30.11.2021

Kaura innoittaa kasvuun ja kilpailuun

Kaurasta on tullut Suomelle monella tapaa tärkeä vilja ja elintarviketeollisuuden raaka-aine. Sen tuotanto-olot ovat meillä suotuisat verrattuna moneen muuhun viljelykasviin. Normaalivuosina olemme raakakauran suurin viejämaa EU:ssa. Myös jalostettujen tuotteiden vienti on kasvanut tasaisesti.

Kuluttajat ovat löytäneet kauran. Paljolti terveysvaikutuksiin perustuva kauratuotteiden kysyntä näyttää yhä kasvavan, joskin hurjin kasvuvauhti saattaa olla tasaantumassa. Perinteisten puurohiutaleiden rinnalle on kehitetty monipuoliseen ruuanlaittoon soveltuvia, maukkaita ja helppokäyttöisiä tuotteita, jotka kiinnostavat kuluttajia. Lisäksi kauran käyttö on lisääntynyt leipomotuotteissa.

Kaura kerää myönteistä huomiota myös vähäisellä ympäristöjalanjäljellään.

Kysynnän kasvun myötä kauran viljely ja tuotteistaminen ovat viime vuosina lisääntyneet myös perinteisten pohjoisten kaura-alueiden ulkopuolella.

Vilja-alalla vienti ja tuonti painottuvat yleensä raakaviljakauppaan, sillä kohdemaassa tuotteet halutaan usein jalostaa kuluttajille tuoreina ja paikallisten tottumusten mukaan. Kaurassa on toisin: jalostetut kauratuotteet ovat onnistuneet merkittävästikin rikkomaan tätä kaavaa!

Suomen kauranjalostusmarkkinoilla toimii useita yksityisiä mylly-yrityksiä, jotka ovat investoineet viime vuosina voimakkaasti tuotantolaitoksiin ja tuotekehitykseen. Kilpailu markkinoilla on tiukkaa ja uudet haastajat ovat tervetulleita.

Tehokas kilpailu elintarvikealalla hyödyttää sekä kuluttajia että viljaa ja muita raaka-aineita myyviä toimijoita. Se kirittää yrityksiä huolehtimaan kilpailukyvystään ja pärjäämään tuontituotteita vastaan kotimarkkinassa sekä myös vientimarkkinoilla. Terve markkinakilpailu on siis koko yhteiskunnan etu.

Uusin tulokas kauran pelikentällä on valtion omistama Suomen Viljava, joka ilmoitti suunnitelmastaan laajentaa toimintaansa elintarviketeollisuuteen investoimalla Raumalle rakennettavaan kauramyllyyn. Saatujen tietojen perusteella kaurahiutaleiden jalostuskapasiteetti kasvaisi Suomessa kerralla yli 70 prosenttia ja Viljavan tytäryhtiöstä tulisi alan suurin toimija noin 40 prosentin markkinaosuudella.

Huomiota herättää paitsi investoinnin koko myös se, että valtion omistamasta viljan logistiikkatoimijasta tulisi teollinen jalostaja. On useita tekijöitä ja kytköksiä, joiden vuoksi kilpailijat eivät enää olisi samalla viivalla keskenään.

Estääkseen epäreilujen asetelmien syntymisen Elintarviketeollisuusliitto on pyytänyt EU:n komissiota selvittämään, ollaanko investointiin myöntämässä kiellettyä valtiontukea. Koko Suomen kaurasektorille tärkeää, ettei näin tapahdu. Muuten paljon esillä olleen ja hyvin kehittyneen alan kannusteet panostaa kauraan voivat heikentyä ratkaisevasti.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää