Tuodaan työelämä 2020-luvulle

Tuodaan työelämä 2020-luvulle

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, niin myös kuluttajien tarpeet. Suomalainen yhteiskunta on kuluttajien toiveiden mukaan auki yhä useammin seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuorokauden.

Yritysten toiminnan lamauttavat laittomat työtaistelut ja poliittiset mielenilmaukset heikentävät Suomen houkuttelevuutta yritysten sijaintipaikkana ja kilpailukykyä kansainvälisillä vientimarkkinoilla.

Elintarviketeollisuus on ala, joka kärsii heti ensimmäisestä päivästä lähtien laittomista lakoista ja poliittisista mielenilmauksista. Poliittinen mielenilmaus on tärkeä oikeus, mutta sen aika ei ole työaikana. On tärkeää, että yrityksillä ja työntekijöillä säilyy työrauha.

ETL:n tavoitteet

  • Kuluttajien tarpeisiin pystytään elintarvikealalla vastaamaan paremmin, kun työaikalaki mahdollistaa jaksotyön soveltamisen koko elintarvikealalla ja yötöitä koskevat vanhanaikaiset säännökset muutetaan joustavammiksi.

  • Työrauha työpaikoilla säilyy, kun työrauhalainsäädäntöä uudistetaan tähän päivään niin, että se ennaltaehkäisee laittomia lakkoja sekä rajoittaa poliittisten mielenilmausten käyttöä.