06.10.2011

Lastenruoat ovat turvallinen osa monipuolista ruokavaliota

Ylen tv-ohjelma Silminnäkijä huolestutti vanhempia tarpeettomasti kertoessaan harhaanjohtavasti valmiiden lastenruokien terveellisyydestä ja turvallisuudesta 5.10.2011. Lastenruokayhdistys korostaa, että 0–3-vuotiaat imeväiset ja pikkulapset ovat erityisen herkkä kuluttajaryhmä ja heille valmistetut ruoat ovat tiukasti säädeltyjä ja turvallisia.

”Kaikkien elintarvikkeiden valmistuksessa laatuvaatimukset ovat korkealla ja raaka-aineet valikoidaan huolella, mutta lastenruoissa tämä korostuu erityisesti. Omavalvonta ja osaava henkilöstö varmistavat lastenruokien turvallisuuden. Ohjelmassa ja sen kuvamateriaalissa esille nostetut tuotteet ovat turvallisia ja niiden koostumus on suositusten ja lainsäädännön mukainen”, toimialapäällikkö Elisa Piesala kertoo.

Lastenruoat ovat erityisruokavaliovalmisteita, joita koskeva lainsäädäntö on erittäin yksityiskohtainen. Se määrittää vaatimukset lastenruokien ainesosille, koostumukselle, ravintoaineille ja pakkausmerkinnöille. Ainesosien soveltuvuus imeväisten ja pikkulasten ravinnoksi on varmistettu yleisesti hyväksytyn tieteellisen aineiston perusteella. Huoneenlämmössä säilyvien nautintavalmiiden lastenruokien mikrobiologinen turvallisuus taataan kuumennuskäsittelyllä, ei säilöntäaineiden käytöllä.

Lisäaineiden käytölle ja turvallisuudelle lainsäädäntö asettaa huomattavasti tiukemmat vaatimukset lastenruoissa kuin aikuisille tarkoitetuissa elintarvikkeissa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut jokaisen lastenruoissa sallitun lisäaineen soveltuvuuden ja turvallisuuden imeväisille ja pikkulapsille. Lisäksi torjunta-ainejäämille asetetut rajat ovat lastenruoissa huomattavasti alhaisemmat kuin tavanomaisissa elintarvikkeissa.

”Erityisruokavaliovalmistelainsäädännön mukaan lastenruokiin hyväksyttyjä lisäaineita on vain noin viidesosa aikuisten elintarvikkeissa sallituista. Esimerkiksi värejä, keinomakeuttajia tai aromivahventeita ei sallita lastenruoissa lainkaan”, Piesala jatkaa.

Kansanterveyslaitoksen (nykyisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) vuonna 2008 julkaiseman tutkimuksen mukaan pikkulasten ruokavalion ravitsemuksellinen laatu usein heikkenee ensimmäisen ikävuoden jälkeen lasten siirtyessä syömään samaa ruokaa perheen kanssa. Tämä on sama ikävaihe, jossa valmiin lastenruoan kulutus yleensä vähenee.

Diabeteksen syntymekanismit ja syntyyn vaikuttavat tekijät ovat laajan tutkimuksen kohteena, eikä niitä kaikilta osin vielä tunneta. Tieteellistä tutkimusnäyttöä lastenruokien negatiivisesta yhteydestä diabeteksen syntyyn ei ole julkaistu. Diabeteksen syntyyn vaikuttavien mekanismien tutkimustyötä on tärkeää jatkaa eteenpäin niin Suomessa kuin muissakin maissa.

”Terveellinen ruokavalio perustuu monipuoliseen ravitsemussuositusten mukaiseen ruokaan. Pienten lasten kohdalla valmis lastenruoka on hyvä osa ruokavaliota. Ne on kehitetty eri ikäryhmien ravitsemuksellisiin tarpeisiin sopiviksi kansallisia ja kansainvälisiä ravitsemussuosituksia noudattaen. Valmiit lastenruoat ovat terveellinen ja luotettava tapa helpottaa perheen arkea”, Piesala sanoo.

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Elisa Piesala, p. (09) 1488 7228

Tietoa erityisruokavaliovalmisteista: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/erityisruokavaliovalmisteet/

Elintarviketeollisuusliiton Lastenruokayhdistys edustaa Suomessa toimivia lastenruokien ja lastenruokien raaka-aineiden valmistajia ja markkinoijia.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.