16.02.2011

Julkisiin elintarvikehankintoihin tarvitaan lisää hankintaosaamista

Elintarviketeollisuusliitto ja Scan Kyselypalvelut Oy ovat toteuttaneet Kuntien elintarvikehankinnat -tutkimuksen, jossa kartoitettiin kunnallisten elintarvikehankintojen nykytilaa ja ilmiöitä sekä havaintoja elintarvikkeiden julkisesta hankinnasta.

Tutkimustulosten perusteella kunnat haluavat kehittää toimintaansa ja toivovat kehityksen tueksi lisäresursseja ja koulutusta. Tutkimuksen mukaan koulutusta toivottiin erityisesti kilpailutusasioihin liittyen. Hankintaosaamisen lisäksi tiivis sidosryhmäyhteistyö ja sähköisten tilauskäytäntöjen lisääminen koettiin tärkeiksi osa-alueiksi. Suurin osa vastaajakunnista on ymmärtänyt hyvin tilauskäytäntöjen ohjaamisen tärkeyden ja sisäiset tilauskäytännöt on laajalti yhdenmukaistettu ja ohjeistettu. Hankintaprosessit ovat sähköisiä varsinkin suurissa kunnissa sekä keskittyneissä hankintarenkaissa. Tehokkuutta lisäävät myös yhteiset työkalut, kuten tuotetietopankki, jonka käyttö tehostaa koko hankintaketjua. Yhteistyö kuntien ja elintarvikeyritysten välillä on monimuotoista ja sitä koetaan olevan melko runsaasti. Tiedonkulkua kunnista yrityksiin ja erityisesti elintarviketeollisuudelle voisi kuitenkin parantaa.

Hyvä hankintaprosessi vaatii osaamista ja hankintaketjun yhteistyötä <
– Useassa kunnassa tilauskäytännöt ovat hallussa, mutta hankintojen valintakriteereitä olisi selkeytettävä. Esimerkiksi ympäristökriteerien käyttö toimittajien valintaperusteena on toistaiseksi pientä, mutta aikaisempaan tutkimukseen verrattuna kestävyydelle annetaan yhä enemmän painoarvoa valintoja tehtäessä. Toisaalta ympäristökriteerien huomioiminen kilpailutuksessa on suurimmalle osalle vastaajista epäselvää, tutkimuksen tekijä, tutkimusjohtaja Petteri Pohto Scan Kyselypalveluista summaa tuloksia.

– Yksi tutkimuksen silmiinpistävimmistä seikoista on hankintaan liittyvän koulutuksen vähäisyys. 75 % vastaajista vastaa kunnan elintarvikehankinnoista osana päätyötään, mutta yli puolella vastaajista ei ole hankintoihin liittyvää koulutusta, Pohto lisää.

Tehokas yhteistyö edistää suomalaisten elintarvikkeiden kysyntää
Syksyllä eduskunnalle annetussa valtioneuvoston ruokapoliittisessa selonteossa vaaditaan julkisen sektorin hankintaosaamisen lisäämistä. ETL kannustaa poliittisia päättäjiä hankintaosaamisen kehittämiseen ripeästi.

– Hyvä hankintaosaaminen ja tiivis yhteistyö hankintaketjussa ovat tärkeitä, koska ne tehostavat toimintaa ja lisäävät suomalaisten elintarvikkeiden kysyntää julkisella sektorilla. Korkeatasoinen osaaminen takaa myös kaikille tavarantoimittajille tasapuolisen kohtelun, joka on julkisten hankintojen keskeisiä periaatteita, täydentää ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen.

Kunnat ovat merkittävin julkisten ruokapalvelujen järjestäjä ja toteuttaja. Suomessa on noin 4500 julkista suurkeittiötä ja ne tarjoavat yhteensä vuoden aikana noin 440 miljoonaa annosta (Taloustutkimus 2009).

– Kuntien elintarvikehankintojen arvo on 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Kunnat ovat siten elintarviketeollisuudelle suuri ja tärkeä asiakasryhmä. Kehittämällä yhdessä julkisen hankintaprosessin osa-alueita vaikutamme yhdessä myös julkisella sektorilla tarjotun ruoan arvostamiseen, toteaa ETL:n julkisten hankintojen asiantuntija, toimialapäällikkö Heli Tammivuori.

Kuntien elintarvikehankinnat -tutkimus
Tutkimus rakentui neljästä aihealueesta: Sähköisten ratkaisujen levinneisyys ja muodot, logistiikan eli tilaus–toimitusprosessin kehittyneisyys ja tehokkuus, kuntien käyttämien toimittajaverkostojen koko ja monimuotoisuus sekä kilpailutusprosessi ja hyvien käytäntöjen levinneisyys kunnallisissa elintarvikehankinnoissa. Tutkimuksen toteuttivat Scan Kyselypalvelut Oy ja Elintarviketeollisuusliitto. Kyselyyn vastasi 127 kuntaa, mikä on 37 % Suomen 342 kunnasta (2010).

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto ry, p. 040 557 5667
tutkimusjohtaja Petteri Pohto, Scan Kyselypalvelut Oy, p. 050 367 6956

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.