16.03.2021

Lausunto elintarvikelaista talousvaliokunnalle

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

ETL on tyytyväinen siitä, että hallitusohjelmassa mainittu elintarvikelain kokonaisuudistuksen toteuttaminen on edennyt nyt loppusuoralle. Kokonaisuudistus parantaa huomattavasti lain ja asetusten käytettävyyttä.

ETL:n mielestä soveltamisalan laajennus myös elintarvikekontaktimateriaaleihin ja -toimintaan on erinomainen ja selkeyttävä asia, ja elintarvikealan toimijat saavat enemmän työkaluja mm. pakkausmateriaalien ja tuotantolaitteistoissa käytettyjen materiaalien elintarviketurvallisen laadun varmistamiseksi. Verkkokaupan ja kotoa tehtävän toiminnan sisällyttäminen elintarvikelakiin tukee kokonaisvaltaista elintarviketurvallisuuden kehittämistä.

ETL pitää hyvänä sitä, että valvontaviranomaisella on mahdollisuus tarkistaa toimijan velvoitteiden hoidon tilanne. Se helpottaa valvonnan kohdistamista yhä vahvemmin riskiperusteisesti sinne ja niihin toimijoihin, joiden toiminnan laadussa on parannettavaa. Luotettavuuteen liittyvien asioiden arvioinnissa viranomaisten välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, ja sitä tulee kehittää.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Heli Tammivuori
uryv.gnzzvihbev@rgy.sv
040 557 5667
@tammiheli

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää