24.08.2017

Lausunto valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 on EU:n jätelainsäädännön edellyttämä, kuuden vuoden välein tehtävä strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä.

Suunnitelmaan valittuja painopistealueita ovat rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä yhdyskuntajätteet. Suunnitelma sitoo valtionhallintoa, mutta sisältää ehdotuksia myös muille toimijoille. Valtioneuvosto hyväksyy suunnitelman syksyllä 2017.

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) pitää suunnitelmaa pääosin hyvänä. Elintarviketeollisuutta jätesuunnitelmassa koskevat yleisten toimenpiteiden lisäksi erityisesti biohajoaviin jätteisiin, ruokahävikkiin sekä pakkauksiin liittyvät toimet.

Yleisinä toimenpiteinä on tarkasteltu mm. materiaalitehokkuutta ja vapaaehtoista sitoumusmallia, josta on myös parhaillaan käynnissä elintarvikealan ruokahävikkiin keskittyvä pilotti.

ETL korostaa vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja materiaalitehokkuudessa ja ehdottaa sen vuoksi lausunnossaan, että suunnitelmassa ehdotettu toimenpide ”Tehostetaan materiaalitehokkuuden huomioon ottamista ympäristöluvissa” poistetaan.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää