29.03.2011

Lihantuotannossa panostetaan eläinten hyvinvointiin

Liha-ala on sopinut viime vuonna uusista toimista sikojen hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen. Asiat ovat ensisijaisesti hyvin suomalaistiloilla. Tietoa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista halutaan lisätä ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin halutaan jatkossa puuttua nopeammin.

Sikojen hyvinvoinnin seurantaa on lisätty tammikuusta 2011 alkaen teollisuuden lihanhankinnassa ja elinkeinon yhteisessä sikaloiden terveysluokitusrekisterissä Sikavassa. Sikavassa on mukana noin 95 % Suomen sianlihantuotannosta. Nautojen hyvinvointikriteerit ja niiden seurantajärjestelmä valmistuvat tänä vuonna ja aiheeseen liittyvää koulutusta järjestetään eläinlääkäreille ja tuottajille vuosina 2011–2012.

Elinkeinon puolesta eläinten hyvinvointiin liittyvien asioiden valmistelussa ovat olleet mukana Elintarviketeollisuusliiton yhteydessä toimiva Suomen Lihateollisuusyhdistys, Eläintautien Torjuntayhdistys ETT ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Suomen Sikayrittäjät ry.

Suomalaiset edelläkävijöitä uuden arviointimenetelmän käyttäjinä

Suomen Lihateollisuusyhdistykseen kuuluvat yritykset edellyttävät kaikilta sianlihan sopimustuotantotiloiltaan lainsäädännön ylittävää eläinten terveydenhuollon kansallista tasoa. Elinkeinon ylläpitämän eläinten terveydenhuollon keskeinen osa on sikatiloilla säännöllisesti tehtävät tilakäynnit, joita on päivitetty eurooppalaisten tutkijoiden kehittämän Welfare Quality® -mittariston pohjalta.

- Missään muualla ei uutta eläinten hyvinvoinnin arvioimiseen keskittyvää Welfare Quality® -arviointia ole otettu käyttöön vastaavassa laajuudessa, vs. toiminnanjohtaja Olli Ruoho ETT ry:stä kertoo.

Eläintautien torjuntayhdistys (ETT ry) on järjestänyt eläinten terveydenhuoltokoulutuksen eläinlääkäreille yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Helsingin Yliopiston kanssa. Maaliskuun 2011 loppuun mennessä yli 300 eläinlääkäriä on osallistunut koulutukseen. - Jatkossa vain koulutuksen saaneet eläinlääkärit saavat tehdä terveydenhuoltosopimuksia tilojen kanssa, Ruoho painottaa.

Sianlihan tuottajille tietoa välitetään Suomen Sikayrittäjät ry:n Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshankeen avulla. Ympäri maata järjestettävissä 22 seminaarissa kerrotaan sikayrittäjille, eläintenhoitajille ja muille alan sidosryhmille tietoa sikojen hyvinvoinnista ja muuttuneesta terveydenhuoltokäyntilomakkeesta. Seminaareihin on osallistunut yli 1400 sianlihan tuottajaa eli yli puolet Suomen sianlihan tuottajista.

- Tuottajat ovat ottaneet tilaisuudet positiivisesti vastaan. Toivommekin, että hankkeen aikana vielä järjestettävät seminaarikiertueet saavuttavat yhtä suuren suosion eläinten hoitotyötä päivittäin tekevien keskuudessa, Terhi Jääskeläinen Suomen Sikayrittäjät ry:stä sanoo.

Lisätietoja:
Elintarviketeollisuusliitto toimitusjohtaja Heikki Juutinen, p. 040 502 6270
Welfare Quality® -ohjelma ja eläinlääkärien koulutus: Eläintautien torjuntayhdistys ETT, vs. toiminnanjohtaja Olli Ruoho, p. 040 820 1257
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke Suomen Sikayrittäjät ry, projektisihteeri Terhi Jääskeläinen, p. 050 588 6676

Suomen Lihateollisuusyhdistys on lihateollisuuden edunvalvoja Suomessa. Yhdistyksen jäsenyritykset ovat Atria Suomi Oy, HK Ruokatalo Oy, Järvi-Suomen Portti Saarioinen Oy, Oy Snellman Ab ja Lihakeskusliitto ry. Suomen Lihateollisuusyhdistys Elintarviketeollisuusliitto ry:n yhteydessä.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.