05.06.2012

ETL suosittelee kotimaisen siian tarjontaa ja käyttöä

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti siian kalastuksen säätelyn kehittäminen siten, että kalastuksen kestävyys varmistetaan. Elintarviketeollisuusliiton Kalateollisuusyhdistys pitää työryhmän asettamista tervetulleena. Työryhmä tarkastelee muun muassa kalojen alamittojen, verkkojen silmäkokojen sekä alueellisten ja muiden teknisluonteisten säätelytoimien tarvetta sekä niiden vaikutuksia kalakantojen elinvoimaisuuteen ja kalastukseen. Maa- ja metsätalousministeriö, WWF Suomi, kalakaupan osapuolet mukaan lukien S- ja K-ryhmien keskusliikkeet, kalantutkimus sekä ammattikalastuksen ja vesiviljelyn järjestöt suosittelevat kotimaisen, kestävästi pyydetyn ja viljellyn siian tarjoamista kuluttajille, ja rohkaisevat myös kuluttajia suosimaan sitä kalapöydissään.

”Olemme tyytyväisiä saavutettuun yhteisymmärrykseen, sillä kevään varrella syntynyt epäselvyys kotimaisen siian suositeltavuudesta on vaikeuttanut kalan myyntiä. On hyvä, että työtä tehdään laajana sidosryhmäyhteistyönä, jossa yhdistyy eri tahojen erityisosaaminen ja asiantuntemus”, toteaa ETL:n toimialapäällikkö Anna Vainikainen. ”Kotimaisen, kestävästi toimivan kalaelinkeinon kehittäminen on tärkeää niin ruokaturvan, ympäristövastuullisesti tuotetun ja pyydetyn raaka-aineen kuin työllisyysvaikutustenkin näkökulmasta. Kuten hallitusohjelmassa todetaan, elintarvikeala on kasvuala, ja varsinkin kalasektorilla on kasvupotentiaalia.”

Kotimaisen siian tarjontaa ja käyttöä suosittelevat:

  • Elintarviketeollisuusliitto / Kalateollisuusyhdistys
  • Kalatalouden Keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, Satakunnan Kalatalouskeskus ja Österbottens Fiskarförbund
  • K-ryhmä
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
  • S-ryhmä
  • Suomen Ammattikalastajaliitto
  • Suomen Kalakauppiasliitto
  • Suomen Kalankasvattajaliitto
  • WWF Suomi

Lisätietoja:
Toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto ry / Kalateollisuusyhdistys p. 09 1488 7405, GSM 050 583 0478

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.