19.09.2019

Lausunto lihantarkastusasetuksista

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle kansallisen lihantarkastusasetuksen ja muiden uuden EU:n valvonta-asetuksen muutosten kansallisten implementointiasetusten muutosehdotuksista.

ETL:n mielestä EU-lähtöistä lainsäädäntöä kansallisesti sovellettaessa ja ohjeistettaessa on tärkeää, että paikalliset olosuhteet otetaan huomioon.
Valtaosa lihantarkastustoimenpiteistä tulee jatkossa olemaan EU:n uuden valvonta-asetuksen nojalla annettua ja sitä sovellettavaa lainsäädäntöä. Jotta asetuksen noudattaminen on jäsenmaissamaissa tasapuolisesti toteutettua, tulee lihantarkastusta valvovan viranomaisen panostaa ETL:n mielestä valvonnan ohjaamiseen.

Lisäksi ETL pitää hyvänä asiana ehdotettua yritysten omavalvontajärjestelmän poistamista lakisääteisistä vaatimuksista. Valvonnan fokusta tulisi siirtää ohjeiden lukemisesta käytännön tekemisen havainnointiin, ja tässä Oiva-ohjeilla on tärkeä rooli.

Merkittävimmät elintarviketeollisuusyritykset ovat panostaneet mittavasti elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiin, joten omavalvontasuunnitelman poistaminen lainsäädännöstä keventää työtaakkaa ja vapauttaa asiantuntijoiden resursseja elintarviketurvallisuuden hallintaan.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää