Elintarvikemarkkinoinnin itsesääntely

Vastuullista markkinointia

Elintarvikkeiden markkinoinnin itsesääntely

Markkinointikanavien määrä ja kirjo ovat kasvaneet viime vuosina vauhdilla. Samalla vaatimukset elintarvikkeiden markkinoinnin vastuullisuudelle sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ovat tiukentuneet.

Elintarvikemarkkinoinnin itsesääntelyn tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta markkinoinnin vastuullisuudesta ja edistää vastuullisia markkinointikäytäntöjä muuttuvassa toimintaympäristössä. Markkinoinnin itsesääntelystä hyötyvät niin yritykset kuin kuluttajat.

Itsesääntely auttaa yrityksiä varmistamaan markkinointinsa asianmukaisuuden sekä säilyttämään kuluttajien ja asiakkaiden luottamuksen. Itsesääntelyllä voidaan nopeasti ja joustavasti puuttua markkinoinnin ylilyönteihin sekä käsitellä markkinoinnista tehtyjä valituksia. Sen etuja ovat myös toimialatuntemus ja kustannustehokkuus sekä mahdollisuus reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin.

Itsesääntelyn työvälineitä ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt ja elintarvikkeiden markkinointia koskeva tulkintaohje sekä  ETL:n elintarvikkeiden markkinointiohje ja yritysten omat markkinoinnin vastuullisuutta määrittävät ohjeet.

Itsesääntely on käytössä jo monissa EU-maissa.

Elintarvikemarkkinointilautakunta valvoo ja kehittää itsesääntelyä

Keskeinen toimielin elintarvikkeiden markkinoinnin itsesääntelyn valvomisessa ja kehittämisessä on Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Elintarvikemarkkinointilautakunta. Lautakunta arvioi elintarvikealan yritysten markkinointia

Itsenäinen ja riippumaton lautakunta ottaa kantaa yksittäisiin markkinointitapauksiin lausuntopyyntöjen pohjalta. Lausuntoa voi pyytää yksityishenkilö, yritys tai organisaatio. Lautakunta käsittelee lausuntopyynnön, jos elintarvikkeen markkinointi on suunnattu suomalaiselle kohdeyleisölle. Kuulemisperiaatteen mukaan asianosaisella yrityksellä on aina mahdollisuus antaa vastaus lausuntopyyntöön ennen asian ratkaisua.

Lautakunnan antamat ratkaisut lausunnoista auttavat yrityksiä oppimaan, mikä on asianmukaista markkinointia ja mikä ei. Ratkaisujen pohjalta myös markkinoinnin itsesääntelyä ja toimintatapoja voidaan kehittää konkreettisiin tarpeisiin perustuen.

Elintarvikeyritykset voivat myös itse pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa suunnittelemastaan markkinoinnista.

Lautakunnan toiminta käynnistyi vuoden 2023 alussa elintarviketeollisuuden ja Keskuskauppakamarin yhteistyössä.

Lisätietoa
Elintarvikemarkkinointilautakunnasta
Elintarvikemarkkinointilautakunnan jäsenet
Ohjeet lausunnon pyytämiseen
ETL:n elintarvikkeiden markkinointiohje

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää