14.11.2019

Lausunto EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnasta tehtäväksi lainsäädännöksi

Elintarviketeollisuusliitto on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa tehtäväksi lainsäädännöksi.

ETL pitää hyvänä esitettyä toteuttamistapaa, jolla säädettäisiin mahdollisimman selkeällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla EU:n valvonta-asetusta täydentävästä kansallisesta lainsäädännöstä Euroopan unioniin tapahtuvan tuonnin valvonnassa. Ehdotetussa tuontivalvontalaissa säädettäisiin mahdollisimman kattavasti eläinten ja eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta.

Esitystä perustellaan muun muassa sillä, että toimijalla olisi nykyistä paremmin tiedossa se viranomaistaho, jonka kanssa tuontia koskevissa erilaisissa asioissa voi kulloinkin asioida. Selkeytys on ETL:n mielestä erittäin hyvä asia, mutta ETL muistuttaa tässä yhteydessä tiedottamisen tärkeydestä.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää