaturman taso vuoteen 2030 mennessä, minkä takia on tärkeää, että kynnys työtapaturma- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamiseen on matala ja niiden pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä systemaattisesti. Turvallisuusajattelusta pyritään tekemään osa työntekijöiden arkea, niin työpaikalla kun sen ulkopuolellakin.

Sinebrychoff tavoittelee nollaa työtapaturmaa. Työtapaturmat ovat olleet jo vuosia laskussa aktiivisen ennaltaehkäisyn ja kampanjoinnin vuoksi, mutta työtä on vielä tehtävänä. Välitavoitteena on, että joka vuosi työtapaturmat vähenevät sekä määrässä että vakavuudessa.

Henkilökunta on aina ollut yrityksen tärkein resurssi Snellmanin 70-vuotisen historian aikana. Perustajien, Snellmanin veljesten, arvot ja tapa kohdella ihmisiä ovat luoneet edellytykset sille tavalle millä yrityksen sisällä työntekijöitä kohdellaan ja miten heidän kanssa toimitaan. Yrityksessä sovellettava Varhaisen välittämisen malli mahdollistaa ennakoivan ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, jossa työntekijät nähdään yksilöinä ja näin heidän tarpeisiin myös vastataan. Perheyrityksen missiona on aina ollut antaa ihmiselle mahdollisuus parempaan. Tätä sovelletaan antamalla työntekijöille mahdollisuus parempaan työpaikkaan, jossa kaikki voivat viihtyä ja jossa jokainen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja olevaansa tarpeellinen.

Raisio on yrityksenä sitoutunut turvallisuuden aktiiviseen kehittämiseen suojellakseen henkilöstöään, omaisuuttaan sekä ympäristöä onnettomuuksilta ja vahingoilta. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia tuetaan järjestelmällisillä toimintamalleilla ja turvallisuustyön painopisteenä on tapaturmien ennaltaehkäisy.

Tasoluokitus ’Taso I – Maailman kärjessä’ on Pauligin Suomen toimintojen saavutus Työterveyslaitoksen ylläpitämässä Nolla tapaturmaa -foorumissa. Foorumi on 440 suomalaisen työpaikan vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Paulig on ollut jäsen vuodesta 2009 saakka. Lue lisää Nolla tapaturmaa -foorumista.

Valion tavoitteena on edistää jatkuvasti koko henkilöstön tasa-arvoista kohtelua rekrytoinneissa, palkitsemisessa ja kehittymisessä. Vuoden 2020 alussa Valio lanseerasi Good Job -sovelluksen, jolla voi helposti kiittää työkaveria arvojen mukaisesta työstä. Lue lisää urasta Valiojengissä.
Valion tavoitteena on nolla tapaturmaa, eli päämääränä on poistaa tai minimoida henkilöstöön, toimintaan ja omaisuuteen kohdistuvat vaarat. Valio kirjaa ja tutkii jokaisen työtapaturman. Tapaturmaraportteja voivat seurata kakki Valion työntekijä Suomessa. Vuoden 2020 alusta työtapaturmien kehittymistä on seurattu Valiolla kuukausittain myös globaalisti.

Takaisin ylös