08.01.2021

Lausunto eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia koskevasta asetuksesta

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetuksesta koskien eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia.

ETL pitää hyvin tärkeänä sitä, että EU:n elintarvikehygienia- ja valvontalainsäädäntöä noudatetaan Suomessa. Muualla kuin Suomessa opiskelleiden eläinlääkärien mahdollisuuksia toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa ei tule tarpeettomasti hankaloittaa. Elintarviketeollisuudelle on tärkeää, että varmistetaan ammattitaitoisen eläinperäisten elintarvikkeiden valvontaa tekevän ja avustavan henkilökunnan oireeton saatavuus ja yritysten kannattava toiminta.

ETL kiittää esitettyä poikkeusta kielitaitovaatimuksista, jolla pyritään helpottamaan virkaeläinlääkärien rekrytointeja teurastamoihin.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää