15.02.2013

Valtaosa kuluttajista haluaa tietää elintarvikkeiden alkuperän

Kuluttajat ovat nykyisin kiinnostuneita elintarvikkeiden alkuperästä. Kiinnostus alkuperään vaihtelee kuluttajaryhmittäin ja raaka-aineryhmästä toiseen. Taloustutkimuksen Suomi Syö 2012 -tutkimuksen mukaan 63 prosenttia suomalaisista tarkistaa aina tai yleensä tuotteiden alkuperän. Varsinkin maito- ja lihatuotteissa kotimaisuus on kuluttajille erityisen tärkeää.

– Suuri osa suomalaisista elintarvikeyrityksistä ottaa tämän jo huomioon ilmoittamalla raaka-aineiden alkuperän vapaaehtoisesti tarkemmin kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. Tarkempia merkintöjä käytetään usein kilpailuvalttina, kertoo johtaja Marleena Tanhuanpää Elintarviketeollisuusliitosta.

Komissio tekee parhaillaan uuden kuluttajatietoasetuksen velvoittamia selvityksiä alkuperämerkinnöistä. Selvityksissä huomioidaan kuluttajien tiedontarve, merkintöjen toteutettavuus ja valvottavuus, kustannukset ja hyödyt sekä mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin ja kansainväliseen kauppaan.

Elintarviketeollisuusliitto kannattaa alkuperän ilmoittamista tuoteominaisuuksista riippuen maatasolla tai EU-tasolla. On tärkeää, että lainsäädännön yksityiskohtia säädettäessä huomioidaan erilaisten yritysten toimintamahdollisuudet, eri toimialojen ominaispiirteet ja se mitä kuluttajat ovat valmiita maksamaan elintarvikkeista.

Alkuperämerkinnän kustannukset eivät saa nousta kohtuuttomasti, jos raaka-ainetta joudutaan hankkimaan saatavuuden, hinnan tai satovaihteluiden takia eri maista.

– Tiukimmillaan alkuperämerkintävaatimukset voisivat johtaa siihen, että raaka-aineiden erillään pitoa varten pitää rakentaa lisää varastointitilaa, kokonaisia varastoja tai siiloja ja investoida uusiin laitteistoihin. Lisäksi yhdelle tuotteelle pitäisi olla useita erilaisin merkinnöin varustettuja pakkauksia. Tämä toisi merkittäviä lisäkustannuksia elintarvikkeiden valmistukseen ja nostaisi ruuan hintaa, Tanhuanpää toteaa.

Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 prosenttia. Valtaosa raaka-aineista hankitaan kotimaasta. Elintarviketeollisuus tekee tiivistä yhteistyötä tuottajien ja hankintakanaviensa kanssa varmistaakseen turvallisen, laadukkaan ja maistuvan ruoka- ja juomavalikoiman kuluttajille.

Eurooppaa puhuttavassa hevosenlihaskandaalissa on kyse petoksesta. Elintarviketeollisuusliitto jäsenyrityksineen tuomitsee jyrkästi petoksellisen toiminnan. Tapaus on erittäin valitettava kuluttajien ja koko elintarvikealan kannalta.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.