06.10.2015

Ruuanvalmistuksen lämpö talteen

Energiatehokas toiminta on elintarviketeollisuudelle tärkeä tapa kantaa vastuuta ympäristöstä. Sen avulla syntyy myös kustannussäästöjä. Energiatehokkuussopimukset tarjoavat yrityksille selkeän tavoitteen ja keinot energian säästämiseen. Samalla ne ovat osa EU:n laajuista energiansäästötavoitetta.

Energiatehokkuussopimusten tavoitteena on tehostaa yritysten yleistä energiatehokkuutta. Sopimusjärjestelmän takana ovat EK toimialaliittoineen sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Elintarviketeollisuusliitto hallinnoi elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa.

Vuonna 2008 alkaneeseen sopimukseen on liittynyt elintarviketeollisuudesta 45 yritystä, joilla on yhteensä 90 toimipaikkaa. Nämä yritykset kattavat yli 70 prosenttia alan energiankäytöstä. Sopimukseen liittyminen on vapaaehtoista.

”Elintarviketeollisuudesta sopimuksessa on mukana kaiken kokoisia ja kaikkia toimialoja edustavia yrityksiä. Vaikka nykyinen sopimuskausi päättyy ensi vuonna, sopimukseen voi ja kannattaa edelleen liittyä”, kannustaa ETL:n ympäristöasioista vastaava toimialapäällikkö Anna Vainikainen.

Energiankulutus pienemmäksi eri keinoja käyttämällä

Elintarviketeollisuudessa tehdyt toimenpiteet liittyvät usein tuotannon lämmitys- ja jäädytysvaiheisiin, jotka ovat iso osa energiankulutusta. Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Toimenpiteet voivat liittyä tuotantolaitoksissa myös esimerkiksi valaistuksen, nosto-ovien toiminnan tai hanojen virtaaman uudelleensäätöihin.

Sopimuksen tehneet yritykset sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään vähintään yhdeksällä prosentilla. Samalla yritys täyttää teollisuuden päästödirektiivin edellyttämän ympäristöluvan energiatehokkuusvaatimukset. Tarjolla on myös maksutonta energiatehokkuusneuvontaa, jota ETL järjestää yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa.

”Sopimus tarjoaa järjestelmällisen tavan käydä läpi energiankulutusta yrityksissä. Vastuullisnäkökulman lisäksi liittyminen tuo mukanaan kustannussäästöjä ja imagohyötyä”, Vainikainen kertoo.

Mukana Euroopan laajuisissa yhteistalkoissa

Suomessa toimiva sopimusjärjestelmä linkittyy myös EU:n jäsenmaiden yhteistalkoisiin energian säästämiseksi. EU:n energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on vähentää energiankäyttöä EU-maissa 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU:n energia- ja ilmastopaketin ohjeellinen tavoite on parantaa EU:ssa energiatehokkuutta vähintään 27 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Energiatehokkuussopimusjärjestelmä on keskeinen osa Suomessa tehtäviä energiansäästötoimia. TEM on arvioinut, että sopimustoiminnalla voidaan saavuttaa vähintään puolet kansallisesta energiansäästötavoitteesta.

Elintarviketeollisuuden säästötavoitteesta saavutettu 75 prosenttia

Suomalaiset elintarviketeollisuuden yritykset ovat varmistaneet aktiivisuudellaan sen, että säästötavoitteesta on saavutettu jo 75 prosenttia. Kaikkien tehtyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu vuotuinen energiansäästövaikutus on 185 GWh/a. Kustannussäästöjä on syntynyt sopimuskauden aikana yhteensä noin 41 milj. euroa.

”Koska energiatehokkuusdirektiivi asettaa velvoitteita kansalliselle energia- ja ilmastotyölle myös jatkossa, on tärkeää että energiatehokkuutta parannetaan elintarviketeollisuudessa myös nykyisen sopimuskauden päättyessä. Uusista sopimuksista neuvotellaan jo”, Vainikainen summaa.

Artikkeli on julkaistu ETL:n Uutiskattauksessa 3/2015

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.