19.09.2019

Lausunto lihantarkastusasetuksista

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle kansallisen lihantarkastusasetuksen ja muiden uuden EU:n valvonta-asetuksen muutosten kansallisten implementointiasetusten muutosehdotuksista.

ETL:n mielestä EU-lähtöistä lainsäädäntöä kansallisesti sovellettaessa ja ohjeistettaessa on tärkeää, että paikalliset olosuhteet otetaan huomioon.
Valtaosa lihantarkastustoimenpiteistä tulee jatkossa olemaan EU:n uuden valvonta-asetuksen nojalla annettua ja sitä sovellettavaa lainsäädäntöä. Jotta asetuksen noudattaminen on jäsenmaissamaissa tasapuolisesti toteutettua, tulee lihantarkastusta valvovan viranomaisen panostaa ETL:n mielestä valvonnan ohjaamiseen.

Lisäksi ETL pitää hyvänä asiana ehdotettua yritysten omavalvontajärjestelmän poistamista lakisääteisistä vaatimuksista. Valvonnan fokusta tulisi siirtää ohjeiden lukemisesta käytännön tekemisen havainnointiin, ja tässä Oiva-ohjeilla on tärkeä rooli.

Merkittävimmät elintarviketeollisuusyritykset ovat panostaneet mittavasti elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiin, joten omavalvontasuunnitelman poistaminen lainsäädännöstä keventää työtaakkaa ja vapauttaa asiantuntijoiden resursseja elintarviketurvallisuuden hallintaan.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää