Artikkelit - 2020

16.12.2020

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | joulukuu 2020

Tunnelma elintarviketeollisuudessa vuoden 2021 kynnyksellä on talvisen kolea. Yritysten luottamus tulevaan on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna, tilaukset ovat vähentyneet ja koronapandemian aiheuttamat vaikeudet alkavat näkyä tu...

» Lue lisää

09.12.2020

Tutkimus: Neljä viidestä suomalaisesta pitää tärkeänä syödä kotimaista ruokaa

Taloustutkimuksen tuoreesta Suomi syö -tutkimuksesta käy ilmi, että korona-aika on vahvistanut entisestään suomalaisten halua suosia kotimaisia elintarvikkeita ostopäätöksissään. Neljä viidestä eli 80 prosenttia pitää nyt tärkeänä...

» Lue lisää

30.10.2020

Private label -tuotteet ja niiden rooli elintarvikemarkkinoilla

Hallitus antoi 29.10.2020 esityksen elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi. Lakia muutetaan EU:n kauppatapadirektiivin mukaiseksi. Kysymys on elintarvikeketjun sopimussuhteita sääntelevästä direktiivistä, jonka pääasiallinen tarkoi...

» Lue lisää

24.08.2020

Elintarviketeollisuuden näkymissä syksyistä sumua

Suomalaiset elintarvikeyritykset suuntaavat syksyyn varsin vakaista lähtökohdista, vaikka koronaviruksen torjuminen vaatii edelleen paljon poikkeustoimia ja näkymät tuleviin kuukausiin ovat koko elinkeinoelämän tapaan sumuiset. R...

» Lue lisää

17.07.2020

Elintarviketeollisuus tarjoaa töitä myös poikkeuskesänä

Vaikka heinäkuu on tilastojen valossa suomalaisten yleisin lomakuukausi, paiskitaan töitä monilla aloilla myös kesäkuukausina. Elintarviketeollisuus tuottaa ruokaa ja juomaa suomalaisille ympäri vuoden ja ala työllistää vuosittain...

» Lue lisää

17.06.2020

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | kesäkuu 2020

Koronakevään aikana elintarvikeyritysten luottamus talouteen on romahtanut useissa Euroopan maissa. Suomessa luottamusindikaattori ei ole heikentynyt yhtä paljon. Elintarviketeollisuuden suhdannekuva on lievästi normaalia harmaam...

» Lue lisää

11.06.2020

Pellolta pöytään -strategia ohjaa lähivuosien ruokapolitiikkaa EU:ssa

Suomessa tuotetaan ruokaa pitkälti jo nyt niillä toimintatavoilla ja vahvuuksilla, joita Euroopan komissio nostaa ratkaisuiksi kestävän tulevaisuuden ruokapolitiikassaan. On tärkeää, että elintarviketeollisuuden osaamista hyödynne...

» Lue lisää

03.06.2020

Hyödynnä ETL:n tilastopalvelua elintarvikkeiden viennistä ja tuonnista

ETL:n nettisivuilta löytyvää tilastopalvelua elintarvikkeiden viennistä ja tuonnista on uudistettu. Palveluun pääsee tästä. Portaalista näkee nyt aiempaa selkeämmin, tarkastellaanko vientiä vai tuontia. Grafiikassa palkkien arvoj...

» Lue lisää

13.05.2020

Ravintoloiden ahdinko on myös elintarviketeollisuuden huoli

Ravintoloiden avaamisella on paljon suurempi merkitys koko elintarvikeketjulle kuin äkkiseltään voisi päätellä. Kuluttajien valinnanvapaus paranee, etenkin pienissä elintarvikeyrityksissä tuotanto pääsee vauhtiin ja riski kilpailu...

» Lue lisää

09.04.2020

Analyysi: Korona saa koko elintarvikeketjun yskimään

Elintarviketeollisuus ja koko elintarvikeketju ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä. Elintarvikealan pitää kyetä ruokkimaan suomalaiset normaalioloissa, poikkeusoloissa ja poikkeusolojen jälkeen. Huoltovarmuus toimii ja ruoka...

» Lue lisää

31.03.2020

Lomautusilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvottelujen kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Eduskunta on eilen hyväksynyt hallituksen esityksen työlainsäädännön määräaikaisesta muuttamisesta liittyen muun muassa yt-neuvotteluajan ja lomautusilmoitusajan lyhentämiseen. Muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Tavoitteena ...

» Lue lisää

19.03.2020

Työmarkkinajärjestöjen esitykset yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi jout...

» Lue lisää

19.03.2020

Usein kysyttä koronaviruksesta ja elintarviketeollisuudesta

Koronavirus SARS-CoV-2 on uusi virus, eikä sen kaikista ominaisuuksista tiedetä vielä tarkasti. Uutta tietoa ja ohjeistuksia tulee, kun tieto viruksesta lisääntyy. Tätä sivua päivitetään tiedon lisääntyessä. Virukseen liittyvistä...

» Lue lisää

12.03.2020

Katsaus elintarvikevientiin vuonna 2019

Elintarvikeviennissä nähtiin ilahduttava 13 prosentin kasvu viime vuonna. Alan yritysten liikevaihto kasvoi viennissä ripeämmin kuin liikevaihto kotimaassa, ja myös viennin arvo kasvoi. Vuosi oli käänteentekevä elintarvikkeiden u...

» Lue lisää

12.03.2020

Helsingin Myllyn Niklas Kumlin: B-to-b-tuotteet tärkeä osa elintarvikevientiä

Elintarvikeviennin ympärillä tapahtuu Suomessa paljon ja viennin kasvuun ladataan runsaasti odotuksia. Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin sanoo, että elintarvikealan yritykselle päätös lähteä vientitoimintaan ja suoma...

» Lue lisää

11.02.2020

Tuotekehitys herätti mielenkiintoa Maistuvassa päivässä

Miten paljon uusia tuotteita kehitetään? Mistä ideat niihin tulevat? Kuinka uusi tuote päätyy kaupan hyllylle? Entä jos se ei menekään kaupaksi? Miten kilpailijat reagoivat? Muun muassa näitä kysymyksiä vantaalaisen Havukosken ko...

» Lue lisää

30.01.2020

Haemme kemiallisen elintarviketurvallisuuden asiantuntijaa

Elintarviketeollisuusliitto on Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tehtävänä on vaikuttaa toimintaympäristöön siten, että yrityksillä on mahdollisuudet menestyä Suomessa...

» Lue lisää

29.01.2020

Vientikysyntä vetää elintarviketeollisuutta kasvuun

EK:n tuoreessa barometrissa elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat heikentyneet sitten edellisen mittauksen viime lokakuusta. Suhdannetilanne on kuitenkin parempi kuin vuotta aiemmin, jolloin vallitsevaa tilannetta kuvasi sa...

» Lue lisää

20.01.2020

Elintarvikeyritykset aikovat kasvattaa investointejaan

Ympäristövastuu ja kestävän kehityksen periaatteet ovat ohjanneet elintarvikeyritysten toimintaa jo pitkään. Kyselyn mukaan alalla investoidaan tänä vuonna vastuullisuuteen yhä enemmän. Alkanut vuosi näyttää elintarviketeollisuud...

» Lue lisää

13.01.2020

Q&A: Elintarvikepetokset

Viime vuosina elintarvikepetokset ovat nousseet keskustelunaiheeksi yhä useammin. Elintarvikepetokset ovat rikoksia, joissa esimerkiksi tuotteen alkuperämaa tai päiväys ilmoitetaan tahallisesti väärin, tuotteessa käytetään tahalli...

» Lue lisää

03.01.2020

Kapea käsitys elintarviketeollisuudesta avartuu kesätöissä

Useat elintarvikeyritykset hakevat jo täyttä päätä kesätyöntekijöitä, vaikka vuoden kulku on vasta kääntynyt kevättä kohti. Varsinkin suuret työnantajat, jotka jälleen ensi kesänä tarjoavat satoja työmahdollisuuksia, haluavat olla...

» Lue lisää

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.