18.09.2013

Elintarvikeketjun hyvän kauppatavan periaatteet etenevät

EU:n elintarvikeketjua koskevien hyvän kauppatavan periaatteiden käyttöönotto etenee rivakasti. Periaatteet ja niiden toimeenpanomalli toimivat jatkossa perustana kaupan, teollisuuden ja maataloustuottajien välisissä kauppasuhteissa. Itsesääntelymekanismin tavoitteena on edistää hyviä käytäntöjä, kilpailukykyä ja läpinäkyvyyttä koko elintarvikeketjussa.

Maanantaina 16.9.2013 julkistettiin EU-tasoinen sivusto, jonka kautta elintarvikeketjun toimijat voivat virallisesti sitoutua periaatteisiin. Jo valmisteluvaiheessa periaatteita koskevan aiesopimuksen on allekirjoittanut 457 elintarviketeollisuuden ja kaupan alan yritystä, jotka edustavat 82 yritysryhmää tai konsernia. Myös Komissio on ilmaissut tyytyväisyytensä alkuvaiheen tulokseen.

– Suomi on ensimmäisenä ottamassa järjestelmää käyttöön. Päivittäistavarakaupan osalta aiesopimuksen allekirjoittaneiden yritysten toiminta kattaa lähes 98 % Suomen päivittäistavarakaupan myynnistä, kertoo lakimies Janne Koivisto Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Kansallinen hallintoelin myös Suomeen

Itsesääntelyjärjestelmään liittyvät yritykset sitoutuvat noudattamaan hyvän kauppatavan periaatteita liiketoiminnassaan. Periaatteet muun muassa kieltävät perusteettomien suullisten sopimusten käyttämisen, suhteettoman riskinsiirron toiselle osapuolelle tai pelotteen käytön sopimuskumppania kohtaan oikeudettoman edun saamiseksi.

Periaatteiden toteutumista valvotaan sekä kansallisesti että EU-tasolla. Jos epäillään, että jokin yritys rikkoo periaatteita, asiasta voi tehdä nimettömän kantelun järjestelmän omalle hallintoelimelle. Suomen tavoitteena on, että oma kansallinen järjestelmää hallinnoiva elin aloittaa Suomessa toimintansa vielä tämän vuoden aikana.

Ruokaketjua koskevat hyvän kauppatavan periaatteet on valmisteltu EU:n komission High Level Forumissa, jossa ovat mukana keskeiset elintarvikeketjun toimijat. Sekä kaupan että teollisuuden etujärjestöt ovat sitoutuneet EU:n ruokaketjua koskeviin hyvän kauppatavan periaatteisiin ja niiden täytäntöönpanomekanismiin. Maataloustuottajat sen sijaan ovat toistaiseksi jättäytyneet täytäntöönpanomekanismin ulkopuolelle.

EU:n elintarvikeketjun itsesääntelyjärjestelmän verkkosivut: www.supplychaininitiative.eu

Lisätietoja:
Lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry
p. 050 321 3639, janne.koivisto@pty.fi

Johtaja Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto ry
p. 040 557 5667, heli.tammivuori@etl.fi

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.