11.06.2018

Lausunto ehdotuksesta EU:n rahoituskehyksiksi vuosille 2021–27

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle Euroopan komission ehdotuksesta EU:n rahoituskehyksiksi vuosille 2021–2027.

ETL pitää tärkeänä, että rahoituskehyksissä huomioidaan haasteita, joita EU kohtaa tulevina vuosina. Tällaisia ovat esimerkiksi tarve panostaa lisää tutkimukseen ja innovaatioihin, digitaalinen muutos, turvallisuusuhkat ja muuttoliike.

Huolestuttavaa puolestaan on, että maatalouspolitiikan EU-rahoitukseen ehdotetaan mittavia leikkauksia. EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa on ETL:n mielestä vastakin huolehdittava, että ruuantuotanto on mahdollista kaikissa jäsenmaissa.

Komissio ehdottaa EU:n budjettiin uudeksi omaksi varaksi jäsenmaakohtaista maksua, joka määriteltäisiin kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrän perusteella. Tällaiseen maksuun ETL suhtautuu erittäin varauksellisesti. Muovipakkausten keräykseen ja kierrättämiseen on olemassa juuri uudistettu, EU-maita sitova lainsäädäntö, jonka kanssa ehdotettu uusi muovimaksu olisi päällekkäinen ohjauskeino.

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Marika Säynevirta
znevxn.fnlarivegn@rgy.sv
040 736 2077
@MarikaSayne

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää