17.06.2013

ETL kantelee komissiolle kilpailua vääristävästä valmisteverotuksesta

Elintarviketeollisuuden näkemykset valmisteverotuksen kilpailua vääristävistä ominaisuuksista ovat jääneet Suomen veropäätöksiä tehtäessä taka-alalle. ETL haluaa tähän muutoksen ja on siksi tehnyt komissiolle kantelun Suomen makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaverosta.

– Toimenpide on ainutlaatuinen Suomessa ja kansainvälisesti. Tavoitteenamme on, että kilpailua vääristävät valmisteverot poistetaan kokonaan. Haluamme, että kilpailu elintarvikemarkkinoilla on tasapuolista ja oikeudenmukaista. Se on sekä kuluttajien että alan yrittäjien edun mukaista, kertoo toimitusjohtaja Heikki Juutinen.

Nykyinen makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero kohdistuu tullinimikkeistön pohjalta sattumanvaraisesti yksittäisiin tuotteisiin jättäen toiset ravitsemuksellisesti ja kuluttajien tarpeiden kannalta samankaltaiset tuotteet veron ulkopuolelle. Se syrjii tuotteita, joista vero peritään ja tukee tuotteita, joista veroa ei peritä. Tämä vääristää kilpailua, siirtää kysyntää veron ulkopuolisiin tuotteisiin sekä heikentää veronalaisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja työllisyyttä Suomessa.

– Kantelussa lähtökohtana on, että tuotteet joihin valmisteverotus ei kohdistu, ovat valtion kielletyn tuen kohteena. Emme usko, että valmisteverotuksesta luopuminen vähentäisi valtion verotuloja. Dynaamiset vaikutukset paikkaisivat tilanteen, Juutinen toteaa.

Kantelussa kiinnitetään huomio myös verojärjestelmän terveyttä edistäviin ohjausvaikutuksiin.

– Poliittisessa keskustelussa on vedottu harhaanjohtavasti terveysperusteisiin. Elintarvikkeiden valmisteverolle ei löydy ravitsemuksellisia perusteita, sillä se ei ohjaa kulutusta. Tämän totesi myös valtiovarainministeriön asettama sokeriverotyöryhmä loppuraportissaan, Juutinen huomauttaa.

Toimivan valmisteverojärjestelmän kehittäminen on osoittautunut äärimmäisen hankalaksi. Nykyisen veropohjan laajentaminen tullitariffien avulla ei ratkaisisi syrjivyysongelmaa. Se vain siirtäisi ongelman uusiin tuoteryhmiin.

– Elintarviketeollisuudessa on selkeä näkemys siitä, että arvonlisävero on ainoa keino verottaa ruokia ja juomia tasapuolisesti. Lisäksi ruuan arvonlisävero on ehdottomasti pidettävä yleistä arvonlisäveroa alhaisemmalla tasolla. Verokantojen tasaaminen osuisi kipeästi pienituloisiin ja olisi takaisku elintarvikealan kasvupyrkimyksille, Juutinen korostaa.

Lue kantelu kokonaisuudessaan tästä.

Katso tiedotustilaisuuden esitykset ja aineistot: http://www.seminaarit.net/avaa/etl

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Heikki Juutinen, p. 040 502 6270

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.