Avustukset ja tuki

Yritysten antamilla avustuksilla ja tuilla tarkoitetaan pääosin rahallista ja materiaalista tukitoimintaa yrityksen toiminnan lähialueilla, yhteisöissä ja sidosryhmissä. Avustukset ja tuet voivat suuntautua yleishyödyllisille yhteisöille sekä muille vastaaville tahoille. Osa yrityksistä on mukana erilaisissa yleishyödyllisissä hankkeissa tukemassa esimerkiksi lasten liikuntaa.

Hyväntekeväisyystoiminnalla tarkoitetaan vastikkeetonta lahjoitusta, josta yritys ei pyri hyötymään markkinoinnissaan; lahjoituksesta ei odoteta seuraavan suoranaista hyötyä eikä tuen julkisuusarvo ole tärkeä. Hyväntekeväisyyden ohella jotkut yritykset harjoittavat tukemista sponsoroinnilla, joka perustuu molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön.

SOSdinner on hyväntekeväisyyspäivällinen, jonka kuka tahansa voi järjestää ja kutsua mukaan omat ystävänsä. Yhteisestä ruokahetkestä nauttimisen lisäksi osallistujat voivat tukea kovia kokeneita lapsia järjestäjän SOS-Lapsikylän hyväksi perustaman keräyksen kautta. SOSdinnerin kumppaneina ovat SOS-Lapsikylän yhteistyökumppanit Fazer, Paulig ja Fiskars Group, joita yhdistää halu auttaa tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä. Yritykset ovat haastaneet omat henkilökuntansa mukaan järjestämään omia SOSdinnereitään.

Raisio tukee tutkimussäätiötoiminnallaan tieteellistä tutkimustyötä ensisijaisesti elintarvikkeiden sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti vuonna 2018 Turun yliopistolle 500 000 euroa, jotta luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksiköön saataisiin uusi professuuri. Professuuri keskittyy Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukea kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja edistää hyvinvointia terveellisillä elintarvikkeilla.

Valio Akatemia® tukee lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia ja hyvinvointia jakamalla stipendejä ja edistämällä terveellisiä elämäntapoja. Vuonna 2019 Valio Akatemia® jakoi 136 000 euron arvosta stipendejä yli 300 lapselle ja nuorelle liikuntaharrastuksen tukemiseksi.

Perheyritys Snellman täyttäessä 70 vuotta yritys halusi kiittää kotikaupunkiaan lahjoittamalla Pietarsaaren Vanhaan satamaan kaikenikäisille suunnatun leikki- ja liikuntapuiston. Snellman haluaa tarjota asukkaille uusia mahdollisuuksia yhteiseen vapaa-ajan viettoon ja osallistuu näin Pietarsaaren kehittämiseen yhteistyössä kaupungin kanssa. Vanha satama on suosittu ulkoilualue ja Snellman osallistuu alueen kehittämiseen ensi vaiheessa 150 000 €:n summalla. Puiston rakentaminen aloitetaan kesällä ja sitä tullaan kehittämään myös tulevina vuosina.

Merkittävänä meijeriyrityksenä Arla Oy on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja sen myötä panostaa kansalaisten hyvinvointiin. Arla on osaltaan mahdollistanut useina vuosina lasten leiritoimintaa ja tukenut heikommassa asemassa olevien perheiden joulua. Sipoossa toimivana yrityksenä Arla kannustaa paikallisten koulujen oppilaita stipendein ja on myös Yhteinen pöytä -hankkeen lahjoittajakumppani. Laadukkaat mahdollisesti myymättä jääneet tuotteet toimitetaan Yhteiselle pöydälle eteenpäin jaettavaksi.

Atria Oyj lahjoittaa 50 000 euroa Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolle digitaalisten opetusmateriaalien kehittämiseksi ja lihatieteen ja -teknologian opetusresurssien tukemiseksi. Lahjoituksen avulla kehitetään digitaalisia opetusmateriaaleja, ongelmanratkaisumenetelmiä ja osaamisen arviointimenetelmiä sekä Helsingin yliopiston että mahdollisesti muidenkin oppilaitosten käyttöön.

Takaisin ylös