22.08.2013

Virvoitusjuomaveron korotusehdotuksen terveysperusteet ontuvat

Hallituksen lakiesityksen mukaan virvoitusjuomavero kohdistetaan juomiin tullinimikkeiden mukaan ja veronkorotus porrastetaan sokeripitoisuuden perusteella. Lakiehdotus lisää entisestään veron syrjivyyttä ja uhkaa vakavasti virvoitusjuomateollisuuden toimintaa. Erityisen haitallisesti veron kaksinkertaistaminen vaikuttaisi mehuteollisuuteen, jonka tuotteissa on luontaisesti marjojen ja hedelmien sisältämää sokeria.

Tullitariffinimikkeisiin perustuvan virvoitusjuomaverotuksen kohteeksi joutuvat ravitsemuksellisesti keskenään hyvin erilaiset tuotteet kuten kivennäisvedet, virvoitusjuomat ja täysmehut.

– Lakiesityksessä viitataan virvoitusjuomaveron terveyttä edistäviin vaikutuksiin, mutta vaikutuksia ei määritellä lainkaan. Aiemmin asiaa tarkastellut sokeriverotyöryhmä kyseenalaisti verotuksen ohjausvaikutuksen, huomauttaa johtaja Marleena Tanhuanpää.

– Terveysvaikutuksiin viittaaminen on ristiriitaista. Täysmehuissa, virvoitusjuomissa ja muissa tuotteissa, joihin veronkorotus kohdentuisi, voidaan käyttää EU:ssa hyväksyttyjä terveysväitteitä. Tulisiko appelsiinejakin verottaa, koska ne voidaan puristaa mehuksi kotona, kysyy Tanhuanpää.

Suhdannevakaa elintarvikeala on keskeinen kotimarkkinoiden kasvun edistäjä. Talouskasvun aikaansaaminen ei ole mahdollista, jos merkittäville tuoteryhmille asetetaan myyntiä laskevia veroja. Menetetyt myyntituotot heijastuvat yritysten kannattavuuteen ja vaikuttavat väistämättä työpaikkojen määrään, toimipaikkojen sijaintiin ja viennin kehitykseen. Verotusympäristö vaikuttaa erityisesti kansainvälisten yritysten investointipäätöksiin.

– Ruokien ja juomien kautta maksetun 4,6 miljardin euron verotaakka on jo nyt raskas. Verotuksella ajetaan alas elintarvikealan kilpailukykyä ja sitä kautta työllistämismahdollisuuksia.

– Yksittäisen ravintoaineen verottaminen ei myöskään ratkaise kansanterveyden haasteita. Paljon enemmän saavutetaan terveys- ja ruokapalveluiden ohjauksella, ravitsemussuosituksilla sekä viestimällä myönteisesti ravitsemuksesta.

ETL on jättänyt 17.6.2013 komissiolle kantelun Suomen valmisteverotuksen merkittävistä epäkohdista. Tavoitteena on, että kilpailua vääristävät valmisteverot poistetaan kokonaan ja että kilpailu elintarvikemarkkinoilla on tasapuolista ja oikeudenmukaista.

Lisätiedot:
johtaja Marleena Tanhuanpää, p. 040 528 2207

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.