16.06.2011

Panimoliitto uudisti mainonnan itsesääntelyohjeensa

Osana yhteiskuntavastuullista toimintaansa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on päivittänyt alan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet. Liiton jäsenyritykset Hartwall, Nokian Panimo, Olvi ja Sinebrychoff ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita. Uudistukset täydentävät jo nykyistä erittäin tiukkaa ohjeistusta, joka ylittää lainsäädännön velvoitteet.

”Kotimainen panimoteollisuus kantaa yhteiskuntavastuunsa talouden, sosiaalisten kysymysten ja ympäristön osalta. Tätä toimintatapaa noudatamme yhteisesti myös markkinointiviestinnässä. Suomalaisten tuotemerkkien on voitava näkyä, jotta ne pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa kotimaan markkinoista”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Valtioneuvosto linjasi huhtikuussa periaatepäätöksessään, että yhteiskunta- ja yritysvastuuta edistetään vapaaehtoisuuden pohjalta. Erityisenä tavoitteena on edistää itsesääntely- ja yhteissääntelyjärjestelmien syntymistä ja kehittymistä. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto pitää päätöstä hyvänä. Liitto haluaa aktiivisesti toteuttaa itsesääntelyä ja on alkoholijuomien markkinointiviestinnän ohjeissaan päättänyt, että: Mainoksissa esiintyvien henkilöiden on oltava vähintään 25 vuotta täyttäneitä. Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista, vaan selkeästi alaikäisistä ja täysikäisistä. Panimoala tarkistuttaa alkoholijuomamainokset ennen niiden julkistamista alan itsesäätelyelimellä. Sen lisäksi mitä alkoholilain 33 §:n mukaan säädetään mainonnan kellonaikarajoista, panimoala mainostaa televisiossa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. Alkoholijuomia ei mainosteta televisiossa niiden ohjelmien aikana, jolloin yleisöstä yli 30 %:n tiedetään olevan tai voidaan kohtuudella olettaa olevan alaikäisiä. Panimoliiton jäsenyritysten Suomessa valmistetuissa omissa tuotemerkeissä ja niiden pakkauksissa otetaan käyttöön vastuullisuudesta viestivä tunnus vuosien 2011–2012 aikana. Panimoliiton jäsenyritysten ulkomainokset eivät ole näköetäisyydellä perusopetuksen kouluista. Panimoliitto järjestää vuosittain koulutustilaisuuden jäsenyritysten viestinnän ja markkinoinnin henkilöstölle vastuullisen markkinointiviestinnän tukemiseksi.

Ohjeet olivat laajalla lausuntokierroksella muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira). ”Lausunnot olivat kannustavia ja niiden pohjalta ohjeita hiottiin ja täydennettiin. Nyt julkaistut ohjeet astuvat voimaan heti lukuun ottamatta alkoholijuomien mainosten ennakkotarkastusta, jonka aloittamisesta säädetään Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton hallituksen erillisellä päätöksellä kesän 2011 kuluessa. Lisäksi ulkomainonnan osalta käytännön toteutuksesta neuvotellaan”, Ussa toteaa.

Lisätiedot:
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Toimitusjohtaja Elina Ussa, p. (09) 148 871 (ETL vaihde), GSM 045 269 7711
Viestintäpäällikkö Outi Jalonen, p. (09) 148 871 (ETL vaihde), GSM 050 370 8677

Liite: Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.