16.04.2020

Lausunto sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista ei-asuinrakennuksissa

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut eduskunnan talousvaliokunnalle sekä eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunnot hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista ei-asuinrakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta.

Lausunto liittyy EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoon Suomessa. Direktiivissä säädetään sähköautojen latauspisteiden perustamisesta uusiin ja saneerattaviin ei-asuinrakennuksiin sekä jo olemassa oleviin ei-asuinrakennuksiin, joiden yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa.

ETL kannattaa olemassa olevien ei-asuinrakennusten sekä laajamittaista korjausta vaativien ei-asuinrakennusten osalta direktiivin vähimmäistason mukaista toteutusta.

ETL pyytää lisäksi huomiomaan koronaviruksen aiheuttaman kriisin vaikutukset kaikessa lisälainsäädännössä ja niiden taloudellisissa vaikutuksissa.

Lue lausunto talousvaliokunnalle (pfd)
Lue lausunto ympäristövaliokunnalle (pdf)
Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää