18.11.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Elintarviketeollisuusliitto antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta.

ETL katsoo, että virvoitusjuomavero heikentää kotimaisen juomateollisuuden kilpailua, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä aiheuttaa juomateollisuudelle merkittävän hallinnollisen taakan. Lisäksi ehdotus vaikuttaa negatiivisesti kotimaisten yritysten innovointiin, kilpailukykyyn ja vientimahdollisuuksiin. Esitykseen sisältyy myös valtiontukea merkitseviä elementtejä.

ETL katsoo, että perusteita ehdotetulle muutokselle ei ole ja virvoitusjuomavero on kumottava kokonaisuudessaan. Valtiovarainministeriön oma, jo vuonna 2016 lausuttu näkemys terveysperusteisesti ohjatun, mutta lähtökohtaisesti fiskaalisen valmisteveron ristiriitaisuudesta tukee ETL:n näkemystä.

Valmisteverotuksen sijaan kuluttajien ohjaamiseen tarvitaan kokonaisvaltaisia toimenpiteitä ruoka-alan toimijoiden yhteistyönä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on laadittava laajapohjainen ohjelma, mikä ottaa huomioon laajemmin paitsi elintavat ja koko ruokaympäristön, myös vaikutukset yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää