Eduskuntavaalit 2019

Huomisen pöytää kattamassa

Tervetuloa Eduskuntavaalit 2019 -sivuille, joille on koottu Elintarviketeollisuusliiton viestit maan tulevan hallituksen ohjelmaan vuosille 2019-2023.

Kuuteen pääkohtaan kiteytetyt tavoitteet tähtäävät siihen, että Suomessa toimivilla elintarvikeyrityksillä on hyvät mahdollisuudet tarjota työtä sekä menestyä, kasvaa ja kansainvälistyä.

Elintarviketeollisuusliitto haluaa kattaa huomisen pöydän sellaiseksi, että suomalainen toimintaympäristö tukee alan yritysten liiketoiminnan tehokkuutta ja uudistumista.

Tarkoituksenmukaisesti katetussa pöydässä elintarviketeollisuuden näkökulmat otetaan huomioon lainsäädännössä ja viranomaistulkinnoissa. Siellä vallitsee myös työrauha ja työmarkkinat ovat linjassa yritysten 2020-luvun tarpeiden kanssa.

Tutustu tavoitteisiimme!

Tiesitkö tämän elintarviketeollisuudesta?

Kokoaan suurempi tekijä

Elintarviketeollisuus on kokoaan merkittävämpi tekijä Suomessa. Ala työllistää 38 000 henkeä, mutta välillinen vaikutus työllisyyteen on suurempi kuin teollisuudessa keskimäärin: Yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa tuottaa yli kolme työpaikkaa muualle kansantalouteen!

Koko ruokaketju eli alkutuotanto, elintarviketeollisuus, elintarvikekauppa ja ravitsemispalvelut työllistävät joka kahdeksannen suomalaisen eli 340 000 ihmistä. Ketju maksaa veroja ja veroluonteisia maksuja 10 prosenttia valtion budjetin kertymästä. Se on vahva kivijalka kansantaloudessamme.

Vastuullisuutta ja innovatiivisuutta kaikkialla Suomessa

Elintarviketeollisuudessa toimii Suomessa 1 700 yritystä, joista valtaosa on pk-yrityksiä. Yrityksiä sijaitsee Suomen kaikissa maakunnissa. Vuonna 2017 alan yhteenlaskettu liikevaihto oli 10,8 miljardia euroa ja jalostusarvo 2,5 miljardia euroa.

Euroopassa elintarviketeollisuus on jättiläinen. Se antaa työpaikan yli 4,5 miljoonalle ihmiselle 294 000 yrityksessä ja tekee vuosittain 1 109 miljardin euron liikevaihdon.

Suomessa elintarviketeollisuus on suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollinen toimiala. Modernit, vastuulliset ja innovatiiviset yritykset investoivat huippuvuosina 500 miljoonalla eurolla. Ne myös kehittävät ratkaisuja kiertotalouden lisäämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoimiseksi.

Luottamusta kotimaassa ja vientimarkkinoilla

Kotimaiset elintarvikkeet ovat lähiruokaa, joka myös työllistää lähellä. Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 prosenttia. Suomalaisten luottamus kotimaisiin elintarvikkeisiin on suuri: neljä viidestä (78 %) katsoo, että on tärkeää syödä kotimaista ruokaa. 

Vuonna 2017 Suomesta vietiin elintarvikkeita 1,6 miljardilla eurolla. Elintarvikkeita tuotiin puolestaan 4,7 miljardilla eurolla.