18.08.2016

Tiedote: Elintarvikealan digimenestyjät panostavat sekä tehokkuuteen että kasvuun

Elintarvikeyrityksissä digitalisaatiota pidetään tärkeänä kilpailukyvylle ja siihen liittyviä investointeja lisätään. Elintarviketeollisuusliiton teettämän kyselyn mukaan digitalisaation nähdään vahvistavan yrityksen imagoa ja brändiä sekä tulevaisuuden kilpailukykyä, mutta sen hyödyntämisessä on vielä paljon tehtävää.

”Digitalisaatio on alan menestykselle ratkaiseva asia monesta näkökulmasta. Nykypäivän kuluttaja haluaa tietoa ja räätälöityjä palveluita. Yrityksissä tarvitaan tietoa, uudenlaista osaamista ja teknologiaa kuluttajan tarpeisiin vastaamiseksi. Digiratkaisujen rooli kustannustehokkuuden kehittämisessä on myös suuri”, kertoo johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta.

Suurissa elintarvikeyrityksissä (liikevaihto yli 50 milj. euroa) ollaan digitalisaatiossa jonkin verran pidemmällä kuin pk-yrityksissä, mutta erot eivät ole merkittäviä. Niiden yritysten joukossa, jotka ovat hyötyneet digitalisaatiosta eniten, onkin sekä suuria että pk-yrityksiä.

Kyselyn perusteella digitalisaation suurimmat hyödyt ovat keränneet ne ruoka- ja juoma-alan yritykset, jotka ovat myös panostaneet liiketoiminnan digitalisointiin eniten. Nämä niin sanotut digimenestyjät (28 prosenttia vastanneista yrityksistä) ovat saavuttaneet 60 prosenttia enemmän tehokkuushyötyjä ja 98 prosenttia enemmän liikevaihdon kasvua kuin digitalisaatioon vähemmän panostaneet yritykset.

Digi-investoinneilla tavoitellaan ruoka- ja juomayrityksissä erityisesti liikevaihdon kasvua sekä kustannustehokkuutta. Liikevaihdon kasvuun tähtääviä ratkaisuja on käytössä eniten markkinoinnissa ja mainonnassa sekä myynnissä ja jakelukanavissa. Kustannustehokkuutta parantavia ratkaisuja käytetään eniten tilaus-toimitusketjun prosesseissa sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa. Kasvuratkaisuihin aikoo investoida merkittävästi 41 % vastanneista yrityksistä, tehokkuusratkaisuihin 47 %, ja yrityksen digikyvykkyyksiin vastaavasti 45 % vastanneista yrityksistä.

Teknologiaa ei koettu yrityksissä digitalisaation suurimmaksi haasteeksi, vaan esille nousivat erityisesti organisaatioon ja osaamiseen liittyvät asiat. Digimenestyjillä korostuukin organisaation kyvykkyyksien kehittäminen.

”Positiivista on, että suomalaiset ruoka- ja juomavalmistajat, etenkin pk-yritykset, ovat digitalisaatiossa pidemmällä kuin oletettiin. Digitaalisuus tarjoaa kasvumahdollisuuksia pienilläkin investoinneilla ja voi siksi auttaa monia yrityksiä menestymään nykyajan haastavassa toimintaympäristössä”, Tammivuori jatkaa.

Elintarviketeollisuusliitto toteutti kyselyn jäsenyritystensä digitalisaation tilanteesta toukokuussa 2016. Kyselyyn vastasi 58 jäsenyritystä. Kyselyn toteutti Plaza Consulting.

Katso kyselyn keskeiset tulokset ja tarkemmat tiedot yhteenvedosta (pdf).

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.