08.01.2021

Lausunto elintarvikehygienia-asetuksesta

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta asetukseksi elintarvikehygieniasta.

Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen siihen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja samanaikaisesti pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään elintarvikehygieniaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Elintarvikelainsäädäntöuudistus on kokonaisuudessaan hyvin taustoitettu ja toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo ennen lausuntokierrosta. Päällekkäisyydet EU-lainsäädännön kanssa on karsittu pois, mikä selkeyttää lainsäädäntöä huomattavasti.

Uudistuksen toivotaan parantavan kansallisten asetusten käytettävyyttä. Uusi jaottelu raaka-aineryhmittäin helpottaa luettavuutta. ETL haluaa lisäksi tiedustella, voivatko elintarvikeyritysten monialaisuus ja aikaisempaa monipuolisemmat raaka-ainevalikoimat aiheuttaa kuitenkin tulkintaongelmia?

Elintarviketeollisuusliitto pitää hyvin tärkeänä sitä, että uuden asetuksen soveltamiseksi tiedotetaan toimijoita ja koulutetaan viranomaisia asetuksen sisällöstä nopean käyttöönoton helpottamiseksi.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää