Artikkelit

24.08.2020

Elintarviketeollisuuden näkymissä syksyistä sumua

Suomalaiset elintarvikeyritykset suuntaavat syksyyn varsin vakaista lähtökohdista, vaikka koronaviruksen torjuminen vaatii edelleen paljon poikkeustoimia ja näkymät tuleviin kuukausiin ovat koko elinkeinoelämän tapaan sumuiset. R...

» Lue lisää

17.07.2020

Elintarviketeollisuus tarjoaa töitä myös poikkeuskesänä

Vaikka heinäkuu on tilastojen valossa suomalaisten yleisin lomakuukausi, paiskitaan töitä monilla aloilla myös kesäkuukausina. Elintarviketeollisuus tuottaa ruokaa ja juomaa suomalaisille ympäri vuoden ja ala työllistää vuosittain...

» Lue lisää

17.06.2020

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | kesäkuu 2020

Koronakevään aikana elintarvikeyritysten luottamus talouteen on romahtanut useissa Euroopan maissa. Suomessa luottamusindikaattori ei ole heikentynyt yhtä paljon. Elintarviketeollisuuden suhdannekuva on lievästi normaalia harmaam...

» Lue lisää

11.06.2020

Pellolta pöytään -strategia ohjaa lähivuosien ruokapolitiikkaa EU:ssa

Suomessa tuotetaan ruokaa pitkälti jo nyt niillä toimintatavoilla ja vahvuuksilla, joita Euroopan komissio nostaa ratkaisuiksi kestävän tulevaisuuden ruokapolitiikassaan. On tärkeää, että elintarviketeollisuuden osaamista hyödynne...

» Lue lisää

03.06.2020

Hyödynnä ETL:n tilastopalvelua elintarvikkeiden viennistä ja tuonnista

ETL:n nettisivuilta löytyvää tilastopalvelua elintarvikkeiden viennistä ja tuonnista on uudistettu. Palveluun pääsee tästä. Portaalista näkee nyt aiempaa selkeämmin, tarkastellaanko vientiä vai tuontia. Grafiikassa palkkien arvoj...

» Lue lisää

13.05.2020

Ravintoloiden ahdinko on myös elintarviketeollisuuden huoli

Ravintoloiden avaamisella on paljon suurempi merkitys koko elintarvikeketjulle kuin äkkiseltään voisi päätellä. Kuluttajien valinnanvapaus paranee, etenkin pienissä elintarvikeyrityksissä tuotanto pääsee vauhtiin ja riski kilpailu...

» Lue lisää

09.04.2020

Analyysi: Korona saa koko elintarvikeketjun yskimään

Elintarviketeollisuus ja koko elintarvikeketju ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä. Elintarvikealan pitää kyetä ruokkimaan suomalaiset normaalioloissa, poikkeusoloissa ja poikkeusolojen jälkeen. Huoltovarmuus toimii ja ruoka...

» Lue lisää

31.03.2020

Lomautusilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvottelujen kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Eduskunta on eilen hyväksynyt hallituksen esityksen työlainsäädännön määräaikaisesta muuttamisesta liittyen muun muassa yt-neuvotteluajan ja lomautusilmoitusajan lyhentämiseen. Muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Tavoitteena ...

» Lue lisää

19.03.2020

Työmarkkinajärjestöjen esitykset yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi jout...

» Lue lisää

19.03.2020

Usein kysyttä koronaviruksesta ja elintarviketeollisuudesta

Koronavirus SARS-CoV-2 on uusi virus, eikä sen kaikista ominaisuuksista tiedetä vielä tarkasti. Uutta tietoa ja ohjeistuksia tulee, kun tieto viruksesta lisääntyy. Tätä sivua päivitetään tiedon lisääntyessä. Virukseen liittyvistä...

» Lue lisää

12.03.2020

Katsaus elintarvikevientiin vuonna 2019

Elintarvikeviennissä nähtiin ilahduttava 13 prosentin kasvu viime vuonna. Alan yritysten liikevaihto kasvoi viennissä ripeämmin kuin liikevaihto kotimaassa, ja myös viennin arvo kasvoi. Vuosi oli käänteentekevä elintarvikkeiden u...

» Lue lisää

12.03.2020

Helsingin Myllyn Niklas Kumlin: B-to-b-tuotteet tärkeä osa elintarvikevientiä

Elintarvikeviennin ympärillä tapahtuu Suomessa paljon ja viennin kasvuun ladataan runsaasti odotuksia. Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin sanoo, että elintarvikealan yritykselle päätös lähteä vientitoimintaan ja suoma...

» Lue lisää

11.02.2020

Tuotekehitys herätti mielenkiintoa Maistuvassa päivässä

Miten paljon uusia tuotteita kehitetään? Mistä ideat niihin tulevat? Kuinka uusi tuote päätyy kaupan hyllylle? Entä jos se ei menekään kaupaksi? Miten kilpailijat reagoivat? Muun muassa näitä kysymyksiä vantaalaisen Havukosken ko...

» Lue lisää

30.01.2020

Haemme kemiallisen elintarviketurvallisuuden asiantuntijaa

Elintarviketeollisuusliitto on Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tehtävänä on vaikuttaa toimintaympäristöön siten, että yrityksillä on mahdollisuudet menestyä Suomessa...

» Lue lisää

29.01.2020

Vientikysyntä vetää elintarviketeollisuutta kasvuun

EK:n tuoreessa barometrissa elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat heikentyneet sitten edellisen mittauksen viime lokakuusta. Suhdannetilanne on kuitenkin parempi kuin vuotta aiemmin, jolloin vallitsevaa tilannetta kuvasi sa...

» Lue lisää

20.01.2020

Elintarvikeyritykset aikovat kasvattaa investointejaan

Ympäristövastuu ja kestävän kehityksen periaatteet ovat ohjanneet elintarvikeyritysten toimintaa jo pitkään. Kyselyn mukaan alalla investoidaan tänä vuonna vastuullisuuteen yhä enemmän. Alkanut vuosi näyttää elintarviketeollisuud...

» Lue lisää

13.01.2020

Q&A: Elintarvikepetokset

Viime vuosina elintarvikepetokset ovat nousseet keskustelunaiheeksi yhä useammin. Elintarvikepetokset ovat rikoksia, joissa esimerkiksi tuotteen alkuperämaa tai päiväys ilmoitetaan tahallisesti väärin, tuotteessa käytetään tahalli...

» Lue lisää

03.01.2020

Kapea käsitys elintarviketeollisuudesta avartuu kesätöissä

Useat elintarvikeyritykset hakevat jo täyttä päätä kesätyöntekijöitä, vaikka vuoden kulku on vasta kääntynyt kevättä kohti. Varsinkin suuret työnantajat, jotka jälleen ensi kesänä tarjoavat satoja työmahdollisuuksia, haluavat olla...

» Lue lisää

20.12.2019

Ruuan kulutuksessa puhaltaa uusia tuulia

Arvojen muuttuminen ja vastuullisuus näkyvät jo suomalaisten ostoskoreissa. Joulu tuo ruokapöytään tervetullutta vaihtelua ja väriä. Usein runsaankin ruokavalikoiman ja pöydän ääreen toivotetaan tervetulleeksi sukulaisia ja lähei...

» Lue lisää

13.12.2019

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 3/2019

Vuodenvaihteen kynnyksellä elintarvikeyritykset arvioivat näkymänsä hienoisen nousuvireisiksi. Loppuvuoden myyntiin ja viennin hyvään vetoon kohdistuu suuria odotuksia. Peräti 82 prosenttia suomalaisista pitää nyt tärkeänä syödä k...

» Lue lisää

12.12.2019

ETL valmistelee alan tiekarttaa vähähiilisyyteen

Elintarviketeollisuudessa tehdään jatkuvasti toimia vähähiilisyyden edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi keinosta on koostaa nykytilannetta kartoittava ja tulevaisuuden tavoitteita ja keinoja määrittävä tieka...

» Lue lisää

11.12.2019

Elintarvikeyritykset kantavat vastuun ravitsemuksesta

Ruoka- ja juomayrityksissä tunnetaan hyvin suomalaisten kuluttajien makumieltymykset, ravitsemustarpeet sekä muuttuvat ruoka- ja juomatrendit. Yritykset tarjoavat runsaasti terveellisiä vaihtoehtoja, jotta kuluttajat voivat koosta...

» Lue lisää

13.11.2019

Valtio kerää huomattavat tulot elintarvikkeiden valmisteveroista ja alv:sta

Ruokiin ja juomiin kohdistuvat välilliset verot tuottavat tänä vuonna arviolta 3,6 miljardia euroa valtion kassaan. Joka kymmenes alv-euro on peräisin elintarvikkeista, rehuista tai ruokapalveluista. Ruokien ja juomien kulutusta ...

» Lue lisää

23.10.2019

Elintarvikeyritykset tutuiksi nuorille Maistuvassa päivässä

Elintarviketeollisuus työllistää noin 38 000 suomalaista. Ala kehittyy jatkuvasti ja ruoka- ja juomatuotteita valmistavat yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Etenkin nuoria halutaan kannustaa valitsemaan koulutus ja ura elint...

» Lue lisää

12.09.2019

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 2/2019

Viennin myötätuuli, investointien vilkastuminen ja kohtalaiset satonäkymät vauhdittavat elintarviketeollisuuden syksyä. Yritysten liikevaihto kasvaa nyt viennissä nopeammin kuin kotimaassa, ja elintarvikeviennin arvo kohosi alkuvu...

» Lue lisää

19.08.2019

Tuuppaus saa syömään huomaamatta terveellisesti

Elintarviketeollisuus tuntee vastuunsa ihmisten hyvinvoinnista. Yritykset hyödyntävät tuuppausta ohjatessaan kuluttajia hienovaraisesti kohti parempia ruokavalintoja. Miten suomalaiset saataisiin syömään terveellisesti ja tekemää...

» Lue lisää

31.07.2019

Vahva kysyntä kotimaassa tukee elintarviketeollisuuden suhdannetta

Elintarvikeyritykset ennakoivat suhdanteisiinsa hienoista paranemista tuleville kuukausille. Elinkeinoelämän tuoreessa Suhdannebarometrissa alan näkymiä luonnehditaan hivenen paremmiksi kuin teollisuudessa keskimäärin. Elintarvik...

» Lue lisää

17.07.2019

Elintarvikkeiden tuotekehityksessä makuasioista voi kiistellä

Ruoka on moniaistinen kokemus ja parhaimmillaan nautinnon ja hyvän olon lähde. Tuotekehityksessä tuleekin huomioida kaikki aistit, jotta kuluttaja päätyy valitsemaan tuotteen uudelleen. Avoimin mielin uusia raaka-aineita Uudenla...

» Lue lisää

11.07.2019

Monipuolista ja tärkeää työtä – elintarvikealalla työskennellään kesälläkin

Nuorten mielissä elintarviketeollisuus näyttäytyy tärkeää työtä tekevänä alana. Tarjolla olevien ammattien kirjo ja työtehtävien monipuolisuus ovat monelle kuitenkin vieraita. Minkälaista kesätyö elintarviketeollisuudessa oikeasta...

» Lue lisää

08.07.2019

Ruokahävikin vähentäminen on yhteinen ponnistus

Huoli luonnonvarojen riittävyydestä ja ruoan aiheuttamasta ympäristö- ja ilmastokuormituksesta on saanut liikkeelle kuluttajat, elintarvikealan toimijat ja nyt myös EU-päättäjät. Tavoitteena on etsiä yhdessä keinoja ruokahävikin j...

» Lue lisää

28.06.2019

Juha Vanhainen: Brysselissä tarvitaan leveitä hartioita

ETL:n hallituksen jäsen Juha Vanhainen vaikuttaa elintarviketeollisuuden etuja EU:ssa valvovan FoodDrinkEuropen hallituksessa. Hän painottaa EU:n merkitystä etenkin suomalaisen ruokaviennin edellytysten vahvistajana. Elintarviket...

» Lue lisää

27.06.2019

EU:n sisämarkkinat satakertaistavat ruokaviennin mahdollisuudet

Suomalainen elintarviketeollisuus hyötyy vahvoista sisämarkkinoista, joilla kauppaa käydään ilman esteitä ja huolehditaan sääntelyn tolkullisuudesta. EU:n jäsenmaana Suomi on mukana yli 500 miljoonan asukkaan sisämarkkinoilla, jo...

» Lue lisää

20.06.2019

Tältä näyttä suomalainen kesä lautasella ja lasissa

Suomalaiseen kesänviettoon ja lomakauteen kuuluu oleellisesti myös herkuttelu. Ruoka- ja juomavalinnoissa suomalainen luottaa tuttuihin klassikkomakuihin ja -tuotteisiin. Säällä kuin säällä juhannuksena Kesäisiä ruokia ja juomia...

» Lue lisää

11.06.2019

Q&A: Ruuan prosessointi ja jalostus

Julkisuudessa kuulee puhuttavan ruuan prosessoinnista. Prosessointi-sana soveltuu kuitenkin huonosti ilmaisemaan ruuan valmistusta. Elintarvikkeiden ja ruuan valmistusta kutsutaan jalostamiseksi. Siellä missä valmistetaan ruokaa,...

» Lue lisää

29.05.2019

Vastuullista ja ravitsevaa – miten arvioida ruuan ympäristövaikutuksia?

Ruuan ympäristövaikutuksista keskusteltaessa etenkin lihan ja maidon tuotantoon ja kulutukseen liittyvät kysymykset ja väittämät ovat nousseet pinnalle. Vaikka tietoa ja väittämiä ympäristövaikutuksista on saatavilla runsain mitoi...

» Lue lisää

21.05.2019

Elintarvikepäivä läpivalaisi vastuullisuuden

Ruoka-alan vaikuttajat uuden tiedon pariin kokoavalla Elintarvikepäivällä olisi tuskin voinut olla tänä vuonna ajankohtaisempaa teemaa kuin vastuullisuus. Ruuan alkuperä, ilmastovaikutukset, kuluttajien odotukset, terveellisyys, ...

» Lue lisää

16.05.2019

Hallitusohjelmassa huolehdittava kotimaisen ruuantuotannon kilpailukyvystä

Elintarviketeollisuusliitto muistuttaa hallitusohjelmaneuvottelijoita kilpailukykyisten, kasvuun kannustavien olosuhteiden turvaamisesta kotimaiselle ruuantuotannolle. Elintarvikealan kilpailukyky vahvistuu, kun tuotteille ei ase...

» Lue lisää

03.05.2019

Reijo Karhinen kannustaa elintarvikealaa rohkeampaan keskusteluun

Keinoja suomalaisen maatalouden kannattavuuden parantamiseksi hakenut selvityshenkilö Reijo Karhinen esitteli Uusi alku -raporttinsa Elintarviketeollisuusliiton kevätkokouksen yhteydessä. Hän peilasi selvitystyön tuloksia elintar...

» Lue lisää

02.05.2019

Vienti ja ruokamatkailu vahvistavat elintarvikealan suhdannetta

Elintarviketeollisuuden suhdanteet ovat parantuneet kesän kynnyksellä. EK:n tuoreen barometrin mukaan alan yritykset arvioivat näkymänsä jopa paremmiksi kuin teollisuudessa keskimäärin. – Kesäsesonki tunnetusti kasvattaa odotuksi...

» Lue lisää

20.03.2019

Ilmastonmuutos ja lihavero

Elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen ilmastopäästöt sekä keinot päästöjen vähentämiseksi puhuttavat nyt suomalaisia. Eduskuntavaalien lähestyessä elintarvikeketjuun kohdistuu ennenäkemättömiä paineita vähentää ruokien ja juom...

» Lue lisää

06.02.2019

Paahtimo vai sittenkin leipomo? Ysiluokkalaiset tutustuivat Pauligiin

Tammikuun lopulla moniin elintarvikeyrityksiin saatiin tärkeitä vieraita, kun alaa ja sen tarjoamia uramahdollisuuksia esiteltiin koululaisille Maistuva päivä -teemaviikolla. Yläkoululaisia ja lukiolaisia vieraili 24 toimipisteess...

» Lue lisää

01.02.2019

Haemme viestinnän asiantuntijaa

Elintarviketeollisuusliitto on Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tehtävä on vaikuttaa alan toimintaympäristöön siten, että yrityksillä on mahdollisuudet menestyä Suome...

» Lue lisää

30.01.2019

Vireämmät kotimarkkinat avaisivat tietä kasvuun

EK:n tuoreen Suhdannebarometrin mukaan elintarvikeyritysten näkymissä lähikuukausille ei ole juuri tapahtunut muutosta loppuvuoteen 2018 verrattuna. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan lähes normaaliksi, joskin tilauskanta oli tammi...

» Lue lisää

16.01.2019

Elintarviketeollisuuden investointeihin ennakoidaan taas kasvua

Elintarviketeollisuus investoi huippuvuosinaan noin 550 miljoonalla eurolla, ja esimerkiksi vuonna 2017 kiinteitä investointeja tehtiin 554 miljoonan arvosta. Viime vuonna investoinnit kuitenkin notkahtivat lähes 42 prosentilla ja...

» Lue lisää

19.12.2018

Ympäristövastuu luo turvaa ja tulevaisuutta

Elintarviketeollisuus noteeraa ruoan ja ruokaketjun ympäristövaikutukset laajasti. Uusia menetelmiä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja kehitetään koko ajan. Ympäristövastuu on parhaimmillaan koko ketjun toimijoiden yhteistyötä. S...

» Lue lisää

18.12.2018

Elintarvikeyritykset tarjoavat tuhansia kesätyöpaikkoja

Nyt on aika nauttia elintarvikeyritysten valmistamista jouluherkuista, mutta toinen alan huippusesonki koittaa jo muutaman kuukauden päästä. Elintarviketeollisuuteen palkataan vuosittain arviolta 5 500 kesätyöntekijää ja rekrytoin...

» Lue lisää

11.12.2018

Merkkivuosi huipentui 75-vuotisjuhlaan

Kalastajatorpan siirtomaasali täyttyi viimeistä paikkaa myöten, kun Elintarviketeollisuusliiton juhlavuoden kohokohta, 75-vuotisjuhlaseminaari ja vastaanotto, kokosivat yhteen jäsenyritysten väkeä, elintarvikealan asiantuntijoita ...

» Lue lisää

16.11.2018

Ruokapetoksia vastaan tietoisuutta parantamalla

Elintarvikepetokset puhuttavat julkisuudessa. Myös elintarvikeyrityksissä ne kuuluvat huolta aiheuttaviin nouseviin teemoihin. Tietoisuuden parantaminen on keskeinen tekijä petosten torjunnassa. Elintarvikepetoksella tarkoitetaan...

» Lue lisää

14.11.2018

Talouskatsaus: Elintarvikeyritykset kurovat kiinni viennin notkahdusta

Elintarviketeollisuuden tuoreen Talouskatsauksen  mukaan alan suhdanteet ovat kohtalaisella tasolla ja tilauskanta normaali. Etenemme samaa vauhtia EU-maiden kanssa. Käsillä oleva joulusesonki kasvattaa tunnetusti elintarvikeyrit...

» Lue lisää

25.10.2018

Elintarvikeyritykset: Ostajatapaamiset hyödyllisintä vienninedistämistä

Food from Finland -vientiohjelma tunnetaan elintarvikeyritysten keskuudessa melko hyvin. Yritysten mielestä parasta käytännön apua elintarvikevientiin ovat kumppanien ja kontaktien haku sekä tiedon välittäminen viranomaiskäytännöi...

» Lue lisää

18.10.2018

Tutkimus: Suomalaiset haluavat syödä kotimaista ruokaa

Taloustutkimuksen tuoreesta Suomi syö -tutkimuksesta käy ilmi, että lähes neljä viidestä suomalaisesta (78 prosenttia) pitää tärkeänä syödä kotimaista ruokaa. Kotimaisen ruuan suosio on jatkanut ilahduttavasti kasvuaan. Vastaavass...

» Lue lisää

17.10.2018

Maistuva päivä -tempaus järjestetään nuorille tammikuussa

Kymmenet koululaisryhmät suuntaavat jälleen ensi tammikuussa tutustumaan elintarviketehtaisiin, kun vapaaehtoiset ETL:n jäsenyritykset avaavat ovensa Maistuva päivä -tempauksessa. Nuoret pääsevät näkemään, miten ruokia, juomia ja...

» Lue lisää

16.10.2018

Elintarvikebrändit pärjäävät luottamusmittauksissa

Suomessa tutkitaan säännöllisesti, mitä brändejä kansalaiset arvostavat eniten. Vuodesta toiseen satojen brändien vertailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuu kotimaisten elintarvikeyritysten brändejä. Taloustutkimuksen ja Mar...

» Lue lisää

04.10.2018

Q&A: Elintarviketeollisuus ja vesi

Mihin elintarviketeollisuus käyttää vettä? Miksi vettä tarvitaan jopa vehnäjauhojen valmistamiseen? Mitä ovat talousvesi, raakavesi ja virtuaalivesi? Mitä tarkoittavat vesijalanjälki, vesivastuullisuus ja vesikriisi?  ETL:n asian...

» Lue lisää

20.09.2018

Ruokayritykset lisäävät hyvinvointia

Ruoka luo hyvinvointia monelta kantilta. Se ravitsee kehoa, makunautinnot ja yhdessä syöminen virkistävät mieltä, ruoka ja ruokailo rikastavat kulttuuriamme – ja tarjoaa ruoka monille myös ammatin. Elintarvikealan yritykset ovat s...

» Lue lisää

28.08.2018

Arktinen ruoka – viennissä valtti, suomalaiselle arkipäivää

Arvi-hanke kokosi perustelut arktisen ruuan erinomaisuudesta yksiin kansiin brändikäsikirjaksi. Yrityksiä kannustetaan hyödyntämään pohjoisuutta vientimarkkinoinnissaan. Kuluneena kesänä ei ainakaan sään puolesta ole ollut ihan h...

» Lue lisää

09.08.2018

Trendikkäimmät tulevaisuuden työpaikat tarjoaa elintarvikeala

Ruoka on juuri nyt todella trendikästä ja ihmisiä kiinnostaa yhä enemmän se, mitä he syövät ja mistä ruoka on peräisin. Siksi luulisi, että alan koulutukseen ja töihin hakeutuminen olisi nuorten suosiossa. Todellisuus näyttää kui...

» Lue lisää

01.08.2018

Päivä paistaa elintarvikealan suhdanteisiin

Elintarviketeollisuuden näkymät lähikuukausille ovat suotuisat, EK:n tuore Suhdannebarometri osoittaa. Alan yritykset kuvaavat tämänhetkistä tilannettaan hieman tavanomaista paremmaksi. Tuotanto on rullannut alkuvuonna tasaisesti...

» Lue lisää

17.07.2018

Yhteistyö ja vastuullisuus tulevaisuuden elintarviketeollisuuden keskiössä

Elintarvikeala on voimakkaassa murroksessa. Se kehittyy ja kasvaa innostavaa tahtia, mutta samaan aikaan globaali ruoantuotanto on äärimmäisten haasteiden edessä. Uusia ratkaisuja on löydettävä. Nämä teemat olivat pinnalla vuoden ...

» Lue lisää

12.06.2018

Elintarviketeollisuus linjasi painopisteet T&K-toiminnalleen

Kehittyäkseen ja kukoistaakseen elintarviketeollisuus tarvitsee lisää tutkimusyhteistyötä muiden toimialojen kanssa. Pohjoisesta ulottuvuudesta halutaan alalle kilpailuvaltti. Tilastokeskuksen mukaan suomalainen elintarviketeolli...

» Lue lisää

01.06.2018

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus: Näkymät plussalla, kasvuvauhti jää muusta teollisuudesta

Tuoreen talouskatsauksen mukaan elintarviketeollisuuden suhdannearviot ovat pysyneet melko myönteisinä. Yritykset odottavat tuotannon, henkilöstön määrän ja viennin kasvavan kesän aikana. Epävarmuus tulevasta näyttäisi kuitenkin ...

» Lue lisää

30.05.2018

ETL:n puheenjohtaja Jari Latvanen: Suomi voi hyvin, kun elintarvikeala menestyy

Elintarviketeollisuusliiton puheenjohtaja, HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen haluaa, että kotimaista ruuantuotantoa arvostetaan. – Elintarvikeala tuo jokaisen meidän arkeen helpotusta, makua, ruokailoa ja hyvinvointia. Mutta...

» Lue lisää

19.04.2018

Elintarvikkeiden vienti virkoaa kasvuun

Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotannosta noin 15 prosenttia menee vientiin. Naapurimaat ovat tärkeimpiä kohdemaita, mutta vienti on vauhdittunut myös Ranskaan ja Tanskaan. Tuoteryhmistä viennin kärjessä ovat maitojalosteet,...

» Lue lisää

12.04.2018

Q&A: Muovi elintarviketeollisuudessa

Muovi ja etenkin muovipakkaukset puhuttavat laajasti. Ihmiset kyselevät, miksi esimerkiksi elintarvikkeita pakataan muoviin. Eikö muovia voisi korvata jollakin toisella pakkausmateriaalilla? Entä irtoaako muovipakkauksista haitall...

» Lue lisää

02.03.2018

Elintarvikealan kesäharjoittelu tutustuttaa koululaisia työelämään

Elintarviketeollisuusliitto on sopinut Suomen Elintarviketyöläisten liiton ja Ammattiliitto Pron kanssa nuorten Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta elintarviketeollisuudessa vuosina 2018–2019. Sopi...

» Lue lisää

19.02.2018

Uusi opas vesihuoltosopimusten laadintaan

Vesihuoltosopimuksen neuvotteleminen on tarkka paikka elintarvikeyritykselle. Uusi opas tuo helpotusta neuvotteluihin. Ruokia ja juomia valmistaville yrityksille puhtaan talousveden saanti on välttämätöntä. Tuotanto toimii, kun h...

» Lue lisää

15.02.2018

Kasvistehdas teki vaikutuksen kahdeksasluokkalaisiin

Tammikuinen lumituisku ei haitannut Meilahden yläasteen 8E-luokkalaisia, kun he saapuivat Maistuva päivä elintarvikeyrityksessä -vierailulle Apetit Oyj:n tehtaalle Helsingin Kivikkoon. Kotitalouden ja terveystiedon opettaja Berit ...

» Lue lisää

08.02.2018

Vierailupäivä esitteli elintarvikealaa nuorille - Fazerilla opittiin leipomon ja makeistehtaan työtehtävistä

Tammikuun 24. päivänä monissa ruoka- ja juomayrityksissä tervehdittiin tulevaisuuden työntekijöitä. Vuotuisen Maistuva päivä elintarvikeyrityksessä -tempauksen myötä yritysten ovet aukesivat yläkouluista ja lukioista saapuville ry...

» Lue lisää

07.02.2018

Brexitin vaikutukset huolestuttavat eurooppalaista elintarviketeollisuutta

Elintarvikealan eurooppalainen kattojärjestö Food Drink Europe vaatii pitkää brexit-siirtymäaikaa ja kaupankäynnin esteiden minimointia. Vaikka Iso-Britannia ei ole suurimpia viennin kohdemaita suomalaiselle elintarvikesektorille,...

» Lue lisää

08.01.2018

Apurahojen haku Elintarvikkeiden Tutkimussäätiöltä on nyt auki

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö myöntää vuosittain apurahoja tutkimukseen, joka edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä. Haku on nyt käynnissä, hakemusten viimeinen jättöpäivä on 12. helmikuuta. Painopisteenä ova...

» Lue lisää

18.12.2017

Kesätyöntekijöistä kilpaillaan jo

Kesätyöt eivät ehkä pyöri ensimmäisenä mielessä yritysten joulukiireiden keskellä, mutta tosiasia on, että useat työnantajat aloittavat kesätyöntekijöiden rekrytoinnin heti vuodenvaihteen jälkeen. Joissakin paikoissa haku on jo kä...

» Lue lisää

01.12.2017

ETL selvitti: Kannattavuus paranemassa elintarvikeyrityksissä

Yritysten mukaan myynti vientimarkkinoille on kannattavampaa kuin kotimaahan. Kuluttajien vahva luottamus suomalaisiin elintarvikkeisiin luo uskoa tulevaisuuteen. Elintarviketeollisuusliitto tiedusteli jäsenyrityksiltään kannatta...

» Lue lisää

22.11.2017

Sata vuotta helpompaa arkea ja ruokailoa

Useat suomalaiset elintarvikeyritykset ovat kulkeneet kumppaneina suomalaisten ruoka-arjessa maamme koko satavuotisen itsenäisyyden ajan. Yritykset ovat kuunnelleet kuluttajien toiveita, reagoineet palautteisiin, haistelleet uusia...

» Lue lisää

21.11.2017

Euroopan elintarviketeollisuus vaatii toimia pk-yritysten hyväksi

Pienet ja keskisuuret yritykset nostetaan tällä viikolla keskiöön EU:ssa. Mukana pk-tietoisuutta herättämässä on Euroopan elintarvike- ja juomayrityksiä edustava FoodDrinkEurope, joka vaatii komissiolta ja parlamentilta vahvempia ...

» Lue lisää

30.10.2017

Suhdannebarometri: Elintarviketeollisuus ennakoi pientä vahvistumista puolen vuoden aikajänteellä

EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa elintarvikeyritykset arvioivat suhdanteensa keskimääräistä hieman vaisummiksi. Tilannetta mittaava saldoluku oli -10, kun se edellisessä kyselyssä elokuussa oli +9. Suhdanteiden ennustetaan kuit...

» Lue lisää

19.10.2017

Finpron Esa Wrang: Ruokavienti kasvaa tänä vuonna 1,7 miljardiin euroon

Elintarvikevienti halutaan nostaa Suomessa uudelle tasolle. Onnistumiseen edellytykset ovat koossa, mutta lujaa pitää juosta ja itsensä kehumista opetella. Suomalaisen ruuan valttikortit häikäisevät: Maailman puhtain ilma ja maap...

» Lue lisää

11.10.2017

Koulujen haku tammikuiseen yritysvierailupäivään on alkanut

Kaupan hyllyiltä löytyvät ruoka-, juoma- ja herkuttelutuotteet ovat monelle nuorelle tuttuja, mutta harva tuntee tarkemmin yrityksiä, joissa tuotteita ideoidaan ja valmistetaan. Entä voisiko oma unelma-ammatti löytyä elintarvikeal...

» Lue lisää

22.09.2017

Euroopan siipikarjateollisuus Suomessa: Tuonnille kolmansista maista samat vaatimukset kuin tuotannolle EU:ssa

Broileriteollisuusyhdistyksen tiedote Euroopan siipikarjateollisuuden järjestö AVEC piti Helsingissä perjantaina 22.9.2017 järjestön 60. vuosikokouksen. Toista sataa alan edustajaa eri puolilta Eurooppaa koonneessa tilaisuudessa ...

» Lue lisää

18.09.2017

Näin suomalainen syö - elintarviketeollisuus tukee hyvää ravitsemusta

Suomalainen rakastaa ruisleipää, kahvia ja jauhelihakastiketta. Hän syö tai juo keskimäärin kuusi kertaa päivässä. Ruokia ja juomia valmistavat yritykset tekevät paljon tärkeää työtä, jotta suomalaiset saavat ruokavaliostaan riitt...

» Lue lisää

13.09.2017

Toimitusjohtaja Pia Pohja: Faktat peliin, arvostusta suomalaiselle ruualle

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja aikoo käydä ruokakeskustelua faktoilla. Hän peräänkuuluttaa suomalaisen ruuan arvostusta ja näkee alan tulevaisuudessa monia kasvun mahdollisuuksia. Pia Pohjan ensimmäiset kuu...

» Lue lisää

11.09.2017

Kuluttajan toivelistalla: vähemmän makeita välipaloja

Ravitsemuksellisesti laadukas välipala on monipuolinen miniateria, jossa on parhaimmillaan aineksia lautasmallin jokaisesta lohkosta. Juuri nyt kuluttaja haluaa helppoja ja ruokaisia välipaloja, joissa on entistä vähemmän sokeria....

» Lue lisää

07.09.2017

Miten suomalainen ruoka voisi lyödä itsensä läpi Aasiassa?

Jos asiaa kysytään aasialaisopiskelijoilta, meidän pitäisi brändätä luonnonantimemme arktisiksi premium-tuotteiksi, unohtaa vaatimaton lähestymistapa ja panna paljon paukkuja aggressiiviseen markkinointiin. Singaporessa yliopisto...

» Lue lisää

25.08.2017

Valitsemalla kotimaista äänestät omavaraisuuden puolesta

kirjoittanut Aili Kähkönen

Ruuan riittävyys poikkeusoloissa ja omavaraisuus nousivat tänä kesänä ajankohtaisiksi keskusteluteemoiksi. Omavaraisuus ja ruokaturva ovat monella tapaa ymmärrettäviä käsitteitä. Siitä huolimatta tehtävässäni valmiuspäällikkönä h...

» Lue lisää

17.08.2017

Maistuva päivä elintarvikeyrityksessä tekee alaa tutuksi nuorille

Minkälaista on työskennellä elintarviketeollisuuden yrityksessä, ja mitä kautta alalle pääsee töihin? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia tammikuussa, kun ruokia ja juomia valmistavat yritykset avaavat ovensa koululaisryhmille. ...

» Lue lisää

14.08.2017

Kesätyö ruokatehtaalla maistuu alan opiskelijalle

Ruokia ja juomia valmistavissa yrityksissä ei kesällä levätä laakereilla. Satokauden antimet on jalostettava, ja kesäiset sesonkituotteet kuten juomat, jäätelö ja grillattavat herkut käyvät kaupaksi. Elintarviketeollisuuden yrityk...

» Lue lisää

31.07.2017

Barometri: Suhdanne vahvistuu maltillisesti

Elintarvikealan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman keskimääräistä paremmaksi.  EK:n tuoreessa barometrissa alan suhdanteiden saldoluku on +9, kun se edellisessä kyselyssä toukokuussa oli +4. Saldoluku sa...

» Lue lisää

27.07.2017

Elintarvikeviennissä orastaa kasvua

Jos jostakin, niin tarpeesta virittää elintarviketeollisuuden vienti kasvuun, vallitsee maassamme suuri yksimielisyys. Viennin vauhdittaminen on välttämätöntä, koska kasvua Suomen kypsiltä ja keskittyneiltä elintarvikemarkkinoilt...

» Lue lisää

20.06.2017

Lasillinen raikkautta, makua ja nautintoa

Kuumat kesäpäivät tarjoavat oivallisen mahdollisuuden nauttia rikkaasta suomalaisesta juomakulttuurista. Hyvä maku, nautinto ja kohtuullisuus mahtuvat mainiosti samaan lasiin. Vesi on janojuomista suositeltavin, mutta kesäjanoon ...

» Lue lisää

15.06.2017

Sucros ja Valio palkittiin energiansäästöstä – ylittivät tavoitteensa kirkkaasti

Sitoutumista energiatehokkuuden edistämiseen. Ansiokkaita käytännön toimia. Yli tavoitteiden saavutettuja tuloksia. Säntillistä raportointia ja suunnitelmallista etenemistä kohti energiankäytön tehostamista myös tulevaisuudessa. ...

» Lue lisää

06.06.2017

Kauppatapalautakunta 2.0 tavoittelee vuorovaikutusta ja ennakointia

Kesäkuun alussa toimintansa startannut elintarvikeketjun ”uusi” kauppatapalautakunta 2.0 pyrkii vilkkaaseen vuoropuheluun alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan sidosryhmien kanssa. Lautakunnan puheenjohtaja, professori...

» Lue lisää

02.06.2017

Kun koulu loppuu -tutkimus: Lukiolaiset ymmärtävät elintarviketeollisuuden merkityksen

Kun koulu loppuu 2017 -tutkimuksessa elintarviketeollisuuden vahvuuksiksi nousivat muihin toimialoihin verrattuna erityisesti alan rooli tärkeiden asioiden toteuttajana ja alan hyvät työllisyysnäkymät. Vuosittain toteutettava Kun...

» Lue lisää

01.06.2017

Vuoden Suomalainen Elintarvike -voittaja Nyhtökaura suuntaa Ruotsiin

Vuoden Suomalainen Elintarvike -kilpailun voittoon nousi ennennäkemättömän ilmiön Suomessa luonut Nyhtökaura. Suomalaiset valitsivat Gold&Green Nyhtökaura™ nuden kilpailun voittajaksi huhtikuussa pidetyssä yleisöäänestyksessä, jos...

» Lue lisää

30.05.2017

Elintarviketeollisuus antaa työtä 106 400 henkilölle Suomessa

Elintarvikeala saa komeat lukemat Luken tuoreessa selvityksessä ruokaketjun merkityksestä kansantaloudelle ja alueille Suomessa. Ala tarjoaa huomattavan määrän työpaikkoja, jättää ison verojalanjäljen ja tuottaa tuntuvan arvonlisä...

» Lue lisää

23.05.2017

Tutkijatohtori: Yhteinen ruokailu voi ehkäistä syrjäytymistä

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa työskentelevä, bileprofessoriksikin tituleerattu Antti Maunu puhuu painokkaasti ruuan ja ruokailun puolesta. Hänen mielestään yhteinen ruokailu pitäisi asettaa hyvinvointi-...

» Lue lisää

03.05.2017

Suotuisa suhdanne vahvistuu elintarvikealalla

Elintarviketeollisuuden suhdanteet ovat jatkaneet paranemistaan alkuvuonna, ja tällä hetkellä tilannetta luonnehditaan jo aavistuksen keskimääräistä paremmaksi. Myönteisiltä näyttävät myös tuleva kesä ja alkusyksy: suhdannekuvan e...

» Lue lisää

25.04.2017

Herkullisia ikiklassikoita etsimässä

Maku, kotimaisuus, kaupallisuus, vientipotentiaali, helppous, innovaatio. Näitä sanoja kuultiin useaan otteeseen Vuoden Suomalainen Elintarvike 2017 -kilpailun raadin huhtikuisessa tapaamisessa, jossa kilpailuun lähetetyt 50 uutuu...

» Lue lisää

24.04.2017

Raportti hoputtaa suomalaista elintarviketeollisuutta vientiin

Elintarviketeollisuuden kilpailukykyä selvittänyt tutkimus perää suomalaisyrityksiltä radikaalia asennemuutosta vientiä kohtaan. Päälle pitäisi saada kokonaan uusi vaihde, jossa suuntaa näyttävät korkean arvonlisän brändituotteet....

» Lue lisää

09.03.2017

Yksittäinen ruoka ei pilaa tai pelasta ruokavaliota

Ruokakeskustelussa on yhä enemmän sävyjä ja ulottuvuuksia. Terveellinen ruoka merkitsee yhdelle ruoan tasapainoista ravintoainesisältöä, toiselle lisäaineettomuutta, kolmannelle lähiruokaa ja luonnollisuutta. Mistä ihmiset siis pu...

» Lue lisää

09.03.2017

Itsesääntely etenee: uudet kauppatavat ja riidanratkaisumalli voimaan maaliskuussa

Elintarvikeketjun hyviä kauppatapoja edistävä uusi toimintamalli tulee voimaan maaliskuun puolivälissä 2017. Jos sopimussuhteisiin tulee ongelmia, itsesääntely on nopea ja joustava tapa ratkaista niitä. Jo vuodesta 2014 Keskuskau...

» Lue lisää

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa. Voit lukea tuoreimman Uutiskattauksen tästä. Tilaa Uutiskattaus tästä.