16.05.2013

Kauppa ja teollisuus suosittelevat elintarvikeketjun hyvän kauppatavan periaatteiden käyttöönottoa

Elintarvikeketjun kilpailukykyä ja läpinäkyvyyttä voidaan tehokkaasti edistää EU:n ruokaketjua koskevien Hyvän kauppatavan periaatteiden kautta. Periaatteet ja niiden täytäntöönpanomekanismi auttavat ratkomaan myös mahdollisia ongelmakohtia kauppasuhteissa. Periaatteiden toteutumista valvotaan sekä kansallisesti että EU-tasolla.

– Itsesääntely, johon osapuolet vapaaehtoisesti sitoutuvat, on aina nopeampi tapa kehittää toimintaa ja korjata epäkohtia kuin pitkä ja raskas lainsäädäntöprosessi. EU:n Hyvän kauppatavan periaatteet asettavat myös yhteisen mittapuun ja valvontamallin, joita sovelletaan kaikkialla Suomessa ja Euroopassa, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen painottaa.

Järjestelmään liittyvien yritysten tulee liittää periaatteet osaksi sopimuksiaan, jolloin niistä tulee oikeudellisesti sitovia. Periaatteet muun muassa kieltävät suullisten sopimusten käyttämisen, suhteettoman riskinsiirron toiselle osapuolelle tai pelotteen käytön sopimuskumppania kohtaan.

Järjestelmän omalle hallintoelimelle on mahdollista tehdä nimettömiä kanteluita, jos epäillään, että jokin yritys rikkoo periaatteita. Suomeen perustetaan oma kansallinen järjestelmää hallinnoiva elin. Itsesääntelyjärjestelmä käynnistyy virallisesti koko Euroopassa alkusyksyllä.

Sekä kaupan että teollisuuden etujärjestöt ovat sitoutuneet EU:n ruokaketjua koskeviin Hyvän kauppatavan periaatteisiin ja niiden täytäntöönpanomekanismiin. Maataloustuottajat sen sijaan jättäytyivät täytäntöönpanomekanismin ulkopuolelle.

– On hienoa, että kauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet toimintamalliin. Elintarvikeketju on kuitenkin kokonaisuus ja kokonaisuuden parantaminen on vaikeaa, jos kaikki eivät ole mukana yhteisessä pöydässä. Olisi tärkeää ja toivottavaa, että myös suomalaiset alkutuottajat lähtisivät mukaan periaatteiden käyttöönottoon, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Jos täytäntöönpanomekanismi hyväksytään, se toimii jatkossa perustana kaupan, teollisuuden ja maataloustuottajien välisissä kauppasuhteissa. Ruokaketjua koskevat Hyvän kauppatavan periaatteet on valmisteltu EU:n komission High Level Forumissa, jossa ovat mukana keskeiset elintarvikeketjun toimijat.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry p. 0400 688 708, kari.luoto@pty.fi
Johtaja Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto ry p. 040 557 5667, heli.tammivuori@etl.fi

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.