09.11.2016

Rinki-ekopisteverkosto on saatu hyvin toimintaan

Kuluttajilla on ollut tämän vuoden alusta lähtien mahdollisuus palauttaa käytöstä poistetut ruoka- ja juomapakkaukset Rinki-keräyspisteeseen, joita on jo laaja verkosto eri puolilla Suomea. Kuitu-, lasi- ja metallipakkauksille löytyy kullekin yli 1850 ja muovipakkauksille yli 500 keräyspistettä.

Rinki-ekopisteverkoston taustalla on jätelain uudistuksen myötä voimaan tullut laajennettu pakkausten tuottajavastuu, joka velvoittaa tuotteita pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset huolehtimaan siitä, että kuluttajien ulottuvilla on käytettyjen pakkausten vastaanottoverkosto.

"Aikaisemmin elintarviketeollisuus on ollut vastuussa omassa yritystoiminnassa käytettyjen pakkausten kierrätyksestä. Muutos on ollut elintarviketeollisuudelle iso, ja ala on lähtenyt toimintaan täysillä mukaan", sanoo toimialapäällikkö Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta.

Rinki-ekopisteverkoston toiminta kustannetaan tuottajavastuun piiriin kuuluvilta yrityksiltä kerättävillä kierrätysmaksuilla. Pakkausten tuottajavastuun vuosittainen kustannus on kaikkiaan noin 20 miljoonaa euroa, josta elintarviketeollisuuden osuus on noin 40 prosenttia.

"Tämä on suomalaiselle elintarviketeollisuudelle iso kustannuserä. Tuottajavastuun piirissä ovat ne tuotteita pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa", Vainikainen kertoo.

Pakkausten keräys entistä monipuolisempaa

Rinki-keräyspisteitä on sijoitettu päivittäistavarakauppojen ja muiden runsaasti käytettyjen palveluiden ja kulkureittien yhteyteen. Keräyspisteiden lukumäärä ylittää tällä hetkellä jo sille asetetut lakisääteiset tavoitteet. Verkostoa käyttäviltä kuluttajilta saatu palaute on ollut pääosin myönteistä. 

"Rinki-ekopisteverkosto mahdollistaa kuluttajille entistä monipuolisemman pakkausjätteen keräilyn ja kierrätyksen. Muovipakkauksia ei kerätty aikaisemmin ollenkaan, mutta nyt niiden palautus Rinki-pisteisiin on ollut äärimmäisen suosittua. Tämä on yllättänyt meidät", sanoo kehityspäällikkö Pia Vilenius Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:stä, joka vastaa Rinki-ekopisteverkoston hallinnosta ja käytännön toiminnasta.

Pakkausten palauttaminen tutuksi kaikille suomalaisille

Vileniuksen mukaan ensi vuonna Rinki-keräyspisteiden sijainti ja yhtenäiset, valtakunnalliset pakkausten lajitteluohjeet halutaan tehdä tutuiksi kaikille suomalaisille. Jo nyt kuluttajia palvelevat mm. www.rinkiin.fi -verkkosivut, maksuton palvelunumero ja verkosta löytyvä palautelomake, joita on Vileniuksen mukaan hyödynnetty ahkerasti.

"Yleisimmät kuluttajia mietityttävät asiat Ringin toiminnassa ovat, mistä löytyy lähin keräyspiste ja mitä sinne saa laittaa, Vilenus kuvailee. Anna Vainikainen kertoo, että elintarviketeollisuus on aktiivisesti mukana kuluttajaviestinnän toteutuksessa. Kuluttajat saavat tietoa ruoka- ja juomapakkausten kierrätyksestä esimerkiksi yritysten kuluttajapalvelun ja muiden yrityskohtaisten viestintäkanavien kautta."

Erilaisten pakkausmateriaalien lajittelu ja keräys on vasta kierrätysprosessin alku. Keräysastiasta alkaa varsinainen kierrätysprosessi, eli kerätyn pakkausjätemateriaalin matka hyödynnettäväksi uudelleen esimerkiksi uuden pakkauksen tai muun tuotteen valmistusmateriaalina. Jokainen elintarvikepakkauksia käyttävä kuluttaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa pakkauksista saadaan uudelleen hyötykäyttöön.

Mihin elintarvikepakkauksia tarvitaan?

Entä voisiko pakkaamista elintarviketeollisuudessa kaiken kaikkiaan pyrkiä vähentämään? Vainikainen muistuttaa, että pakkauksella on tärkeä merkitys ruokahävikin vähentämisessä, sillä se suojaa ruokaa ja juomaa pilaantumiselta. Ruokahävikin hallinta on yksi merkittävimmistä keinoista pienentää ruoan aiheuttamaa ympäristökuormitusta, josta taas pakkaamisen osuus on mm. Luonnonvarakeskuksessa tehtyjen tutkimusten mukaan melko vähäinen.

- Pakkauksen välityksellä kuluttaja saa lisäksi tärkeää tietoa tuotteen valmistusaineista ja ravintosisällöstä sekä ohjeita tuotteen säilytyksestä ja käytöstä. Tuoteturvallisuuden kannalta oleellista on myös se, että pakkaukset sisältävät monia tuotteen jäljitettävyyteen liittyviä tietoja, Vainikainen korostaa.

Kuva: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Teksti: Krista Korpela-Kosonen

Artikkeli on julkaistu ETL:n Uutiskattauksessa 4/2016. Tilaa Uutiskattaus.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa. Lue tuorein Uutiskattaus tästä. Tilaa Uutiskattaus tästä.