11.03.2016

Ruokien hintatasolla on merkitystä, mutta sitä ei saisi ylikorostaa

ETL:n kannattavuusselvityksen mukaan 47 prosentilla kotimaisista ruokia tai juomia valmistavista yrityksistä kannattavuus on laskenut. Myös juuri julkaistu elintarviketeollisuuden talouskatsaus raportoi heikosta loppuvuodesta. Yritykset katsovat kaupan hintakilpailun olevan osasyy kannattavuuden heikentymiseen. Kilpailukykysopimus toisi toteutuessaan alalle helpotusta.

Elintarviketeollisuuden heikentyneeseen kannattavuuteen ovat vaikuttaneet monet toimintaympäristön muutokset. Suomalaisten ostovoima on hiipunut ja elintarvikkeiden vienti supistunut Venäjän tuontipakotteiden vuoksi. Lisäksi hinnat kotimaassa ovat laskeneet kaupan ketjujen ennen kokemattoman kovan hintakilpailun seurauksena.

"Ala tarvitsee nyt ennen kaikkea sekä kysyntää lisääviä että tuottavuutta ja kustannuskilpailukykyä parantavia toimenpiteitä. Kilpailukykysopimus olisi sisältänyt monia elementtejä, joiden avulla alan tulevaisuus olisi näyttänyt valoisammalta. Erityisesti työaikojen joustavuutta tulisi voida lisätä paikallisen sopimisen kautta", Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta toteaa.

"On myös huolestuttavaa, jos hintojen aleneminen vielä jatkuu, sillä hinta-ale ei luo kipeästi kaivattua talouskasvua", Tammivuori jatkaa.

Jalostusarvoa kasvattamalla kannattavuus nousuun

Kaikilla yrityksillä tilanne ei kannattavuusselvityksen mukaan kuitenkaan näyttänyt täysin toivottomalta. Selvitykseen osallistuneista 61 yrityksestä 38 prosentilla kannattavuus oli parantunut ja myös myyntiä oli onnistuttu kasvattamaan.

"Kannattavuutta parantaneissa yrityksissä on panostettu myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen, ja tuotestrategiaa on muokattu. Kannattavuutta on parannettu myös saneeraamalla, kustannuksia karsimalla sekä yritysjärjestelyillä", selventää Tammivuori.

Myönteistä on myös, että elintarvikeyritysten rahoituksellinen vahvuus on säilynyt hyvänä, vaikka operatiivisen kannattavuuden kanssa onkin vaikeaa. Elintarviketeollisuuden kannattavuuden kannalta tärkeä jalostusarvo tulisi saada kasvuun. Kaupan hintakisa alentaa osaltaan jalostusarvoa lisääntyneiden private label -tuotteiden kautta.

"Jalostusarvoa kasvatetaan vahvoilla brändeillä, joihin liittyy tutkimusta, uuden ideointia ja innostavaa markkinointia. Näitä toimintoja ei liity kaupan merkkeihin", Tammivuori kertoo.

Kauan jatkuvalla hintojen alennuksella on seurauksia

Kuluttajat hyötyvät hintojen alenemisesta lyhyellä aikavälillä, mutta mitä kauemmin hintojen aleneminen jatkuu, sitä vaikeampi on yritysten investoida ja tuoda uusia kiinnostavia tuotteita markkinoille. Hintojen lasku voi siis pitkällä aikavälillä pienentää valikoimia, mikä ei ole kuluttajan etu.

Elintarvikkeiden hintoihin vaikuttavat monet tekijät. Ruokien ja juomien valmistuksessa isoimpia kustannuseriä ovat mm. raaka-aineet, työvoimakustannukset ja energia sekä kuljetukset. Kilpailutilanne, sääntelyn määrä ja ostajan ja myyjän väliset sopimuskäytännöt sekä valittu strategia vaikuttavat kaikki omalta osaltaan ruuan hintaan.

"Ruuan hintatasolla on merkitystä ja siitä puhutaan paljon, mutta sitä ei tulisi ylikorostaa. Kuluttajat arvostavat eniten sopivaa hinta-laatusuhdetta, maukkautta ja ravitsevuutta. Panostamalla vain hintakilpailuun suljetaan mahdollisuudet koko elintarvikeketjun pitkäaikaiselta kasvulta ja hyvältä työllisyydeltä", Tammivuori päättää.

Lue ruuan hinnasta tarkemmin Usein kysyttyä -sivulta.

Tutustu uusimpaan ETL:n talouskatsaukseen.

Artikkeli on julkaistu ETL:n Uutiskattauksessa 1/2016

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.