10.03.2021

Lausunto kiertotalouden strategisen ohjelman periaatepäätöksestä

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon valtioneuvoston periaatepäätöksestä liittyen Kiertotalouden strategiseen ohjelmaan.

ETL pitää hyvänä, että valtioneuvoston periaatepäätöksellä pyritään edistämään Suomen strategisen ohjelman toteuttamista kohti kiertotaloutta. Ohjelmassa esitetyt visiot ovat kunnianhimoisia ja kannatettavia.

Ohjelman tavoitteiden osalta ETL yhtyy kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön kiertotalouden strategiseen ohjelmaan jättämään eriävään mielipiteeseen ja siinä esitettyihin näkemyksiin koskien ehdotettua luonnonvaroja koskevaa tavoitetta.

Periaatepäätöksessä mainitaan toistuvasti taloudelliset kannustimet ja kestävän verotuksen tiekartan toimenpiteet. Verotusta tulee tarkastella kokonaisuutena eikä verotusta pidä nähdä ainoana ohjauskeinona. ETL muistuttaa, että hyvän verojärjestelmän tavoitteena on verotuksen neutraalisuus. Uusia pisteveroja ei tule asettaa.

ETL painottaa, että eri politiikkojen koherenssi tulee ottaa huomioon kiertotalouden strategisessa ohjelmassa. Myös EU-näkökulma tulisi integroida kansalliseen kiertotalousohjelmaan.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää