Energiatehokkuus

Elintarviketeollisuus säästää energiaa yhteisvoimin

Energiatehokas toiminta on elintarviketeollisuudelle tärkeä tapa kantaa vastuuta ympäristöstä. Energiatehokkuutta kehittämällä syntyy myös kustannussäästöjä. Vähentämällä energian käyttöään energiatehokkuuteen tähtäävässä sopimusjärjestelmässä yritykset ovat mukana EU:n laajuisessa energiansäästötavoitteessa.

ETL hallinnoi sopimusjärjestelmään sisältyvää elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa. Sopimusjärjestelmän takana ovat EK toimialaliittoineen sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen liittymällä yritys saa raamit järjestelmälliseen ja tavoitteelliseen energiansäästöön. Sopimukseen liittyneille yrityksille on tarjolla myös ETL:n ja Motiva Oy:n järjestämää maksutonta energiatehokkuusneuvontaa.

Säästötavoitteesta saavutettu 84 prosenttia

Vuonna 2008 alkaneeseen sopimukseen on liittynyt elintarviketeollisuudesta 46 yritystä, joilla on yhteensä 90 toimipaikkaa. Nämä yritykset kattavat yli 70 prosenttia alan energiankäytöstä. Suomalaiset elintarviketeollisuuden yritykset ovat varmistaneet aktiivisuudellaan sen, että säästötavoitteesta on saavutettu jo 84 prosenttia. Kaikkien tehtyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu vuotuinen energiansäästövaikutus on 185 GWh/a. Kustannussäästöjä on syntynyt sopimuskauden aikana yhteensä noin 41 miljoonaa euroa.

Elintarviketeollisuudessa tehdyt toimenpiteet liittyvät usein tuotannon lämmitys- ja jäädytysvaiheisiin, jotka ovat iso osa energiankulutusta. Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Toimenpiteet voivat liittyä tuotantolaitoksissa myös esimerkiksi valaistuksen, nosto-ovien toiminnan tai hanojen virtaaman uudelleensäätöihin.

Yrityksille tervetuloa mukaan uudelle sopimuskaudelle!

Sopimuskausi 2008 - 2016 saa sujuvasti jatkoa, kun uusi sopimuskausi käynnistyy vuonna 2017 ja jatkuu aina vuoteen 2025. Mukaan sopimusjärjestelmään ja sen tarjoamien etujen piiriin ovat tervetulleita niin uudet kuin aiemmin järjestelmässä olleet yritykset. Uusia sopimuksia on allekirjoitettu syksystä 2016 lähtien.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino edistää energiatehokkuutta Suomessa vapaaehtoisesti ilman lainsäädännön velvoitteita. Sopimusjärjestelmän avulla Suomi vastaa sille asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Katso lisätietoa sopimusjärjestelmän omilta verkkosivuilta. Liittymisasiakirjat löydät täältä.

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmasta antaa lisätietoa ETL:n toimialapäällikkö Anna Vainikainen, katso yhteystiedot täältä.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää