15.01.2021

Lausunto zoonoosiasetuksesta

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta asetukseksi zoonooseista.

Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa elintarvikevälitteisiä zoonooseja koskevaa sääntelyä. Elintarviketeollisuusliitto kannattaa lämpimästi tavoitetta selkeyttää ja koota zoonooseja koskeva lainsäädäntö yhteen asetukseen. Asetuksen rakenne on selkeä ja asiat löytyvät helposti ja loogisesti. Elintarvikelainsäädäntöuudistus on kokonaisuudessaan hyvin taustoitettu ja toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo ennen lausuntokierrosta.

Päällekkäisyydet EU-lainsäädännön kanssa on karsittu pois, mikä selkeyttää lainsäädäntöä huomattavasti. Asetusluonnoksessa riskiperusteisuuden lisääminen on oikea suunta. Positiivinen on myös muutos, joka mahdollistaa validoitujen, vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien käytön salmonella-, kampylobakteeri- ja STEC-tutkimuksissa.

Elintarviketeollisuusliitto pitää hyvin tärkeänä sitä, että uuden asetuksen soveltamiseksi tiedotetaan toimijoita ja koulutetaan viranomaisia asetuksen sisällöstä nopean käyttöönoton helpottamiseksi.

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Terhi Virtanen
greuv.ivegnara@rgy.sv
050 421 0820
@TerhiVirtan

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää