01.02.2013

Oikeilla menetelmillä rapsin ja rypsin satotasot ja tuotot nousuun

Rapsista ja rypsistä halutaan kilpailukyinen vaihtoehto muiden viljakasvien rinnalle. Viljelijät ja teollisuus käynnistivät yhteisen projektin, jolla pyritään poistamaan öljykasvien viljelyn pullonkaulat, nostamaan viljelyalaa, parantamaan satotasoa ja lisäämään viljelyvarmuutta. Rapsi.fi-sivut toimivat infokanavana, joka kokoaa alan toimijoiden havainnointeja ja kokemuksia tehokkaasti. Tavoitteena on nostaa öljykasvien hehtaarisato yli 2000 kiloon. Tällä tavoin parannetaan myös Suomen valkuaisomavaraisuutta.

Öljykasvinviljelijän uskoa on koeteltu viime vuosina. Useasta tekijästä johtuen ovat onnistumiset rapsin ja rypsin tuotannossa olleet harvassa. Kokonaistuotanto on Suomessa ollut valitettavasti laskusuunnassa. Öljykasvirouheiden ohella Suomeen tuodaan jatkuvasti rapsin ja rypsin siemeniä puristamoiden tarpeisiin, jotta kotieläinsektorin valkuaisrehun tarve saadaan tyydytettyä.

Tuottajajärjestöjen MTK/SLC öljykasvijaosto, Elintarviketeollisuusliiton (ETL) öljynpuristamoyhdistys ja Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR), jossa MMM on näkyvästi mukana, ovat aloittaneet projektin, jonka tavoitteena on kotimaisen rapsin ja rypsin viljelyalan lisääminen ja viljelyn kannattavuuden parantaminen. Taustalla on pidetty esikuvana Ruotsissa menestynyttä "Svensk Raps 20/20” -projektia, jonka avulla siellä onnistuttiin viime vuosikymmenellä kääntämään öljykasvien tuotanto nousuun.

Nyt alkavan rapsi ja rypsi projektin toiminnan myötä parannetaan myös puristamoteollisuutemme kotimaisen raaka-aineen saatavuutta, jolloin sen kilpailukyky suhteessa tuontivalkuaiseen säilyy ja näin turvataan jatkossakin markkinat rapsi ja rypsi sadollemme. Saatavuuden parantaminen edellyttää rapsin ja rypsin satotasojen nostoa ja viljelyalan vakiinnuttamista Suomessa noin 100 000 hehtaarin tasolle.

Suomessa on viljelty öljykasveja laajamittaisesti 1980-luvulta lähtien. Viljelijöille on kertynyt kokemusta valtavasti. Joskus on onnistuttu ja joskus epäonnistuttu. Öljykasvien viljelyssä lopputulokseen vaikuttavia muuttujia on kohtuullisen paljon. Usein viljelytiedon on koettu olevan hajanaista ja huonosti saatavilla. Viljelytoimenpiteiden kirjaaminen, analysoiminen ja niistä opitun tiedon jakaminen viljelijöiden keskuuteen auttaisi satotasojen nostossa. Myös tutkimuspuolelle saataisiin ajankohtaisia kehitysideoita. Juuri nyt kaivataan erityisesti lisää neuvoja syysrapsin viljelyyn. Siitäkin on jo viljelykokemuksia muutaman vuoden ajalta.

Viime syksynä valmistuneen projektin esiselvityksen pohjalta on päätetty perustaa kaikille öljykasvinviljelystä kiinnostuneille infokanava. Tarkoituksena on kerätä alan toimijoita yhteen ja kasvattaa ammatillista osaamista yhdessä. Tämän infokanavan ja projektin internetsivuston osoite on www.rapsi.fi. Sen moottorina toimii keskustelufoorumi, jossa aiheet on jaoteltu eri kokonaisuuksiin.

Käytännössä sivusto toimii niin, että sen keskustelufoorumilla voi esittää kysymyksiä, kommentteja ja ideoita. Niitä käydään säännöllisesti läpi projektissa mukana olevien yritysten edustajien kanssa ja vastausten pohjalta saatuja ideoita lähdetään foorumilaisten kanssa jalostamaan yhdessä eteenpäin. Foorumin toimintaa organisoi projektista vastaava Petri Lintukangas. Lisäksi rapsi.fi –sivustolta löytyy monipuolisesti mielenkiintoista asiaa öljykasveista ja viljelytekniikasta.

Rypsin ja rapsin satotasoja on mahdollista nostaa huomattavasti. Oikeiden menetelmien ja välineiden löytymisen kautta hyötyy viljelijä sekä koko sektori. Onnistumisten myötä innostus rapsin ja rypsin viljelyyn kasvaa. Ota viljelyhaaste vastaan ja osallistu.

Lisätietoja:
Petri Lintukangas, Projektivastaava, 050 435 7400
Max Schulman, MTK, 040 825 2112
Karri Kunnas, ETL, 040 161 5443

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.