23.10.2019

Lausunto rehulain muutoksista

Elintarviketeollisuusliitto on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle rehulain muutoksista.

ETL ja sen toimialayhdistys Rehuteollisuusyhdistys pitävät rehulain ajantasaistamista hyvänä.

Rehuteollisuus katsoo, että esitetyt muutokset viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttämisestä ovat hyödyksi myös elinkeinotoimijoille. Tarkennusta pyydetään esimerkiksi Tullin ja Ruokaviraston työnjakoon salmonellalle riskialttiiden erien vapaassa liikkeelle laskussa.

Lisäksi ETL pitää Ruokaviraston toteuttamien vientiä tukevien käytännön toimien kirjaamista lakitasolle hyvänä lisäyksenä.

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Pekka Heikkilä
crxxn.urvxxvyn@rgy.sv
050 517 8035

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää