12.01.2022

Lausunto zoonooseista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle asetuksen 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. 

Elintarviketeollisuusliitto pitää hyvänä asetusmuutoksen käytännönlä-heistä tarkoitusta turvata sikojen salmonellavalvonnan jatkuminen siihen asti, kunnes salmonellavalvonnan tukemiseksi saadaan perustettua eläintautirahasto.

Lisätietoja antaa

Asiamies
Terhi Virtanen
greuv.ivegnara@rgy.sv
050 421 0820
@TerhiVirtan

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää