08.12.2017

Lausunto vaikuttamisesta EU:n budjettiin yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi

ETL on antanut eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunnon vaikuttamisesta EU:n budjettiin (monivuotinen rahoituskehys vuodesta 2021 eteenpäin) yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi.

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa tiedonannon maatalouspolitiikan tulevista linjauksista. Ehdotukset EU:n budjetista komissio julkaisee toukokuussa 2018 ja lainsäädäntöesitykset EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta kesällä 2018.

ETL korostaa oman ruoantuotannon merkitystä. EU:n maatalouspolitiikalla on vastaisuudessakin huolehdittava siitä, että ruoantuotanto on mahdollista kaikkialla EU:ssa.

Lausunnossa todetaan, että EU-rahoituksen ja kansallisen osarahoituksen avulla pitää pystyä varmistamaan riittävät varat politiikan toteuttamiseen ja kannattavan maataloustuotannon harjoittamiseen eri puolilla Eurooppaa.

Laadukkaan ja kohtuuhintaisen kotimaisen raaka-aineen saanti on suomalaiselle elintarviketeollisuudelle toiminnan perusedellytys. Elintarvikeketjun toimivuus on tärkeää ketjun kaikille osapuolille.

Epäreilujen kauppatapojen torjumisessa ETL kannattaa muita toimia kuin lainsäädäntöä. Sopimuskäytäntöä ei pidä jäykistää säädöksillä, jotka rajoittaisivat vapaata liiketoimintaa tai heikentäisivät suomalaisen elintarvikeketjun kilpailuasemaa.

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Marika Säynevirta
znevxn.fnlarivegn@rgy.sv
040 736 2077
@MarikaSayne

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää