23.08.2011

Jäätelö-, makeis- ja virvoitusjuomateollisuus pettyneitä VM:n budjettiesitykseen

VM:n budjettiesitys vääristää kilpailua, on hallitusohjelman vastainen ja lisää alan sopeuttamispaineita Jäätelö-, makeis- ja virvoitusjuomateollisuus ovat pettyneitä valtiovarainministeriön esitykseen korottaa makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveroa toistamiseen vuoden sisällä. Alan yritykset uskovat korotuksen heikentävän työllisyyttä samanaikaisesti, kun valtio epäsuorasti tukee muuta sokeria käyttävää teollisuutta verovapaudella. Ala katsoo, että jo nykyisellään kilpailua vääristävälle verotukselle ja sen korotukselle ei ole olemassa perusteita. Yritykset toivovat, että hallitus ryhtyy ohjelmansa mukaisiin toimiin laajentaakseen valmisteveropohjaa ja toteuttaakseen sokeriveron.

– Päätös osoittaa, että valtiovarainministeriö haluaa lisätä makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomateollisuuden kustannuksella piilotukea muille sokeripitoisille tuoteryhmille, kommentoi David Nuutinen, Leaf Suomen toimitusjohtaja ja Makeis- ja keksiteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja.

– Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomateollisuuden asettaminen yksin valtion rahoitusautomaatin rooliin ilman mitään perustetta on kohtuutonta. Suomalaisia paljon työllistävän alan toimintaedellytykset heikentyvät merkittävästi samanaikaisesti, kun muut sokeripitoiset herkuttelu- ja nautintotuotteet ovat vapaita verosta, Nuutinen jatkaa.

Työ sokeriveron kehittämiseksi käynnistettävä
Teollisuus toivoo, että hallitus käynnistää hallitusohjelman kirjausten mukaisesti välittömästi työn valmisteveron korvaamiseksi sokeriverolla. – Veropohjan laajentaminen muihin sokeripitoisiin elintarvikkeisiin korjaisi nykyisen veron synnyttämän vääristyneen kilpailutilanteen ja lisäisi valtion verotuloja nykyisestä, arvioi Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa. Veropohjan laajentamiselle on laaja yhteiskunnallinen tuki. Kilpailuvirasto on pohtinut verolakia koskevassa lausunnossaan valmisteveron mahdollisesti vääristävää kilpailuvaikutusta, koska vero asettaa mm. kulutustavaltaan samankaltaiset tuoteryhmät erilaisen verokohtelun alle. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi pakastekakut ja jäätelökakut, suklaavanukas ja -jäätelö sekä suklaavohvelit ja -patukat. Terveysalan toimijat kuten mm. Suomen hammaslääkäriliitto ovat esittäneet näkemyksen, että verotusta tulisi laajentaa kattamaan useampia sokeria sisältäviä tuoteryhmiä. Myös Eduskunta on tukenut sokeria sisältävien elintarvikkeiden valmisteveron kehittämistä. Nykyinen hallitus onkin kirjannut sekä veropohjan laajentamisen että sokeriveron valmistelun omaan ohjelmaansa.

Alan työllistämiskyky heikkenee
Fazer Makeisten toimitusjohtaja Tom Lindblad kertoo, että makeisvero on jo nykyisellään heikentänyt alan yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia työllistää.

– Lyhyen ajan sisällä tehtävä veronkorotus tulee vaikuttamaan työllisyyteen negatiivisesti. Päätös ei edistä hallituksen tavoitetta luoda edellytyksiä uusille työpaikoille, Lindblad arvioi. Myös Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on yhdessä teollisuuden kanssa ilmaissut huolensa veropäätösten työllisyysvaikutuksista ja esittänyt, että veromuutokset on toteutettava riskeeraamatta kotimaisia työpaikkoja. Valmisteveron piirissä olevissa yrityksissä työskentelee yhteensä noin 4500 henkilöä. Makeisiin, jäätelöön ja virvoitusjuomiin kohdistuva toinen veronkorotus lisää sopeuttamispaineita tilanteessa, jossa ensimmäisellä veronkorotuksella on nähtävissä selkeät toimintaedellytyksiä heikentävät vaikutukset.

– Jäätelön myynti on vähentynyt yhdeksän prosenttia viime vuoteen verrattuna erinomaisesta jäätelökesästä huolimatta. Taustalla on vuoden alusta voimaan tulleen valmisteveron näkyminen jäätelön hinnassa ja kulutuksessa, kertoo Suomen Nestlén toimitusjohtaja Sakari Kotka.

Veronkantojärjestelmä pitäisi uudistaa
Alan yritykset ovat rakentavassa hengessä esittäneet useita näkemyksiä ja ehdotuksia nykyisen tuoteryhmiin perustuvan verojärjestelmän uudistamiseksi siten, että se olisi perusteiltaan oikeudenmukainen. Nykyisen verojärjestelmämme tekniset rajoitteet eivät saa olla esteenä tasa-arvoiselle verokohtelulle. Alan yritysten mukaan on kohtuutonta, että jatkuvat veronkorotukset kohdistetaan yksittäisiin tuoteryhmiin sillä perusteella, että niiden verotukseen on jo olemassa tekniset edellytykset. Kilpailua vääristävän veron korjaamiseen on olemassa selkeää haluttomuutta, vaikka veropohjan laajentamiselle muihin sokereita sisältäviin tuotteisiin on laaja-alainen tuki suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja antavat:
David Nuutinen, toimitusjohtaja, Leaf Suomi Oy; Makeis- ja keksiteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja, p. 040 778 3043
Tom Lindblad, toimitusjohtaja, Fazer Makeiset Oy, p. 0400 452 226
Elina Ussa, toimitusjohtaja, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, p. 045 269 7711
Sakari Kotka, toimitusjohtaja, Suomen Nestlé Oy, p. 0400 916

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.