Järkevöitetään lainsäädäntöä, hyödynnetään itsesääntelyä

Järkevöitetään lainsäädäntöä, hyödynnetään itsesääntelyä

Suomessa osataan sääntely historiallisen hyvin. Sääntely kuuluu asiaan ja pitää elintarvikealalla laadun korkeana, mutta sen pitää olla tarkoituksenmukaista ja tämän päivän yhteiskunnan tarpeita vastaavaa.

Elintarvikealaan kohdistuu massiivinen ja paikoin vaikeasti hallittava säädöskokonaisuus, josta valtaosa tulee EU:sta. Se kattaa elintarvikelainsäädännön lisäksi ympäristö-, kilpailu- ja työlainsäädännön, hankintalain, alkoholi- ja anniskelulain, rehulainsäädännön sekä kotieläintuotantoa ja terveydensuojelua koskevan lainsäädännön.

ETL:n tavoitteet

  • Lainsäädäntö on parempaa, kun sitä mietitään yhdessä ja käytetään arkijärkeä, milloin jotakin kannattaa säännellä ja milloin ei. Hyvä sääntely on huolella valmisteltua ja sopivasti mitoitettua. Sen tavoitteena pitää olla suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistaminen. Viranomaisten kannattaa kuunnella tarkalla korvalla yrityksiä, jotta myös vaikutukset ja tulkinnat vastaavat tämän päivän todellisuutta.

  • Sääntelystä koituva hallinnollinen taakka pysyy kohtuullisena, kun sääntelyn tarpeen ja vaikutusten arviointia kehitetään itsesääntelyn mahdollisuudet mielessä pitäen.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää