23.11.2021

ETL kantelee komissiolle Suomen Viljavan kauramyllyinvestoinnista

Valtio-omisteinen yritys ei saa vaarantaa kilpailua. Näin on vaarassa käydä, kun Suomen Viljava Oy ilmoitti laajentavansa toimintaansa elintarviketeollisuuteen investoimalla kauramyllyliiketoimintaan. Kauramyllymarkkinoilla toimii jo useita yksityisiä mylly-yrityksiä. Elintarviketeollisuusliitto (ETL) haluaa varmistaa komissiolle 22.11.2021 tekemällään kantelulla, ettei investointi nauti kiellettyä valtiontukea.

Valtio-omisteinen viljan logistiikka- ja varastointipalveluyritys Suomen Viljava Oy on ilmoittanut laajentavansa toimintaansa elintarviketeollisuuteen investoimalla kauramyllyliiketoimintaan. Valmistuessaan mylly on kapasiteetiltaan Suomen suurin.

Markkinoilla toimivat mylly-yritykset ovat investoineet viime vuosina kauramyllyihin ja monipuolisten kauratuotteiden kehittämiseen voimakkaasti. Kilpailu myllytuotteiden markkinoilla on varsin kireää.

– On erittäin harvinaista, että valtio lähtee isona uutena toimijana valmiiksi varsin kilpailtuun markkinaan. Suunta on ollut pikemminkin päinvastainen, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo.

Markkinoilla toimiessaan valtion on varmistettava, ettei se vääristä kilpailua tai estä terveen ja toimivan kilpailun syntymistä tai kehittymistä.

– Eri säännöin pelaava toimija söisi yksityisen sektorin investointihalukkuutta ja voisi pidemmän päälle näivettää koko markkinaa ja sen toimijoita jopa viljelijöitä myöten, Käkelä jatkaa.

Viljavan strateginen tehtävä luo epäreilut lähtökohdat kilpailulle

Kilpailuvirasto on arvioinut jo vuonna 2001 Avena Siilot Oy:n (nyk. Suomen Viljava Oy) määräävää markkina-asemaa viljan varastointi- ja ulkomaankauppapalveluissa. Valtion strategisena intressinä Viljavassa on varmistaa kilpailuneutraalilla tavalla viljan varastointi- ja käsittelymarkkinoiden toimivuus sekä ruokaketjun huoltovarmuuteen ja EU:n interventiotoimintaan liittyvien tehtävien häiriöttömyys.

ETL:n tekemien selvitysten mukaan investointi vaarantaisi Viljavan asemaa strategisen tehtävän riippumattomana suorittajana. Lisäksi Viljava voisi saada mylly- ja viljakaupan alalla perusteetonta etua asemastaan, ellei sen toiminnassa oteta huomioon valtiontukisääntöjä ja kilpailuneutraliteettia.

– Uuden toimijan mukanaan tuoma kilpailu on aina tervetullutta. Jos markkinoille kuitenkin tullaan kiellettyyn valtiontukeen nojaten, se päinvastoin vääristää kilpailua. On tärkeää, että elintarviketeollisuudessa kilpaillaan reiluilla pelisäännöillä ja samoista lähtökohdista, Käkelä toteaa.

Kantelu selvittämään puutteellista tietoa

Kauramyllymarkkinoilla tehtyihin investointeihin nähden Viljavan hanke on huomattavan suuri. Suunniteltu mylly on kapasiteetiltaan poikkeuksellisen mittava suhteessa yhtiön nykyiseen liiketoimintaan, eikä investoinnin arvoa tai rahoituspohjaa ole julkaistu.

Koska ei ole pystytty osoittamaan, että investointi on toteutettu noudattamalla markkinataloussijoittajaperiaatetta, ETL haluaa kantelullaan selvittää, ettei investointia ole rahoitettu kielletyllä valtiontuella.

– Peräänkuulutamme johdonmukaisuutta valtion omistajapolitiikkaan. Valtioneuvosto vaatii reiluja pelisääntöjä elintarvikemarkkinoille ja on huolissaan koko ketjun kannattavuudesta. On vaikea nähdä, miten suunniteltu investointi tukee näitä tavoitteita, Käkelä muistuttaa.

Myös sisämarkkinat vaarassa vääristyä

Investoinnin mukanaan tuomat kilpailuongelmat voivat näkyä myös kotimarkkinan ulkopuolella.

Suomi on tällä hetkellä yksi suurimmista kaurasta jalostettujen myllytuotteiden viejistä EU:ssa. Vuonna 2019 kauratuotteiden vienti oli noin 26 miljoonaa kiloa, mikä oli kolmanneksi eniten EU:ssa.

Jotta investointi ei aiheuttaisi kilpailun vääristymää sisämarkkinoilla ja Suomen maine rehtinä kilpailijana vientimarkkinoilla säilyy, on tärkeää selvittää, ettei investointiin ole kohdistunut kiellettyä valtiontukea.

Lue kantelu kokonaisuudessaan (pdf)

Kantelu englanniksi, state aid complaint in English (pdf) 

Tiedote englanniksi, media release in English

Kuva: Mostphotos

Lisätietoja

Toimitusjohtaja
Mikko Käkelä
zvxxb.xnxryn@rgy.sv
040 560 7569
@MikkoKakela

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.