20.01.2020

Elintarvikeyritykset aikovat kasvattaa investointejaan

Ympäristövastuu ja kestävän kehityksen periaatteet ovat ohjanneet elintarvikeyritysten toimintaa jo pitkään. Kyselyn mukaan alalla investoidaan tänä vuonna vastuullisuuteen yhä enemmän.

Alkanut vuosi näyttää elintarviketeollisuudessa vilkkaalta, ainakin jos tarkastellaan investointeja.

Tänä vuonna kiinteiden investointien arvon ennakoidaan nousevan 490 miljoonaan euroon, siinä missä investointien arvo oli 368 miljoonaa euroa viime vuonna ja 329 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa julkaisemaan tiedusteluun, jossa tarkastellaan teollisuuden investointeja ja niiden kohdistumista eri käyttötarkoituksiin. Luvuissa eivät ole mukana yritysten tutkimukseen ja tuotekehitykseen käyttämät panostukset.

Koko teollisuudessa investointien arvo yltänee tänä vuonna suunnilleen viimevuotiselle tasolle eli noin 4,5 miljardiin euroon. Useilla toimialoilla arvo vähenee tai säilyy edellisvuoden tasolla, mutta elintarviketeollisuus erottuu joukosta myönteisenä poikkeuksena.

Rationalisoinnit ja ympäristöinvestoinnit tähtäimessä

Investointien jakautumisessa käyttötarkoituksen mukaan näyttäisi elintarviketeollisuudessa tapahtuvan huomattavia muutoksia.

Eniten investointeja, 40 prosenttia toimialan kaikista investoinneista, aiotaan kohdistaa tänä vuonna kapasiteetin korvaamiseen. Osuus on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin vuonna 2019, jolloin tämä käyttötarkoitus oli 61 prosentilla investoinneista.

Lähes ennallaan näyttäisi säilyvän kapasiteetin lisäämiseen tähtäävien investointien osuus, joka oli viime vuonna 34 prosenttia ja tänä vuonna 32 prosenttia.

Rationalisointi-investointeihin ennakoidaan sen sijaan isoa kasvua. Niiden osuus investoinneista kasvaisi viime vuoden neljästä prosentista tämän vuoden 18 prosenttiin.

Vahvaa kasvua on näkyvissä myös muuhun tarkoitukseen suunnatuissa investoinneissa: viime vuoden yhden prosentin osuudesta noustaan nyt peräti 10 prosenttiin. Muu käyttötarkoitus kattaa kyselyssä ympäristö- ja turvallisuusinvestoinnit.

Vastuullisuus konkretisoituu investoinneissa

Johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta muistuttaa, että toimialalla koneet ja laitteet kuluvat nopeasti, koska ne pyörivät tyypillisesti täysillä vuorokauden ja viikon ympäri.

– Robotisaatio rymistelee entistäkin voimakkaammin elintarviketehtaisiin, joissa tuotantoa tehostetaan jatkuvasti ja uusinta teknologiaa otetaan käyttöön, hän taustoittaa rationalisointi-investointeihin odotettua kasvua.

Ympäristöinvestointeja vauhdittaa puolestaan elintarvikeyritysten halu vähentää entisestään toiminnasta koituvia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Nyt panostetaan vahvasti vähähiilisyyteen ja fossiilivapauteen.

Elintarviketeollisuudessa yritykset ovat tehneet työtä ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteen pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.

– Vastuullisuus ilmenee esimerkiksi materiaalien ja energian käytön tehostamisena, sivuvirtojen hyvänä hyödyntämisenä ja pakkausten kierrätettävyydestä huolehtimisena, Heli Tammivuori konkretisoi.

Elintarviketeollisuus hyödyntää aktiivisesti maassamme tarjolla olevaa vapaaehtoista sopimus- ja sitoumustoimintaa, kuten energiatehokkuussopimuksia ja materiaalitehokkuuden sitoumusta.

– Julkinen valta tulee näissä sitoumuksissa yrityksiä vastaan muun muassa tukemalla investointeja. Se on tärkeä kannuste ja myönteinen signaali yritysten vastuullisuustyölle, Heli Tammivuori sanoo.


Kuva: Mostphotos

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.