Avustukset ja tuki

Atria Oyj lahjoittaa 50 000 euroa Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolle digitaalisten opetusmateriaalien kehittämiseksi ja lihatieteen ja -teknologian opetusresurssien tukemiseksi. Lahjoituksen avulla kehitetään digitaalisia opetusmateriaaleja, ongelmanratkaisumenetelmiä ja osaamisen arviointimenetelmiä sekä Helsingin yliopiston että mahdollisesti muidenkin oppilaitosten käyttöön.

Raisio tukee tutkimussäätiötoiminnallaan tieteellistä tutkimustyötä ensisijaisesti elintarvikkeiden sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti vuonna 2018 Turun yliopistolle 500 000 euroa, jotta luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksiköön saataisiin uusi professuuri. Professuuri keskittyy Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukea kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja edistää hyvinvointia terveellisillä elintarvikkeilla.

SOSdinner on hyväntekeväisyyspäivällinen, jonka kuka tahansa voi järjestää ja kutsua mukaan omat ystävänsä. Yhteisestä ruokahetkestä nauttimisen lisäksi osallistujat voivat tukea kovia kokeneita lapsia järjestäjän SOS-Lapsikylän hyväksi perustaman keräyksen kautta. SOSdinnerin kumppaneina ovat SOS-Lapsikylän yhteistyökumppanit Fazer, Paulig ja Fiskars Group, joita yhdistää halu auttaa tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä. Yritykset ovat haastaneet omat henkilökuntansa mukaan järjestämään omia SOSdinnereitään.

Takaisin ylös