12.09.2019

Virvoitusjuomaveron korotus peruttava ja koko vero poistettava

Elintarviketeollisuusliitto pitää kohtuuttomana, että juoma-alan yritykset ovat joutumassa yhä enemmän valtiontalouden maksumiehiksi. Nyt on pikemminkin vahvistettava jo runsaasti verotuloja tuottavan elintarvikealan mahdollisuuksia työllistää, kasvaa ja investoida.

Syksyn alkaessa elintarviketeollisuus arvioi näkymänsä melko vakaiksi, vaikka suhdannemittarit ovat kääntymässä kotimaassa alaspäin ja epävarmuus lisääntyy myös kansainvälisillä markkinoilla.

– Talouden alavire ei vielä näy alalla, sillä elintarviketeollisuus on monia muita aloja suhdannevakaampi. Ruokaa syödään joka päivä ja vuoden kierron mukaiset sesongit, kuten joulu, tulevat joka vuosi, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja kommentoi.

Alan tuoreen talouskatsauksen mukaan elintarvikkeiden vienti on kehittynyt alkuvuonna myönteisesti ja kasvanut 13 prosenttia vuoden 2018 tammi-kesäkuuhun verrattuna. Vienti kannattelee kasvua, sillä liikevaihto kasvaa viennissä nopeammin kuin kotimarkkinoilla.

Elintarviketeollisuuden investoinneissa näkyy nousuvirettä ja myös satonäkymät ovat kohtuulliset kahden poikkeuksellisen vaikean vuoden jälkeen. Ala ennakoi tuotantonsa kasvavan hienokseltaan loppuvuoden aikana, joskin kysyntää kuvataan vaimeaksi. Kannattavuus vaihtelee suuresti yritysten kesken.

– Menestyminen viennissä, kotimaisen ostovoiman takaaminen sekä toimintaympäristön hyvä ennustettavuus ovat koko elintarvikealan kasvun kannalta äärimmäisen tärkeitä asioita, Pia Pohja muistuttaa.

Hallitusohjelmassa elintarviketeollisuuden toimintaedellytyksiä puristetaan monelta suunnalta sekä akuuteilla uhkilla veronkorotuksista että lukuisilla kirjauksilla selvitettävistä asioista. Ne kaikki lisäävät epävarmuutta yrityksissä.

– Esimerkiksi virvoitusjuomaveron korottaminen 25 miljoonalla eurolla on täysin kohtuutonta kotimaisia juomavalmistajia kohtaan. Valmisteverojen osuus juomia valmistavan pk-yrityksen liikevaihdosta voi kasvaa jopa 30 prosenttiin, Pia Pohja sanoo.

Virvoitusjuomaveroa perustellaan terveyssyillä. Juomien kulutus kyllä laskee – ja samalla valtion verotulot – mutta veron aikaansaamia terveysvaikutuksia ei ole kyetty osoittamaan. Sen sijaan vero nostaa yksikkökustannuksia, heikentää kannattavuutta sekä juomayritysten mahdollisuuksia työllistää ja investoida.

– On epäoikeudenmukaista näivettää juoma-alaa sen vuoksi, että valtio saisi verotuloja!

Elintarviketeollisuusliitto vaatii hallitusta perumaan virvoitusjuomaveron korotuksen ja poistamaan veron kokonaan. Ruokia ja juomia ei voida arvottaa terveellisiin ja epäterveellisiin. Terveys ei ole yksioikoista, vaan ruokavalion kokonaisuus sekä fyysisen aktiivisuuden määrä ovat ratkaisevia. Veroilla ei tiedetä olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Pia Pohja huomauttaa, että alan yritykset tuovat paljon hyvää suomalaiseen yhteiskuntaan maksamalla jo nyt ison veropotin, tarjoamalla työpaikkoja kaikkialla maassa, investoimalla ja tuottamalla arvonlisää kansantaloudelle.

– Yritysten toimintaedellytyksiä pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin kiristää. Ruokiin ja juomiin kohdistuvat pisteverot vaikeuttavat myös suomalaisten elintarvikeyritysten vientiponnisteluja.

Lue lisää:

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.