29.06.2020

Lausunto afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta.

Pääosa ehdotetuista muutoksista liittyy Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (2014/709/EU) muutosten huomioon ottamiseen sekä tarpeeseen täsmentää ja selkeyttää eräitä asetuksen säännöksiä. ETL kannattaa tavoitetta selkeyttää säännöksiä.

Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksessa tiukennetaan säännöksiä, jotka koskevat luonnonvaraisen villisianlihan markkinoille saattamista alueilta, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa, sekä lihan käyttämistä ihmisravinnoksi näillä alueilla. Tiukennuksilla vähennettäisiin riskiä taudin leviämisestä villisioista kasvatettaviin sikoihin. ETL pitää myös näitä muutoksia hyvinä.

ETL muistuttaa, että asetuksen viranomaisten ja elinkeinoelämän toiminnan tueksi olisi tarpeellista tehdä Ruokaviraston ohjeistus asetuksen tulkinnalle.

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Terhi Virtanen
greuv.ivegnara@rgy.sv
050 421 0820
@TerhiVirtan

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää