Artikkelit

14.09.2023

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus, syyskuu 2023 | Teemana kestävä kasvu

Ruokia ja juomia valmistavien yritysten kustannuskehitystä voi tällä hetkellä verrata vuoristoradalla ajavaan junaan sen mukaan, missä vaunussa istuu. Joidenkin yritysten kustannukset nousevat yhä, toisilla nousu on tasaantunut ja...

» Lue lisää

12.09.2023

Uusi pakkaussääntely hyvällä asialla, liika yksityiskohtaisuus voi vesittää tavoitteet

EU:ssa suunnitellaan uutta sääntelyä pakkauksiin ja pakkausjätteeseen liittyen. Tavoitteena on vähentää syntyvän pakkausjätteen määrää. Keinoja pakkausjätteen vähentämiseksi ovat esimerkiksi tarpeettoman pakkauksen rajoittaminen,...

» Lue lisää

11.09.2023

Biokaasun potentiaali uhkaa jäädä hyödyntämättä

Maan hallituksen tuoreet esitysluonnokset jakeluvelvoitteen ja polttoaineverotuksen muuttamisesta ovat kylmä suihku kotimaiselle polttoaineelle, biokaasulle. Ne antavat investointeja suunnitteleville yrityksille signaalin, että Su...

» Lue lisää

05.09.2023

Metsäkatoasetus tuo uusia velvoitteita elintarvikeyrityksille – käytännön haasteita ratkotaan yhteistyöllä

Runsaasti keskustelua herättänyt EU:n uusi metsäkatoasetus astui voimaan kesäkuun lopussa. Asetus tuo uusia velvoitteita myös elintarvikealan yrityksille. Asetuksen toimeenpanoon liittyviä käytännön haasteita ratkotaan kansallises...

» Lue lisää

10.08.2023

Hyvä yhteishenki saa palaamaan kesätöihin seuraavanakin vuonna

Elintarvikeyhtiö Fazer työllistää vuosittain 500–600 tuotantotyöntekijää, joista osa on kesätyöntekijöitä ja osa jatkaa työskentelyään pitkälle syksyyn erilaisten sesonkituotteiden, kuten joulusuklaiden valmistuksen parissa. ”T...

» Lue lisää

07.08.2023

Ruokahävikin vähentämiseen ehdotetaan uutta tiukempaa EU-lainsäädäntöä

Euroopan komissio haluaa tehostaa ruokahävikin vähentämistä EU:ssa. Osana vihreän kehityksen ohjelmaa jäsenmaat laitetaan seuraamaan myös maaperän terveyttä. ETL tähdentää, ettei uusi lainsäädäntö saa kasvattaa hallinnollista taak...

» Lue lisää

20.06.2023

Ruoka-alan kehitystyö on paljon muutakin kuin reseptejä

Suomalaisen ruoka-alan tutkimus ja tuotekehitys ovat olleet maailmanluokkaa jo lähtien A. I. Virtasesta, jolle myönnettiin 1940-luvulla kemian Nobel-palkinto rehun säilöntään liittyvästä keksinnöstään. Perinteet ovat pitkät ja kas...

» Lue lisää

15.06.2023

ETL jalkautui Brysseliin – huolena kiristyvä pakkaussääntely

Sääntelyä pakkauksista ja pakkausjätteestä ollaan kiristämässä EU:ssa. Kaavaillut muutokset vaikuttaisivat merkittävästi elintarvikkeiden pakkaamiseen. Sääntelyyn olisi löydettävä tasapaino kustannustehokkuuden ja ympäristötavoitt...

» Lue lisää

13.06.2023

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus, kesäkuu 2023 | Teemana t&k

Kustannusten nousu elintarviketeollisuudessa on tasoittunut, mutta kustannustaso näyttäisi pysyvän edelleen korkealla. Hintaherkkien kuluttajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa elintarviketeollisuuteen. Suomi on maailman kärke...

» Lue lisää

30.05.2023

Elintarvikepäivä 2023 - katso kuvat!

Runsaat 500 osallistujaa Helsingin Messukeskukseen toukokuun lopulla koonnut Elintarvikepäivä luotasi ruoka-alan tulevaisuutta laajasti uuden tiedon, teknologisen kehityksen ja turvallisuuden valossa. Jo 52. kerran järjestetyssä t...

» Lue lisää

29.05.2023

Maistuva Päivä Lantmännen Unibaken leipomossa

Työnjohtaja Juhani Sotamaa, HR-asiantuntija Elina Rosengren ja viestintäpäällikkö Katja Kurisjärvi ottavat Keudan elintarvikealan perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat vastaan Lantmännen Unibaken leipomolla Vantaa Petikoss...

» Lue lisää

26.05.2023

Yritysvierailu Arlalla tarjosi nuorille maistuvaa meininkiä!

Maistuva Päivä -teemaviikolla Arlan toimipisteellä Sipoossa vieraili kaksi koululaisryhmää; yhteensä 50 oppilasta ja viisi opettajaa.Mikä on lempiasianne töissä? Onko Arlalla kivaa olla töissä? Miksi valitsitte juuri tämän toimial...

» Lue lisää

25.05.2023

ETL:n vuosi 2022 | Kriisien hoitoa ja vaikuttamista kolmen korin mallilla

Elintarviketeollisuusliitto on strategiansa mukaisesti ruoka-alan suunnannäyttäjä, kokoava voima ja vahva ääni yhteiskunnassa. Liitto haluaa toimia sillanrakentajana läpi ruokaketjun koko alan hyväksi. Vaikuttamistyötä tehdään ko...

» Lue lisää

28.03.2023

Mikko Käkelä: Kotipesä kuntoon, ruokaviennillä vahvuutta kotimarkkinaankin

Ruoka-alan elinvoima, kasvu ja investoinnit vaativat luottamusta tulevaan. Viennillä saataisiin vahvuutta kotimarkkinaankin niin, että Suomi voisi olla kokoaan suurempi ruoka-aitta, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikk...

» Lue lisää

07.03.2023

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus, maaliskuu 2023

Kustannuskriisi elintarviketeollisuudessa jatkuu, eikä pahinta ole vielä nähty kaikkien yritysten kohdalla. Epävarmat näkymät haittaavat tämän vuoden suunnittelua. Kustannuspaine helpottunee loppuvuodesta tai vasta vuoden 2024 puo...

» Lue lisää

28.02.2023

Kotimainen lantabiokaasu tuo ratkaisuja ilmastotavoitteisiin ja huoltovarmuuteen

Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Myös elintarviketeollisuutta edustavan Valion ilmasto-ohjelmassa on tavoitteena nollata kotimaisen maidontuotannon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Lantabiok...

» Lue lisää

14.02.2023

Ruoka-alalta mallia kasvuvajeen umpeen kuromiseen

Puhe kasvusta on korvannut viime aikoina puhetta kestävyysvajeesta. Suomessa valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään hallitusneuvotteluihin mennessä, millä toimilla talouskasvua olisi mahdollista vauhdittaa site...

» Lue lisää

11.01.2023

Neuvottelut elintarvikealan työehtosopimuksista käynnistyivät

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat aloittaneet tänään 11. tammikuuta neuvottelut elintarvikealan uusista työehtosopimuksista. Tammikuun 2023 lopussa on umpeutumassa viisi työehtosopimus...

» Lue lisää

13.12.2022

Ruoka-alan kasvuohjelma lisäisi entisestään työpaikkoja ja huoltovarmuutta

Ruoka-alalla on valtavasti potentiaalia. Elintarviketeollisuusliitto ehdottaa yli vaalikausien ja hallintorajojen ulottuvaa kasvuohjelmaa. Kasvupotentiaalia on esimerkiksi elintarvikeviennissä, mutta kasvu tuo hyötyä ja myönteisi...

» Lue lisää

12.12.2022

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | joulukuu 2022

Rajusti kasvaneet kustannukset, kannattavuushaasteet ja ruuan kysynnän väheneminen ovat leimanneet elintarviketeollisuuden vuotta 2022. Ruuan tuonti Suomeen on kasvanut uuteen ennätykseensä. Helpotusta kustannus- ja hintapaineisi...

» Lue lisää

11.11.2022

Kysely: Elintarvikeyritysten investointiaikeet laskusuunnassa

Elintarviketeollisuusliitto teki lokakuun lopulla jäsenyrityksilleen kyselyn, joka liittyi työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvatyöhön energiakriisin vaikutuksista yrityksiin. Kyselyllä haluttiin selvittää etenkin energian hinn...

» Lue lisää

13.10.2022

Ruuan hinta määräytyy raaka-ainekustannusten lisäksi muistakin tekijöistä

Ruoan hinta puhuttaa tällä hetkellä enemmän kuin aikoihin. Ruokaketjun kustannusten noususta erityisesti ketjun alkupäässä on uutisoitu syksyn mittaan vilkkaasti. Somessa jaetaan aktiivisesti vinkkejä paisuvan ruokalaskun hallitse...

» Lue lisää

22.09.2022

Anne Somer: Elintarvikeala tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia

Elintarvikealan eli ruokia ja juomia valmistavien yritysten suora työllistävä vaikutus on noin 40 000 henkilöä. Alan välillinen työllisyysvaikutus on teollisuudenaloista suurin. Koko ruoka-ala alkutuotannosta jalostukseen, kauppaa...

» Lue lisää

19.08.2022

EU puntaroi ruoka-alan kestävyyttä yhä tiukemmin

Miten säännellä vastuullisuutta? Aihe puhuttaa laajasti, ja myös EU:ssa on vastuullisuuden ympärillä käynnissä useita, koko arvoketjua koskevia säädöshankkeita, jotka vaikuttavat elintarvikealan yrityksiin. Sellaisia ovat esimerki...

» Lue lisää

12.08.2022

Haemme projektipäällikköä

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Olemme Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Haluamme olla ruoka-alan vahva ääni yhteiskunnassa....

» Lue lisää

11.08.2022

Uudet muutosvoimat ravistelevat ruokakauppaa

Hinnalla kilpailevat ruokakaupat, verkkokauppa ja ulkona syöminen haastavat kotimaista ruokakauppaa uudistumaan. Muutoksessa pärjää, kun rohkenee rakentaa uutta puhtaalta pöydältä ja varoo kopioimasta vanhoja malleja osaksi uutta ...

» Lue lisää

05.08.2022

Kriiseistä emme pääse eroon, mutta voimme varautua niihin

Suomalainen ruoka-ala on näyttänyt kyntensä siinä, miten selvitään yllättävistä käänteistä ja kriisiajoista. Toimintakyvyn varmistaminen poikkeuksellisina aikoina vaatii jatkuvaa hereillä oloa. Tarvitaan saumatonta yhteistyötä yri...

» Lue lisää

30.06.2022

Vastuullinen ruokapuhe on jokaisen oikeus

Syöminen on moniulotteinen ilmiö, josta yleensä puhutaan liian yksipuolisesti. Tavat, joilla yhteiskunta, yritykset ja yksilöt puhuvat ruuasta voivat vaikuttaa hyvinkin vahingollisesti ihmisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen. E...

» Lue lisää

22.06.2022

Biodiversiteetti, metsäkato, luonnon köyhtyminen… Elintarvikealalla on valtaa luoda muutosta

Metsäkato, ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen haastavat ruuantuotantoa ja lopulta koko ihmiskuntaa. Elintarvikealalle uutinen ruuantuotannon vaikutuksista on pysäyttävä. Samalla se kertoo, että alalla on va...

» Lue lisää

14.06.2022

Mikko Käkelä: Ruokaketjun elinvoima varmistetaan yhteistyöllä

Ruuan hinnasta on keskusteltu viime kuukausina vilkkaasti. Tutkimuslaitokset, muun muassa Pellervon taloustutkimus PTT ja Maailmanpankki, ovat tuoneet esiin ruuan kuluttajahintaan kohdistuvia poikkeuksellisia nousupaineita. Elint...

» Lue lisää

06.06.2022

Elintarvikepäivä 2022: Muutos kiihtyy, vastuu kasvaa

Muutos, vastuu ja askeleet kohti tulevaisuuden ruoka-alaa nostettiin parrasvaloihin Elintarvikepäivässä, jota päästiin viettämään vihdoin kasvotusten kahden vuoden tauon jälkeen.  Järjestyksessään jo 51. Elintarvikepäivä kokosi t...

» Lue lisää

24.05.2022

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | toukokuu 2022

Teollisuuden toimialoista elintarviketeollisuus kamppailee eturintamassa kustannusten nousujen paineessa. Samaan aikaan elintarvikeyritysten näkymät kesään ja alkusyksyyn ovat teollisuuden heikoimmat. Epävarmuudesta huolimatta ala...

» Lue lisää

23.05.2022

ETL:n vuosikertomus 2021 julkaistu

Monisäikeisyydellään yllättänyt koronapandemia vaikutti edelleen Elintarviketeollisuusliiton (ETL) edunvalvontaan vuonna 2021. Tilannekuvatyötä tehtiin säntillisesti yhdessä elintarviketeollisuuspoolin ja huoltovarmuusorganisaatio...

» Lue lisää

18.05.2022

Haemme työmarkkinalakimiestä

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Olemme Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Haluamme olla ruoka-alan vahva ääni yhteiskunnassa....

» Lue lisää

06.05.2022

Haemme viestinnän asiantuntijaa

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Olemme Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Haluamme olla ruoka-alan vahva ääni yhteiskunnassa....

» Lue lisää

21.03.2022

Haemme vilja-alan ja biodiversiteetin asiantuntijaa

Elintarviketeollisuusliitto on Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tehtävänä on vaikuttaa toimintaympäristöön siten, että yrityksillä on mahdollisuudet menestyä Suomessa...

» Lue lisää

18.03.2022

Elintarvikeyritykset tarjoavat jälleen Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja

Elintarviketeollisuusliitto on sopinut Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelmasta kesälle 2022 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Ammattiliitto Pron kanssa. Harjoittelujakson aikana nuori pääsee kerryttämään arvokasta...

» Lue lisää

09.03.2022

Pakkauksen elinkaari on pitkälti elintarviketeollisuuden ja kaupan käsissä – myös kuluttajalla tärkeä rooli

VTT:n mukaan Suomessa kulutetaan vuodessa 500 miljoonaa 200 gramman jogurtti- ja rahkapurkkia ja 45 miljoonaa 250 gramman tomaattirasiaa. Yhteensä ruoka- ja juomavalmistajat laskevat markkinoille noin 140 000 tonnia pakkausmateria...

» Lue lisää

22.12.2021

Ainutlaatuinen yhteistyösopimus helpottaa suomalaisen lajitteluarkea

Kuntien, jätelaitosten ja pakkaustuottajien yhteistyö tuo pakkausjätteiden erilliskeräysastiat jo lähes kolmen miljoonan suomalaisen kotipihaan. Suomen Kiertovoima ry, Suomen Kuntaliitto ry ja pakkausten tuottajayhteisöt ovat tän...

» Lue lisää

08.12.2021

Porkkanalaatikon matka ruokapöytään vaatii kymmenien ihmisten erikoisosaamista

Valmiin ruuan tuotanto vaatii hyvin monialaista osaamista eri vaiheissa ruokaketjua. Erinomainen esimerkki siitä on joulupöytien suosikkituote Saarioisen porkkanalaatikko. Jo vuonna 1957 markkinoille tullut laatikko pitää sisällä...

» Lue lisää

02.12.2021

Elintarviketeollisuus säästää energiaa etuajassa

Useat kymmenet elintarvikealan yritykset tehostavat energian käyttöään vapaaehtoisten sopimusten kannustamina. Vuodelle 2025 asetetusta säästötavoitteesta oli viime vuoden loppuun mennessä koossa jo upeat 83 prosenttia! Iso joukk...

» Lue lisää

09.11.2021

Ruuan verotus on huono keino terveyden edistämiseen

Terveyden edistäminen on elintarviketeollisuudelle tärkeä päämäärä. Ruokiin ja juomiin kohdistuva terveysperusteinen verotus ei kuitenkaan ole oikea keino ohjata ihmisiä kohti terveellisempää ruokavaliota. Ruokia ja juomia valmis...

» Lue lisää

03.11.2021

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | marraskuu 2021

Elintarviketeollisuus ei ole vielä päässyt muiden teollisuudenalojen tapaan kiinni pandemian jälkeiseen kasvuun. Lähestyvästä joulusesongista huolimatta ruokayritysten tuotanto-odotukset ovat yhä heikot. Myös vientikysyntä on ollu...

» Lue lisää

27.10.2021

Pakkausmerkinnät viestivät lastenruuan turvallisuudesta ja laadusta

Turvalliset elintarvikkeet luovat pohjaa jokaisen hyvinvoinnille. Elintarvikealan yrityksille turvallisten tuotteiden valmistaminen on arkipäivää, sillä elintarviketeollisuus on yksi eniten säännellyistä teollisuudenaloista Euroop...

» Lue lisää

12.10.2021

Suomen Pakkaustuottajat Oy tehostamaan pakkausten kierrätystä

Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, RASI ry ja Väriteollisuus ry ovat perustaneet uuden voittoa tavoittelemattoman yhteisön, Suomen Pakkaustuottajat Oy:n. Sen tehtävänä on hoitaa yhteisöön liittyvien pakkaaj...

» Lue lisää

07.10.2021

Uudistuva työelämä: Olvilla reilu meininki syntyy avoimuudesta ja arvostamisesta

Pomoa on helppo lähestyä. Kynnys ottaa puheeksi vaikeitakin asioita on matala. Virheistä ei tuomita, niistä opitaan. Seistään sanojen takana. Tarvittaessa työpaikalle tullaan vapaaehtoisesti apuun vaikka vapaa-ajalta. Muun muassa ...

» Lue lisää

24.09.2021

Mikko Käkelä muistuttaa elintarvikealan merkityksestä: Läsnä jokaisen arjessa, valtava työllistäjä

Elintarviketeollisuusliiton tuore toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo, että elintarviketeollisuus ei ole saanut sille kuuluvaa huomiota ja arvostusta. – Olen aiemmassa tehtävässäni kansainvälisen ruokapalveluyritys Compass Groupin...

» Lue lisää

15.09.2021

Terveysverosta jäisi jäljelle pelkkä hallinnollinen taakka

Jos eri ravintoaineille aletaan asettaa veroja, kyseessä on yleinen ruokavero. Se nostaisi kuluttajan ruokakorin hintaa. Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 15.9.2021 Pertti Mustajoki ja Pekka Puska ehdottiva...

» Lue lisää

26.08.2021

Vastuullisuus on HKScanille jatkuvaa parantamista

Terveellinen ruoka on yksi HKScanin neljästä vastuullisuuden painopistealueesta. Teemme pitkäjänteistä, tutkittuun tietoon ja ravitsemussuosituksiin perustuvaa työtä ruokien terveellisyyden kehittämiseksi, ravitsemusasiantuntija S...

» Lue lisää

19.08.2021

Maukasta ja hyvää – vaivattomasti valmisruokaa

Valmisruoan ja valmiiden annoksien kulutus on kasvanut viimeisen reilun vuoden aikana. Päivittäistavarakaupan 11.8. julkistaman tilaston mukaan valmisruokien kulutus kasvaa edelleen, sillä jaksolla 4–6/2021 myynnin kasvu oli 20 pr...

» Lue lisää

17.08.2021

Valion t&k-johtaja Harri Kallioinen: Elintarvikkeessa ratkaisevinta on maku

Makukehitys on olennainen osa elintarviketeollisuuden tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Makua saadaan syntymään tuotteisiin monella tavalla, mutta joskus tavoitteena voi myös olla mahdollisimman neutraali maku tai häiritsevän sivu...

» Lue lisää

16.08.2021

Ravitsemussitoumus auttaa ravitsemusvastuun toteuttamisessa

Terveys ja hyvä ravitsemus korostuvat strategioissa sekä kestävyys- ja vastuullisuustavoitteissa niin politiikassa kuin ruoka- ja juomayrityksissä. Myös kuluttajat ovat nykyisin tiedostavia ja kiinnostuneita hyvinvoinnistaan. Ihmi...

» Lue lisää

12.07.2021

Ruoka houkuttaa petoksentekijöitä

Elintarvikkeet ovat petoksille altis tuoteryhmä. Euroopan petostentorjuntavirastolle Olafille raportoitujen elintarvikepetosten määrä kasvoi vuosina 2016–2019 hurjat 85 %. Helsingin yliopiston ELIPET-hankkeen tutkimuksessa joka ko...

» Lue lisää

23.06.2021

Mallinnettu terveysvero ei vastaa arkitodellisuutta

Elintarvikkeiden tarjonnan ja valikoiman laajuus kumpuaa kuluttajien tarpeista ja toiveista. Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 23.6.2021 Ylipainon kiistaton lisääntyminen maailmanlaajuisesti huolestuttaa my...

» Lue lisää

18.06.2021

Ruuan prosessoinnissa tieto ei lisää tuskaa

Prosessoitu ruoka. Ruuan prosessointi. Siinä sanaparit, jotka herättävät monessa kuluttajassa epäilyksiä, elleivät suorastaan pelkoja. Yleensä täysin turhaan ja tiedon puutteen vuoksi, sanoo Aarhusin yliopiston professori Liisa Lä...

» Lue lisää

11.06.2021

Elintarvikkeiden tuonti Suomeen 2010–2020

Elintarvikkeiden tuonti on sekä raaka-aineita että kulutusmahdollisuuksia. Tuonti mielletään usein suoraan kotimaisen tuotannon kilpailijaksi ja kotimaisia tuotteita korvaaviksi tuotteiksi. Tuonnin keskeinen tehtävä on kuitenkin ...

» Lue lisää

09.06.2021

Terveysvero ei ohjaisi kulutusta mutta näivettäisi ruokasektoria

Olisi kohtuutonta määrätä elintarvikesektori kantamaan kokoaan huomattavasti suurempaa osaa valtion verotuloista. Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 4.6.2021 Terve paino ry:n puheenjohtaja Pertti Mustajoki k...

» Lue lisää

30.04.2021

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | huhtikuu 2021

Keväinen virkoaminen ei vielä näy elintarviketeollisuudessa samalla tavalla kuin muilla teollisuudenaloilla, joilla elpyminen koronapandemian aiheuttamasta pudotuksesta on jo päässyt käyntiin. Elintarviketeollisuuden vahva kohtal...

» Lue lisää

09.04.2021

Q&A: SUP-direktiivi

Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2019 direktiivin 2019/904/EU, joka koskee tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä. Direktiivistä käytetään myös nimitystä SUP-direktiivi, jolla viitataan kertakäyttöisiin muovi...

» Lue lisää

15.03.2021

Elintarvikeala kahden sääntelyn välissä – selkeyttämistä kaivataan

Kehitystukea kahdesta putkesta. Suomalainen elintarvikejalostaja haluaa kasvaa, kehittyä ja investoida. Tämä on mainio asia, ja siihen on tarjolla myös julkista tukea, mutta mistä? Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivu...

» Lue lisää

23.02.2021

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu tulee taas

Elintarvikeyritykset tarjoavat jälleen tulevana kesänä runsaasti kesätyöpaikkoja eri puolilla Suomea. Varsinaisten kesätyöpaikkojen lisäksi elintarviketeollisuuteen solmittu Tutustu työelämään ja tienaa -sopimus mahdollistaa tänä ...

» Lue lisää

10.02.2021

Vapaaehtoisilla sopimuksilla konkreettisia tuloksia ympäristön hyväksi

Elintarviketeollisuus osallistuu ympäristö- ja ilmastotyöhön muun muassa vapaaehtoisia sopimusmalleja hyödyntäen. Energiatehokkuussopimusten ja materiaalitehokkuuden sitoumuksen rohkaisevat tulokset kertovat alan yritysten jatkuva...

» Lue lisää

16.12.2020

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | joulukuu 2020

Tunnelma elintarviketeollisuudessa vuoden 2021 kynnyksellä on talvisen kolea. Yritysten luottamus tulevaan on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna, tilaukset ovat vähentyneet ja koronapandemian aiheuttamat vaikeudet alkavat näkyä tu...

» Lue lisää

09.12.2020

Tutkimus: Neljä viidestä suomalaisesta pitää tärkeänä syödä kotimaista ruokaa

Taloustutkimuksen tuoreesta Suomi syö -tutkimuksesta käy ilmi, että korona-aika on vahvistanut entisestään suomalaisten halua suosia kotimaisia elintarvikkeita ostopäätöksissään. Neljä viidestä eli 80 prosenttia pitää nyt tärkeänä...

» Lue lisää

30.10.2020

Private label -tuotteet ja niiden rooli elintarvikemarkkinoilla

Hallitus antoi 29.10.2020 esityksen elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi. Lakia muutetaan EU:n kauppatapadirektiivin mukaiseksi. Kysymys on elintarvikeketjun sopimussuhteita sääntelevästä direktiivistä, jonka pääasiallinen tarkoi...

» Lue lisää

24.08.2020

Elintarviketeollisuuden näkymissä syksyistä sumua

Suomalaiset elintarvikeyritykset suuntaavat syksyyn varsin vakaista lähtökohdista, vaikka koronaviruksen torjuminen vaatii edelleen paljon poikkeustoimia ja näkymät tuleviin kuukausiin ovat koko elinkeinoelämän tapaan sumuiset. R...

» Lue lisää

17.07.2020

Elintarviketeollisuus tarjoaa töitä myös poikkeuskesänä

Vaikka heinäkuu on tilastojen valossa suomalaisten yleisin lomakuukausi, paiskitaan töitä monilla aloilla myös kesäkuukausina. Elintarviketeollisuus tuottaa ruokaa ja juomaa suomalaisille ympäri vuoden ja ala työllistää vuosittain...

» Lue lisää

17.06.2020

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | kesäkuu 2020

Koronakevään aikana elintarvikeyritysten luottamus talouteen on romahtanut useissa Euroopan maissa. Suomessa luottamusindikaattori ei ole heikentynyt yhtä paljon. Elintarviketeollisuuden suhdannekuva on lievästi normaalia harmaam...

» Lue lisää

11.06.2020

Pellolta pöytään -strategia ohjaa lähivuosien ruokapolitiikkaa EU:ssa

Suomessa tuotetaan ruokaa pitkälti jo nyt niillä toimintatavoilla ja vahvuuksilla, joita Euroopan komissio nostaa ratkaisuiksi kestävän tulevaisuuden ruokapolitiikassaan. On tärkeää, että elintarviketeollisuuden osaamista hyödynne...

» Lue lisää

03.06.2020

Hyödynnä ETL:n tilastopalvelua elintarvikkeiden viennistä ja tuonnista

ETL:n nettisivuilta löytyvää tilastopalvelua elintarvikkeiden viennistä ja tuonnista on uudistettu. Palveluun pääsee tästä. Portaalista näkee nyt aiempaa selkeämmin, tarkastellaanko vientiä vai tuontia. Grafiikassa palkkien arvoj...

» Lue lisää

13.05.2020

Ravintoloiden ahdinko on myös elintarviketeollisuuden huoli

Ravintoloiden avaamisella on paljon suurempi merkitys koko elintarvikeketjulle kuin äkkiseltään voisi päätellä. Kuluttajien valinnanvapaus paranee, etenkin pienissä elintarvikeyrityksissä tuotanto pääsee vauhtiin ja riski kilpailu...

» Lue lisää

09.04.2020

Analyysi: Korona saa koko elintarvikeketjun yskimään

Elintarviketeollisuus ja koko elintarvikeketju ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä. Elintarvikealan pitää kyetä ruokkimaan suomalaiset normaalioloissa, poikkeusoloissa ja poikkeusolojen jälkeen. Huoltovarmuus toimii ja ruoka...

» Lue lisää

31.03.2020

Lomautusilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvottelujen kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Eduskunta on eilen hyväksynyt hallituksen esityksen työlainsäädännön määräaikaisesta muuttamisesta liittyen muun muassa yt-neuvotteluajan ja lomautusilmoitusajan lyhentämiseen. Muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Tavoitteena ...

» Lue lisää

19.03.2020

Työmarkkinajärjestöjen esitykset yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi jout...

» Lue lisää

19.03.2020

Usein kysyttä koronaviruksesta ja elintarviketeollisuudesta

Koronavirus SARS-CoV-2 on uusi virus, eikä sen kaikista ominaisuuksista tiedetä vielä tarkasti. Uutta tietoa ja ohjeistuksia tulee, kun tieto viruksesta lisääntyy. Tätä sivua päivitetään tiedon lisääntyessä. Virukseen liittyvistä...

» Lue lisää

12.03.2020

Katsaus elintarvikevientiin vuonna 2019

Elintarvikeviennissä nähtiin ilahduttava 13 prosentin kasvu viime vuonna. Alan yritysten liikevaihto kasvoi viennissä ripeämmin kuin liikevaihto kotimaassa, ja myös viennin arvo kasvoi. Vuosi oli käänteentekevä elintarvikkeiden u...

» Lue lisää

12.03.2020

Helsingin Myllyn Niklas Kumlin: B-to-b-tuotteet tärkeä osa elintarvikevientiä

Elintarvikeviennin ympärillä tapahtuu Suomessa paljon ja viennin kasvuun ladataan runsaasti odotuksia. Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin sanoo, että elintarvikealan yritykselle päätös lähteä vientitoimintaan ja suoma...

» Lue lisää

11.02.2020

Tuotekehitys herätti mielenkiintoa Maistuvassa päivässä

Miten paljon uusia tuotteita kehitetään? Mistä ideat niihin tulevat? Kuinka uusi tuote päätyy kaupan hyllylle? Entä jos se ei menekään kaupaksi? Miten kilpailijat reagoivat? Muun muassa näitä kysymyksiä vantaalaisen Havukosken ko...

» Lue lisää

30.01.2020

Haemme kemiallisen elintarviketurvallisuuden asiantuntijaa

Elintarviketeollisuusliitto on Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tehtävänä on vaikuttaa toimintaympäristöön siten, että yrityksillä on mahdollisuudet menestyä Suomessa...

» Lue lisää

29.01.2020

Vientikysyntä vetää elintarviketeollisuutta kasvuun

EK:n tuoreessa barometrissa elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat heikentyneet sitten edellisen mittauksen viime lokakuusta. Suhdannetilanne on kuitenkin parempi kuin vuotta aiemmin, jolloin vallitsevaa tilannetta kuvasi sa...

» Lue lisää

20.01.2020

Elintarvikeyritykset aikovat kasvattaa investointejaan

Ympäristövastuu ja kestävän kehityksen periaatteet ovat ohjanneet elintarvikeyritysten toimintaa jo pitkään. Kyselyn mukaan alalla investoidaan tänä vuonna vastuullisuuteen yhä enemmän. Alkanut vuosi näyttää elintarviketeollisuud...

» Lue lisää

13.01.2020

Q&A: Elintarvikepetokset

Viime vuosina elintarvikepetokset ovat nousseet keskustelunaiheeksi yhä useammin. Elintarvikepetokset ovat rikoksia, joissa esimerkiksi tuotteen alkuperämaa tai päiväys ilmoitetaan tahallisesti väärin, tuotteessa käytetään tahalli...

» Lue lisää

03.01.2020

Kapea käsitys elintarviketeollisuudesta avartuu kesätöissä

Useat elintarvikeyritykset hakevat jo täyttä päätä kesätyöntekijöitä, vaikka vuoden kulku on vasta kääntynyt kevättä kohti. Varsinkin suuret työnantajat, jotka jälleen ensi kesänä tarjoavat satoja työmahdollisuuksia, haluavat olla...

» Lue lisää

20.12.2019

Ruuan kulutuksessa puhaltaa uusia tuulia

Arvojen muuttuminen ja vastuullisuus näkyvät jo suomalaisten ostoskoreissa. Joulu tuo ruokapöytään tervetullutta vaihtelua ja väriä. Usein runsaankin ruokavalikoiman ja pöydän ääreen toivotetaan tervetulleeksi sukulaisia ja lähei...

» Lue lisää

13.12.2019

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 3/2019

Vuodenvaihteen kynnyksellä elintarvikeyritykset arvioivat näkymänsä hienoisen nousuvireisiksi. Loppuvuoden myyntiin ja viennin hyvään vetoon kohdistuu suuria odotuksia. Peräti 82 prosenttia suomalaisista pitää nyt tärkeänä syödä k...

» Lue lisää

12.12.2019

ETL valmistelee alan tiekarttaa vähähiilisyyteen

Elintarviketeollisuudessa tehdään jatkuvasti toimia vähähiilisyyden edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi keinosta on koostaa nykytilannetta kartoittava ja tulevaisuuden tavoitteita ja keinoja määrittävä tieka...

» Lue lisää

11.12.2019

Elintarvikeyritykset kantavat vastuun ravitsemuksesta

Ruoka- ja juomayrityksissä tunnetaan hyvin suomalaisten kuluttajien makumieltymykset, ravitsemustarpeet sekä muuttuvat ruoka- ja juomatrendit. Yritykset tarjoavat runsaasti terveellisiä vaihtoehtoja, jotta kuluttajat voivat koosta...

» Lue lisää

13.11.2019

Valtio kerää huomattavat tulot elintarvikkeiden valmisteveroista ja alv:sta

Ruokiin ja juomiin kohdistuvat välilliset verot tuottavat tänä vuonna arviolta 3,6 miljardia euroa valtion kassaan. Joka kymmenes alv-euro on peräisin elintarvikkeista, rehuista tai ruokapalveluista. Ruokien ja juomien kulutusta ...

» Lue lisää

23.10.2019

Elintarvikeyritykset tutuiksi nuorille Maistuvassa päivässä

Elintarviketeollisuus työllistää noin 38 000 suomalaista. Ala kehittyy jatkuvasti ja ruoka- ja juomatuotteita valmistavat yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Etenkin nuoria halutaan kannustaa valitsemaan koulutus ja ura elint...

» Lue lisää

12.09.2019

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 2/2019

Viennin myötätuuli, investointien vilkastuminen ja kohtalaiset satonäkymät vauhdittavat elintarviketeollisuuden syksyä. Yritysten liikevaihto kasvaa nyt viennissä nopeammin kuin kotimaassa, ja elintarvikeviennin arvo kohosi alkuvu...

» Lue lisää

19.08.2019

Tuuppaus saa syömään huomaamatta terveellisesti

Elintarviketeollisuus tuntee vastuunsa ihmisten hyvinvoinnista. Yritykset hyödyntävät tuuppausta ohjatessaan kuluttajia hienovaraisesti kohti parempia ruokavalintoja. Miten suomalaiset saataisiin syömään terveellisesti ja tekemää...

» Lue lisää

31.07.2019

Vahva kysyntä kotimaassa tukee elintarviketeollisuuden suhdannetta

Elintarvikeyritykset ennakoivat suhdanteisiinsa hienoista paranemista tuleville kuukausille. Elinkeinoelämän tuoreessa Suhdannebarometrissa alan näkymiä luonnehditaan hivenen paremmiksi kuin teollisuudessa keskimäärin. Elintarvik...

» Lue lisää

17.07.2019

Elintarvikkeiden tuotekehityksessä makuasioista voi kiistellä

Ruoka on moniaistinen kokemus ja parhaimmillaan nautinnon ja hyvän olon lähde. Tuotekehityksessä tuleekin huomioida kaikki aistit, jotta kuluttaja päätyy valitsemaan tuotteen uudelleen. Avoimin mielin uusia raaka-aineita Uudenla...

» Lue lisää

11.07.2019

Monipuolista ja tärkeää työtä – elintarvikealalla työskennellään kesälläkin

Nuorten mielissä elintarviketeollisuus näyttäytyy tärkeää työtä tekevänä alana. Tarjolla olevien ammattien kirjo ja työtehtävien monipuolisuus ovat monelle kuitenkin vieraita. Minkälaista kesätyö elintarviketeollisuudessa oikeasta...

» Lue lisää

08.07.2019

Ruokahävikin vähentäminen on yhteinen ponnistus

Huoli luonnonvarojen riittävyydestä ja ruoan aiheuttamasta ympäristö- ja ilmastokuormituksesta on saanut liikkeelle kuluttajat, elintarvikealan toimijat ja nyt myös EU-päättäjät. Tavoitteena on etsiä yhdessä keinoja ruokahävikin j...

» Lue lisää

28.06.2019

Juha Vanhainen: Brysselissä tarvitaan leveitä hartioita

ETL:n hallituksen jäsen Juha Vanhainen vaikuttaa elintarviketeollisuuden etuja EU:ssa valvovan FoodDrinkEuropen hallituksessa. Hän painottaa EU:n merkitystä etenkin suomalaisen ruokaviennin edellytysten vahvistajana. Elintarviket...

» Lue lisää

27.06.2019

EU:n sisämarkkinat satakertaistavat ruokaviennin mahdollisuudet

Suomalainen elintarviketeollisuus hyötyy vahvoista sisämarkkinoista, joilla kauppaa käydään ilman esteitä ja huolehditaan sääntelyn tolkullisuudesta. EU:n jäsenmaana Suomi on mukana yli 500 miljoonan asukkaan sisämarkkinoilla, jo...

» Lue lisää

20.06.2019

Tältä näyttä suomalainen kesä lautasella ja lasissa

Suomalaiseen kesänviettoon ja lomakauteen kuuluu oleellisesti myös herkuttelu. Ruoka- ja juomavalinnoissa suomalainen luottaa tuttuihin klassikkomakuihin ja -tuotteisiin. Säällä kuin säällä juhannuksena Kesäisiä ruokia ja juomia...

» Lue lisää

11.06.2019

Q&A: Ruuan prosessointi ja jalostus

Julkisuudessa kuulee puhuttavan ruuan prosessoinnista. Prosessointi-sana soveltuu kuitenkin huonosti ilmaisemaan ruuan valmistusta. Elintarvikkeiden ja ruuan valmistusta kutsutaan jalostamiseksi. Siellä missä valmistetaan ruokaa,...

» Lue lisää

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.