18.11.2022

Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Elintarviketeollisuusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä.

ETL katsoo, ettei asetusluonnos ota riittävissä määrin huomioon huoltovarmuudelle kriittistä elintarvikealaa ajatellen erityisesti tulevien kuukausien mahdollisia sähköpulasta johtuvia keskeytyksiä. Lisäksi elintarvikehuollonketjua tulisi tarkastella kokonaisuutena alkutuotannosta, teollisuuden ja kaupan kautta kuluttajalle.

ETL katsoo, sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestystä on täsmennettävä. Elintarvikeketjun (alkutuotanto, elintarviketeollisuus) ja päivittäistavarakaupan kriittiset kohteet tulisi ottaa huomioon samaan tapaan, kuin muut elinkeinoelämän kannalta kriittiset toiminnot

Elintarvikkeita jalostava elintarviketeollisuus on erityisen riippuvainen erilaisista energiamuodoista ja sähköä käyttävät kaikki yritykset. Lyhytkin sähkökatko aiheuttaa elintarviketeollisuudessa välittömästi hävikkiä ja ruokaerien pilaantumista, tuote-erien pienenemistä ja vaikutuksia koko elintarvikealan arvoketjuun.

ETL nostaa esille, että elintarvikeyritysten toiminnan suunnittelun kannalta tiedon saaminen mahdollisista sähkökatkoista riittävän ajoissa on kriittistä alan yrityksille. Elintarvikealan toimitusketjun ohjaamisen kannalta ennakkotietoa mahdollisista toimituskatkoista tarvittaisiin minimissään kaksi (2) vuorokautta ennen katkoa puhuttaessa eläinperäisestä tuotannosta (liha, maito).

Lisätietoja antaa

Yhteiskuntasuhteiden johtaja
Jukka Ihanus
whxxn.vunahf@rgy.sv
050 463 9929
@jukka_ihanus

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää