12.12.2013

Elintarvikkeiden vienti kaksinkertaistettavissa

Suomeen tuodaan ruokaa ja juomia lähes kolme kertaa enemmän kuin mitä niitä maasta viedään. Elintarvikeviennin arvo oli tammi–syyskuussa 2013 ulkomaankauppatilastojen mukaan 1213,7 miljoonaa euroa, tuonnin arvo puolestaan 3365,0 miljoonaa euroa. Vienti oli niukasti 0,5 prosenttia plussalla, kun tuonti kasvoi 5,2 prosenttia.

Elintarvikkeiden kauppataseen vaje on paisunut vuositasolla jo lähes kolmeen miljardiin euroon, ja vaje kasvaa vuosittain 150–200 miljoonalla eurolla. Elintarviketeollisuusliitto esittää toteutettavaksi Kansallista elintarvikevientiohjelmaa, jonka tavoitteena on viennin kaksinkertaistaminen viiden vuoden aikana.

– Viennin kasvattamiseen on hyvät lähtökohdat, koska Suomessa on paljon erinomaisia, erilaistettuja elintarvikkeita, joille on kysyntää myös ulkomailla. Kiinnostus vientiä kohtaan on kasvanut voimakkaasti erityisesti pk-yritysten keskuudessa, koska yritysten kasvu kotimarkkinoilla on vaikeaa. Meidän on mahdollista lisätä merkittävästi vientituotteiden valikoimaa ja vientiyritysten lukumäärää, toimitusjohtaja Heikki Juutinen toteaa.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa syödään Euroopan puhtainta ruokaa. Korkea hygienia, tuoteturvallisuus, tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja edistynyt teknologia takaavat sen, että Suomella on kaikki eväät tulla maailmalla tunnetuksi puhtaan, terveellisen ja eettisesti tuotetun ruoan edelläkävijänä.

– Paremman tasapainon saavuttaminen elintarviketuonnin ja -viennin välille on välttämätöntä myös kansantaloudellisista syistä. Tuonnin määrään voi jokainen kuluttajakin vaikuttaa omilla ostopäätöksillään, kun muistaa suosia kotimaassa valmistettuja tuotteita ruoka- ja juomaostoksia tehdessään, Juutinen korostaa.

Elintarvikeviennin kehittämisestä keskusteltiin 12.12.2013 Tieteidentalolla Helsingissä, jossa läsnä oli elintarviketeollisuuden lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia sekä useita ruokaketjun järjestöjä. Osallistujat tukivat Elintarviketeollisuusliiton aloitetta viennin kehittämiseksi. Ohjelmassa elintarvikevienti pyritään liittämään osaksi Team Finlandin strategiaa vuonna 2015. Elintarvikevientiohjelman strategian laadinta aloitetaan vuoden 2014 alussa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Heikki Juutinen, Elintarviketeollisuusliitto, p. 040 502 6270
toimialajohtaja Esa Wrang, Finpro, p. 0400 243 076
ylijohtaja Veli-Pekka Talvela, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02 9516 2150

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.